Ūkininkų iniciatyvų skatinimas (galiojo iki 2024 m. vasario 29 d.)

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 29 d. sprendimu Nr. T9-22 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašas pripažintas netekusiu galios. 

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų administravimo tvarkos aprašas (galioja nuo 2021-05-27)

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės tvarkos aprašo pakeitimai (galioja nuo 2022-02-24).

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašas (neteko galios 2021-05-27)

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų administravimo tvarkos aprašo 9.5 papunkčio ir 16 punkto pakeitimai (neteko galios 2021-05-27)

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos administravimo tvarkos aprašu nuo 2020-03-01 Programos dalyviai gali teikti pašymus melioracijos gedimams šalinti (prašymus kartu su žemės sklypo planais teikti Žemės ūkio skyriuje).

Finansavimas skiriamas Tvarkos aprašo 4.1–4.4 papunkčiuose numatytiems Programos dalyviams.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo 2019 m. ataskaitos:

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų  panaudojimo ataskaita iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki 2019 m. birželio 28 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki 2019 m. gruodžio 12 d. 

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo 2019 m. ataskaita.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo  2020 m. ataskaitos:

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki 2020 m. gegužės 31 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvos skatinimo programos lėšų panaudojimo ataskaita iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo 2021 m. ataskaitos:

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2021 m. birželio 30 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo  ataskaita iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo 2022 m. ataskaitos:

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2022 m. birželio 1 d.

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2022 m. spalio 1 d. 

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo 2022 m. ataskaita

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo 2023 m. ataskaitos:

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo ataskaita iki 2023 m. liepos 1 d. 

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės  lėšų panaudojimo ataskaita iki 2023 m. spalio 2 d. 

Skuodo rajono savivaldybės ūkininkų iniciatyvų skatinimo priemonės lėšų panaudojimo 2023 m. ataskaita  

Paskelbta: 28 birželio, 2019 | Atnaujinta: 5 kovo, 2024