Bendruomeninės veiklos stiprinimas

 

 

 

2024 metai

Paskirstytos lėšos projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Įsakymas dėl lėšų skyrimo 2024 metai

Lenkimų seniūnijos teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Kviečiame teikti paraiškas finansavimui gauti pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paskirstytos lėšos seniūnijoms pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“: Paskirstytos lėšos seniūnijoms 2024 metai

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiklos plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašas: Savivaldybės aprašas 2023-2025 metai

2023 metai

Paskirstytos lėšos projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Įsakymas skirti lėšas 2023 metai

Paskirstytos lėšos seniūnijoms pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“: Paskirstytos lėšos pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiklos plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašas: Savivaldybės aprašas 2023 metai

2022 metai

Paskirstytos lėšos projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“: Įsakymas skirti lėšas 2022 metai

Paskirstytos lėšos seniūnijoms pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“: 2022 m. paskirstytos lėšos

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiklos plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašas: Savivaldybės 22 m.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas „Dėl 2022 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c548c280b56f11ec8d9390588bf2de65

2021 metai

Paskirstytos lėšos projektams pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“: Įsakymas skirti lėšas 2021 metais

Priemonės įgyvendinimas 2021 metais

2021 m. patvirtintas Savivaldybės aprašas

1 priedas Paraiškos forma

5 priedas Pareiškėjo deklaracija

Paskirstytos lėšos pagal Priemonę Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymas Nr. A1-246 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. A1-269 „Dėl 2021 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

2020 metai

Kviečiame teikti paraiškas pagal priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybėje aprašas

SADM informacija:  https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/nevyriausybiniu-organizaciju-politika/bendruomenine-veikla

Paskirstytos lėšos bendruomeninės veiklos stiprinimui

Paskelbta: 18 kovo, 2020 | Atnaujinta: 21 gegužės, 2024