Teritorijų planavimas

Skuodo rajono savivaldybės administracijos statybos užbaigimo procedūros atlikimo klausimynas

Skuodo rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m.

Skuodo miesto bendrasis planas

Skuodo rajono bendrasis planas

Skuodo rajono Lenkimų miestelio bendrasis planas

Skuodo rajono Mosėdžio miestelio bendrasis planas

Skuodo rajono Ylakių miestelio bendrasis planas

Skuodo rajono savivaldybės teritorijos alternatyvių energijos šaltinių – vėjo ir saulės jėgainių plėtros išdėstymo specialusis planas

Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo planas

Skuodo miesto parko specialusis planas

Klaipėdos regiono integruota teritorijų vystymo programa

Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų vystymo programa

Krašto apsaugos objektų, teritorijų, kuriose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, taikomi statybos apribojimai, karinių radiolokatorių apsaugos zonų žemėlapiai

Planuojama rengti žemės sklypo (kadastrinis Nr. 7527/0010:117, 8,2600 ha, Baksčių k., Mosėdžio sen., Skuodo rajone) detaliojo plano koregavimą suplanuotos teritorijos dalyje – žemės sklypui Baksčių k. 14, Mosėdžio sen., Skuodo r. sav.

Ivoniškės kaime 4, Ylakių seniūnijoje, Skuodo rajono savivaldybėje žemės sklypui (kadastrinis Nr. 7540/0004:23) numatoma suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant kitos (fermų, ūkio, šiltnamių, kaimo turizmo) paskirties statinių statybos zoną.

Planavimo tikslas: parinkti žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą.

Planavimo organizatorius – R. K.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriui adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, tel. 8 706 85 811, el. p. [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt, 10 darbo dienų nuo paviešinimo Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos bei Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Ylakių seniūnijos skelbimų lentoje.

PRIDEDAMA.

Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo

Geidučių kaime, Šačių seniūnijoje, Skuodo rajono savivaldybėje, žemės sklypui, kadastrinis Nr. 7552/0005:369,  planuojama pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą  ūkininko ūkio sodybos vietai parinkti. 

Projekto rengimo tikslai:  parinkti ūkininko ūkio sodybos vietą.

Planavimo organizatorius – M. L.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Skuodo skyriuje adresu: Vilniaus g. 13, Skuodas, tel. 8 706 85 815, el. p. [email protected] arba Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (toliau – ŽPDRIS), adresu www.zpdris.lt, 10 darbo dienų nuo paviešinimo Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje.

PRIDEDAMA.

Sprendimo projektas dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų.

Paskelbta: 3 liepos, 2019 | Atnaujinta: 11 sausio, 2024