Statinių naudojimo priežiūra

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. A1-37 „Dėl 2024 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2024 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašas:

1. Liepų g. 15A, Mosėdžio mstl., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – I ketv.;
2. Statybininkų g. 21, Skuodo m., arkinis sandėlis, patikrinimo terminas – I ketv.;
3. Vytauto g. 3, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
4. Statybininkų g. 5D, Skuodo m., sandėlis, patikrinimo terminas – I ketv.;
5. Liepų g. 3, Kulų II k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., veršidė, patikrinimo terminas – II ketv.;
6. Vytauto g. 20D, Skuodo m., sandėlis, patikrinimo terminas – II ketv.;
7. Malūno g. 4, Krakių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav. malūnas, patikrinimo terminas – II ketv.;
8. Užluobės k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., daržinė, patikrinimo terminas – III ketv.;
9. Mosėdžio g. 2, Igarių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., sandėlis, patikrinimo terminas – III ketv.;
10. Vytauto g. 69C, Skuodo m., parduotuvė, patikrinimo terminas – IV ketv.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. A1-71 „Dėl 2023 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2023 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašas:

 1. Skuodo g. 1B, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., karvidė, patikrinimo terminas – I ketv.;
 2. Skuodo g. 1C, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – I ketv.;
 3. S. Daukanto g. 1A, Lenkimų mstl., Lenkimų sen., Skuodo r. sav., sandėlis, patikrinimo terminas – I ketv.;
 4. Šatrijos g. 6, Skuodo m., daugiabutis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 5. Algirdo g. 2, Skuodo m., daugiabutis namas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 6. Dariaus ir Girėno g. 31, Skuodo m., daugiabutis namas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 7. Vaižganto g. 3A, Skuodo m., šiltnamis, patikrinimo terminas – II ketv.;
 8. Vytauto g. 22, Skuodo m., degalinė, patikrinimo terminas – III ketv.;
 9. Skuodo g., Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – III ketv.;
 10. Dariaus ir Girėno g. 2C, Šačių k., Skuodo r. sav., atsarginių dalių sandėlis, patikrinimo terminas – IV ketv.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. A1-143 „Dėl 2022 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2022 metų statinių naudojimo priežiūros patikrinimui atrinktų statinių sąrašas:

 1. Algirdo g. 4, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 2. Šatrijos g. 31, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 3. Šatrijos g. 33, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 4. Vilniaus g. 42, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 5. Vilniaus g. 44, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 6. Vytauto g. 8, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 7. Vytauto g. 13, Skuodo m., gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 8. M. Gimbutienės g., Kaukolikų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – II ketv.;
 9. Ylakių g. 23, Barstyčių mstl., Skuodo r. sav., sandėlis, patikrinimo terminas – II ketv.;
 10. Liepų g. Mosėdžio mstl. , Skuodo r. sav., garažas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 11. Skuodo g. 1B, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., karvidė, patikrinimo terminas – II ketv.;
 12. Skuodo g. 1C, Stripinių k., Ylakių sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – II ketv.;
 13. S. Daukanto g. 1A, Lenkimų mstl., Lenkimų sen., Skuodo r. sav., sandėlis, patikrinimo terminas – III ketv.;
 14. Dariaus ir Girėno g. 42, Ylakių mstl., Skuodo r. sav., malūnas, patikrinimo terminas – III ketv.;
 15. Laisvės g. 59, Skuodo m., konditerijos cechas, patikrinimo terminas – III ketv.;
 16. Šermukšnių g. 15, Šerkšnių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., 3 fermos, patikrinimo terminas – III ketv.;
 17. Mokyklos g. 12, Udralių k., Mosėdžio sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – III ketv.;
 18. Ežero g. 11A, Derkinčių k., Notėnų sen., Skuodo r. sav., karvidė, patikrinimo terminas – III ketv.;
 19. Vaižganto g. 3A, Skuodo m., šiltnamis, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 20. Vytauto g. 22, Skuodo m., degalinė, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 21. Skuodo g., Luknių k., Skuodo sen., Skuodo r. sav., ferma, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 22. Dariaus ir Girėno g. 2C, Šačių k., Skuodo r. sav., atsarginių dalių sandėlis, patikrinimo terminas – IV ketv.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. A1-266 „Dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo“ nurodyta atlikti neplaninę statinių naudojimo priežiūros vykdymo patikrą:

