Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams

Jei jūsų įmonė priskiriama smulkiajam ir vidutiniam verslui, arba verčiatės individualią veiklą ir atitinkate SVV reikalavimus, o apyvarta nukrito daugiau kaip 30 proc., jūs galite gauti paskolas lengvatinėmis palūkanomis pagal priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiam verslui“. Paskola bus skiriama būtiniausioms veiklos išlaidoms finansuoti, tokioms kaip darbuotojų darbo užmokestis, nuoma ar komunalinės išlaidos.

Lengvatinių paskolų teikimą inicijuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Priemonę įgyvendins UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

Kokioms įmonėms bus skirtos šios paskolos?

  • Lietuvoje veikiančioms smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (įskaitant verslininkus), kuriuose pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą dirba ne daugiau kaip 249 darbuotojai;
  • 2020 m. dėl COVID-19 protrūkio patyrė sunkumų, t. y. jų apyvarta nukrito daugiau kaip 30 proc.;
  • Įmonė įtraukta į VMI viešai skelbiamą patikimų mokesčių mokėtojų sąrašą;
  • Įmonėms išlaikiusioms bent 50 proc. darbuotojų lyginant su jų skaičiumi kovo 1 d.

Koks maksimalus paskolos dydis vienam gavėjui?

Didžiausia paskolos gavėjui suteikiamos paskolos suma apskaičiuojama:

  • Paskolos suma turi neviršyti dvigubos paskolos gavėjo darbuotojams priskaitytos darbo užmokesčio su mokesčiais sumos per metus, arba
  • Paskolos suma turi neviršyti 25 proc. paskolos gavėjo 2019 m. metinės apyvartos, arba

Maksimali paskolos suma gali siekti iki 1 mln.  eurų.

Kokios finansavimo sąlygos?

  • Paskolos bus teikiamos iki 2020 m. liepos 31 d. ir ne ilgesniam kaip 24 mėnesių laikotarpiui. Šis terminas gali būti pratęstas dar 12 mėn, (iki 36 mėnesių).

Kokiomis sąlygomis bus skolinama?

Paskoloms bus taikoma fiksuota palūkanų norma priklausomai nuo paskolos trukmės:

  • Paskoloms, kurių trukmė iki 1 metų (imtinai) – 0,1 proc.
  • Paskoloms, kurių trukmė nuo 1 iki 3 metų – 0,19 proc.

Paskolos gavėjas paskolą turės pradėti grąžinti po paskolos išmokėjimo praėjus 6 mėn. pagal sutartyje nurodytą grafiką.

 

 

 

 

 

 

 

Paskelbta: 10 birželio, 2020 | Atnaujinta: 10 birželio, 2020