Prašymas pakeisti pagrindinę žemės sklypo naudojimo paskirtį ir būdą

Paskelbta 5 rugsėjo, 2023 m., skiltyje Teritorijų planavimas

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktu informuojame, kad gautas Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos Skuodo skyriaus 2023-09-04 prašymas, kuris registruotas 2023-09-04 registracijos Nr. R3-3417, pakeisti žemės sklypo, esančio Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Liepų g. 19 (kadastro Nr. 7527/0007:400) naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties (naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai) į kitos paskirties (naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos). Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-09-06 iki 2023-09-19 (10 darbo dienų) Skuodo rajono savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje. 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Skuodo rajono savivaldybės merui raštu (Vilniaus g. 13, Skuodas, el. paštu [email protected] ) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) dėl žemės sklypo naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo.

Prašymas

Potvarkis