 1. Dariaus ir Girėno g. 42, Ylakių mstl. – malūnas;
 2. Laisvės g. 59, Skuodo m. – Konditerijos cechas.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. A1-163 „Dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo“ nurodyta atlikti neplaninę statinių naudojimo priežiūros vykdymo patikrą:

 1. M. Gimbutienės g. 1G, Kaukolikų k. – šakniavaisių sandėlis.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. A1-12 „Dėl 2021 metų statinių naudojimo priežiūros vykdymui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2021 metų tikrinamų statinių naudojimo priežiūros vykdymo atrinktų statinių sąrašas:

 1. Apuolės g. 2, Skuodo m. – daugiabutis gyvenamasis namas, patikrinimo terminas – I ketv.;
 2. Šatrijos g. 3, Skuodo m. – ligoninė, garažas, skalbykla, patikrinimo terminas – I ketv.;
 3. Mokyklos g. 16, Udralių k. – sandėlis, malūnas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 4. Vytauto g. 20B, Skuodo m. – televizijos bokštas, patikrinimo terminas – II ketv.;
 5. Saulės tako g. 3, Dilbikių k. – ferma, patikrinimo terminas – III ketv.;
 6. Ąžuolo g. 7, Žebrokų k. – veršidė, patikrinimo terminas – III ketv;
 7. Gedrimų k. – mobilaus ryšio bazinė stotis, patikrinimo terminas – IV ketv.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. A1-897 „Dėl statinių naudojimo priežiūros vykdymo“ nurodyta atlikti neplaninę statinių naudojimo priežiūros vykdymo patikrą:

 1. Kaukolikų k. – veršidė ir stoginė.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. A1-425 „Dėl 2020 metų statinių naudojimo priežiūros vykdymui atrinktų statinių sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas 2020 metų tikrinamų statinių naudojimo priežiūros vykdymo atrinktų statinių sąrašas:

 1. M. Gimbutienės g. 1E, Kaukolikų k. – ferma, patikrinimo terminas – III ketv.;
 2. Šatrijos g. 36, Skuodo m. – daugiabutis namas, patikrinimo terminas – III ketv.;
 3. Mosėdžio g. 83, Šauklių k. – ferma ir karvidė, patikrinimo terminas – III ketv.;
 4. Paparčių k. – mobilaus ryšio bazinė stotis, patikrinimo terminas – IV ketv.;
 5. Mokyklos g. 9, Pašilės k. – grūdų sandėlis, patikrinimo terminas – IV ketv.

Statinio naudojimo priežiūra – Skuodo rajono savivaldybės administracijos atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustatyti, ar statinio techninė priežiūra atitinka Statybos ir kitų įstatymų bei teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Statinių naudojimo priežiūra atliekama nuo naujo statinio statybos užbaigimo akto pasirašymo dienos, deklaracijos apie naujo statinio statybos užbaigimą patvirtinimo ar pateikimo Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos dienos iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

