Planavimo dokumentai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje skelbiami ir pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos, kiti su pavaldžių įstaigų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu pavaldžios įstaigos organizuoja savo veiklą, jeigu pavaldžių įstaigų interneto svetainėse minėti dokumentai neskelbiami.

2020-2025 metų Skuodo rajono strateginis plėtros planas

Strateginio veiklos plano rengimo dokumentai:

Infrastruktūros plėtros priemonių 2022-2024 metų planas ir lėšų panaudojimo planas

Metiniai veiklos planai:

METINIS VEIKLOS PLANAS 2020

METINIS VEIKLOS PLANAS 2022

Ataskaitos:

Ataskaita 2020

Ataskaita 2021

 

 

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 26 sausio, 2023