Planavimo dokumentai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Planavimo dokumentai“ skelbiami strateginiai ir (ar) metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos ir kiti su įstaigos veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu įstaiga organizuoja savo veiklą, taip pat jų projektai. Šioje srityje skelbiami ir pavaldžių įstaigų metiniai veiklos planai, veiklos ataskaitos, kiti su pavaldžių įstaigų veiklos planavimu susiję dokumentai, kurių pagrindu pavaldžios įstaigos organizuoja savo veiklą, jeigu pavaldžių įstaigų interneto svetainėse minėti dokumentai neskelbiami.

Strateginio veiklos plano rengimo dokumentai:

Metiniai veiklos planai:

Seniūnijų metiniai veiklos planai:

2024 metų veiklos planai

Ataskaitos:

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 9 gegužės, 2024