Tvarka privaloma komercinės, viešojo naudojimo, ūkinės ir gamybinių statinių savininkams (bendraturčiams), gyvenamųjų namų savininkams, gyvenamųjų namų savininkų bendrijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims (naudotojams), įgaliotiems valdyti ir prižiūrėti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektus pagal namo patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, įmonėms, įgaliotoms administruoti daugiabučių gyvenamųjų namų bendrąją nuosavybę, įmonėms, vykdančioms daugiabučių gyvenamųjų namų priežiūrą pagal sutartis su šių namų savininkais (bendraturčiais) ar su daugiabučių namų savininkų bendrijomis, ypatingų statinių naudotojams.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus specialistas  statinių naudojimo priežiūros patikrinimą atlieka vietoje: ypatingų statinių, daugiabučių gyvenamųjų namų, kurių pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2, – ne rečiau kaip vieną kartą per metus, kitų, statinių, – priklausomai nuo turimų duomenų ir informacijos apie statinio techninę būklę ir įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi naudojant šį statinį. Po patikrinimo surašo Statinio techninės priežiūros patikrinimo aktą ir pateikia rekomendacijas.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo dvylikto skirsnio 49 straipsnis “Statinių naudojimo priežiūra“ numato, kad statinių naudojimo priežiūrą šalyje vykdo viešo administravimo subjektas – savivaldybių administracijos, išskyrus „susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių, taip pat hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose – Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos (išskyrus susisiekimo komunikacijas, kurios nepriklauso jos valdymo sričiai) pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą“.

Savivaldybės administracijos paskirtas asmuo tikrina kaip statinių naudotojai vykdo statinių priežiūros ir naudojimo bei saugos reikalavimus.
Statinių priežiūros atlikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Informacija apie statinių naudojimo priežiūros vykdymą teikiama Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

Valstybinei Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos kasmet teikiama informacija apie Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių priežiūrą: patikrinimus, pažeidimus, bešeimininkius pastatus.

47 straipsnis. Statinių naudotojų pareigos

 1. Statinių naudotojai privalo:

1) naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką;
2) laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;
3) šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą;
4) suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai;
5) leisti statinių naudojimo priežiūrą atliekančių viešojo administravimo subjektų pareigūnams, atliekantiems savo funkcijas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka patekti į naudojamą statinį, butą ir kitas gyvenamąsias patalpas ir apžiūrėti juos; pateikti šiems pareigūnams su statinio, buto ir kitų gyvenamųjų patalpų naudojimu ir jų technine priežiūra susijusius dokumentus.

 1. Pastatytą naują ypatingąjį ar neypatingąjį statinį galima naudoti tik įvykdžius šio įstatymo 28 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos statant vieno ir dviejų butų gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.
 2. Rekonstruoto ypatingojo ar neypatingojo statinio naujas dalis galima pradėti naudoti tik įvykdžius šio įstatymo 28 straipsnio 1 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus. Šios dalies nuostatos neprivalomos rekonstruojant gyvenamuosius namus, inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas.

48 straipsnis. Statinių techninė priežiūra ir techninės priežiūros taisyklės

 1. Statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją. Statinio techninis prižiūrėtojas gali būti paskirtas ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais.
 2. Nesudėtingųjų statinių, vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų ir jų priklausinių, taip pat įrašytų į Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą žemės ūkio paskirties pastatų techninę priežiūrą gali atlikti patys naudotojai, nepaskirdami statinio techninio prižiūrėtojo. Šioje dalyje nurodytų statinių naudotojams kvalifikaciniai reikalavimai nekeliami.
 3. Statinio techninis prižiūrėtojas, atlikdamas konkretaus statinio techninę priežiūrą, vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatyti esminiai statinių reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.
 4. Statinių techninės priežiūros taisykles ir kvalifikacinius reikalavimus statinio techniniam prižiūrėtojui nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos, atsižvelgdamos į statinių paskirtį ir jų konstrukcijos sudėtingumą.
 5. Statinio techninę priežiūrą sudaro:

1) nuolatinis statinio būklės stebėjimas, kurio tikslas – nustatyti vizualiai pastebimus statinio būklės pokyčius statinio naudojimo metu;

2) statinio periodinės ir specializuotos apžiūros, kurių tikslas – nustatyti statinio techninės būklės pokyčius per tam tikrą laiką arba kitais atvejais, jeigu tokios apžiūros numatytos šio įstatymo 48 straipsnio 4 dalyje nurodytose taisyklėse;

3) pastebėtų statinio būklės defektų šalinimas;

4) remonto (paprastojo arba kapitalinio) organizavimas.

 1. Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ir (ar) statinio techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms apsaugoti ir kitų šio įstatymo 29 straipsnio 2 dalyje nurodytų priemonių.
 2. Kai daugiabučių gyvenamųjų namų techninę priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, statinio techninės priežiūros maksimalų tarifą, vadovaudamasi Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtinta daugiabučių gyvenamųjų namų techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodika, tvirtina savivaldybės taryba.

50 straipsnis. Statinio techninės priežiūros dokumentai

 1. Statinio techninės priežiūros dokumentai yra statinio techninis pasas (ar techninės apskaitos kortelė), apšildomų pastatų, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1 000 kvadratinių metrų, – pastato techninis-energetinis pasas, statinio techninės priežiūros žurnalas, statinio periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktai ir kiti Vyriausybės įgaliotų institucijų ar statinio naudotojo nustatyti dokumentai.
 2. Statinio techniniame pase (apskaitos kortelėje) turi būti nurodomos statinio techninės ekonominės ir konstrukcijos charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techniniame-energetiniame pase papildomai nurodomos statinio energetinės charakteristikos.
 3. Statinio techninės priežiūros žurnale turi būti registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų ir inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, jeigu jie (jos) reikalauja statybinių tyrimų ar remonto darbų, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti.
 4. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų formas, jų pildymo ir saugojimo tvarką nustato normatyviniai statybos ir specialieji techniniai dokumentai, kuriuos, atsižvelgdamos į statinio paskirtį ir jo konstrukcijos sudėtingumą, tvirtina Vyriausybės įgaliotos institucijos.

Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“

Visi statiniai turi būti naudojami pagal paskirtį, kokia yra statinio paskirtis galima pasitikrinti statinio nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išraše, pastraipoje „Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis”. Kuriai kategorijai yra priskiriamas Jūsų statinys ir kaip pagal priskirtą paskirtį statinį galima naudoti, galima pasižiūrėti Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“:

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatai – skirti gyventi dviem šeimoms.

Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai – skirti gyventi trim šeimoms ir daugiau. Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.

Gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims) pastatai – skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims (bendrabučiai, vaikų namai, prieglaudos, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.). Negyvenamosios paskirties patalpos gyvenamosios paskirties pastatuose turi būti atskirtos nuo kitos paskirties patalpų atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas (atjungimo ventiliais, apskaitos prietaisais, sklendėmis ir pan.) inžinerines sistemas.

Viešbučių paskirties pastatai – trumpalaikio apgyvendinimo pastatai (viešbučiai, moteliai ir svečių namai).

Administracinės paskirties pastatai – pastatai administraciniams tikslams (bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai).

Prekybos paskirties pastatai – skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai).

Paslaugų paskirties pastatai – skirti paslaugoms teikti (tarp jų buities) ir buitiniam aptarnavimui: pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, autoservisai, plovyklos, laidojimo namai, krematoriumai ir kiti pastatai.

Maitinimo paskirties pastatai – skirti žmonėms maitinti: valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kiti pastatai.

Transporto paskirties pastatai – skirti transporto reikmėms – susiję su transportavimu (oro uosto, jūros ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo, švyturių, muitinių pastatai ir kiti pastatai).

Garažų paskirties pastatai – pastatai, skirti transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti: automobilių garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai).

Gamybos, pramonės paskirties pastatai – gamybai skirti pastatai (gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, energetikos pastatai (energetikos gavybos ir gamybos pastatai, energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai), gamybinės laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės (išskyrus skirtas savo ar savo šeimos reikmėms ir (arba) kuriose vienu metu dirba ne daugiau kaip 5 žmonės ir nenaudojami potencialiai pavojingi įrenginiai), skerdyklos ir kita).

Sandėliavimo paskirties pastatai – pastatai, pagal savo tiesiginę paskirtį naudojami sandėliuoti: saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti.

Kultūros paskirties pastatai – skirti kultūros reikmėms: kino teatrai, teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kiti pastatai.

Mokslo paskirties pastatai – skirti švietimo ir mokslo reikmėms: institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kiti pastatai.

Gydymo paskirties pastatai – pastatai gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms (ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai ir kita) veterinarijos gydyklų pastatai.

Poilsio paskirties pastatai – pastatai skirti poilsiui (poilsio namai, turizmo centrai, kempingų pastatai, kaimo turizmo pastatai, vasarnamiai, medžioklės nameliai ir kiti poilsio pastatai).

Sporto paskirties pastatai – pastatai skirti sportuoti: sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, jachtklubų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kiti pastatai.

Religinės paskirties pastatai – pastatai skirti religiniams tikslams: bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai.

Specialiosios paskirties pastatai – pastatai skirti specialiesiems tikslams (kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kiti pastatai).

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – sodybų ūkio pastatai, pagalbinio ūkio pastatai (tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui.

Kitos (fermų) paskirties pastatai – pastatai galvijams, gyvuliams, paukščiams auginti (kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės ir kita).

Kitos (ūkio) paskirties pastatai – žemės ūkiui tvarkyti skirti pastatai (svirnai, angarai, garažai ir kita).

Kitos (šiltnamių) paskirties pastataiaugalams auginti skirti pastatai (šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kita).

Kiti (sodų) paskirties pastatai – sodininkų bendrijose esantys pastatai (sodo namai ir kita).

Kitos paskirties pastatai – kitos paskirties pastatai, nurodant tikslinę paskirtį (lošimų namų pastatai ir kita), kurių negalima priskirti prie kitų Reglamente išvardintų pastatų grupių (pogrupių).

Keliai – inžinerinis statinys, skirtas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. Kelio elementai yra šie: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme.

Gatvės – keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą.

Geležinkelio kelias – inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai), geležinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos, iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai, platformos ir kiti inžineriniai statiniai.

Oro uostų statiniai – oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialiosios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apšvietimo, signalinių žiburių ir kiti įrenginiai.

Vandens uostų statiniai – vandens uostų krantinės, elingai, dokai, prieplaukų statiniai, molai, atitveriamos dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai.

Kiti transporto statiniai – tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių pralaidos, lynų keliai, atraminės sienelės, praginos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnijos atitvarai, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos ir kiti, kurie nėra pastatai.

Naftos tinklai – magistraliniai naftotiekiai ir produktotiekiai; skirstomieji naftos ir naftos produktų vamzdynai (naftai ar naftos produktams perkrauti ir (ar) transportuoti iki technologinių įrenginių); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti inžineriniai statiniai.

Dujų tinklai – magistraliniai dujotiekiai, didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai ir (ar) vartotojo įvadai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų naftos dujų sistema, kurią sudaro skirstomieji dujotiekiai, ir kiti inžineriniai statiniai.

Vandentiekio tinklai − magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šaltam ir karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai, giluminiai vandentiekio gręžiniai, kurie yra statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Šilumos tinklai – magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šilumai perduoti ir kiti inžineriniai statiniai. Šilumos perdavimo tinklus sudaro statinių ir įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų ir kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir panašiai) iš šilumos šaltinio perduodamas ir skirstomas vartotojams.

Nuotekų šalinimo tinklai − nuotekų surinkimo tinklai (nuotekų šalinimo kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai ir kiti.

Elektros tinklai − perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai.

Ryšių (telekomunikacijų) tinklai (elektroninių ryšių tinklai pagal)  – kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai.

Kiti inžineriniai tinklai – kiti nenurodyti inžineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai, kolektoriai, apžvalgos kameros ir kiti inžinerinių tinklų statiniai).

Hidrotechnikos statiniai – statiniai ir įrenginiai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti. Užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, krantinės, dokai, prieplaukos, molai, vandens pralaidos, vandenvietės ir vandenruošos statiniai statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės statiniai, bangolaužiai, jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai, žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti, kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai.

Sporto paskirties inžineriniai statiniai − sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai), mašinų, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai.

Kitos paskirties inžineriniai statiniai − fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai

Patalpos turi būti naudojamos pagal paskirtį, kokia yra patalpos paskirtis galima pasitikrinti nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje, skyriuje „Pastato patalpų plotų eksplikacija”. Kaip pagal priskirtą paskirtį patalpą galima naudoti, galima pasižiūrėti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatuose:

Gyvenamoji (gyvenamųjų patalpų) – gyvenamosios patalpos, kurios turi bendro naudojimo patalpų (t. y. bendrabučio tipo butai, komunaliniai butai ir panašiai).

Gyvenamoji (įvairių socialinių grupių) – patalpos, skirtos gyventi įvairioms socialinėms grupėms.

Viešbučių – patalpos trumpai apsistoti.

Administracinė – patalpos administraciniams tikslams.

Prekybos – patalpos didmeninei ir mažmeninei prekybai.

Paslaugų – patalpos paslaugoms teikti ir buitiniam aptarnavimui.

Maitinimo – patalpos žmonėms maitinti.

Transporto – patalpos, skirtos transporto tikslams, t. y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu.

Garažų – patalpos transporto priemonėms laikyti.

Gamybos – patalpos gamybai.

Sandėliavimo – patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti.

Kultūros – patalpos kultūros tikslams.

Mokslo – patalpos švietimo ir mokslo tikslams.

Gydymo – patalpos gydymo tikslams, t. y. patalpos, kuriose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms.

Poilsio – patalpos poilsiui.

Sporto – patalpos sportui.

Religinė – patalpos religiniams tikslams.

Specialioji – patalpos specialiesiems tikslams.

Kita (pagalbinio ūkio) – patalpos pagalbiniam ūkiui (rūsiai, sandėliukai ir kita).

Kita – kitos paskirties patalpos, kurių negalima priskirti jokiai nurodytai paskirčiai.

Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamo turto kadastro objektų formavimo tvarka“.

Statinio technine priežiūra rūpinasi statinio naudotojas, kuris privalo: naudoti statinį (jo patalpas) pagal paskirtį, išskyrus Vyriausybės nustatytus atvejus ir tvarką; laikytis normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose ar normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų ištaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios esminius statinio reikalavimus; organizuoti ir atlikti statinio techninę priežiūrą; suremontuoti, rekonstruoti arba nugriauti statinius, jeigu tolesnis jų naudojimas kelia pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai.

Statinio techninės priežiūros dokumentai:

 1. Statinio techninis (techninis-energetinis) pasas. Statinio techniniame pase nurodomos statinio techninės, ekonominės ir konstrukcinės charakteristikos bei jų pokyčiai po statinio kapitalinio remonto ar rekonstravimo. Pastato techninis-energetinis pasas pildomas tada, kai pastatas yra šildomas, jame papildomai nurodomos pastato išorės atitvarų energetinės charakteristikos (lentelės „Išorės atitvarų charakteristikos“ 6 skiltis).
 2. Statinio techninės priežiūros žurnalas. Statinio techninės priežiūros žurnale registruojami statinio nuolatinio stebėjimo metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos, taip pat periodinių ir specialiųjų apžiūrų aktų registravimo duomenys, nurodant jų atlikimo datą, vadovus, pastebėtus defektus ir priemones jiems pašalinti. Ypatingųjų statinių techniniai prižiūrėtojai privalo turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą.
 3. Statinio apžiūros aktai. Statinio apžiūros aktuose registruojamos kasmetinės apžiūros metu pastebėti konstrukcijų bei inžinerinės techninės įrangos defektai ar deformacijos. Kasmetines apžiūras atlieka specialistų grupė, kurios vadovas turi turėti bet kurios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo atestatą.

Administracinės paslaugos teikėjas

Atsakingas asmuo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnysis specialistas Raimondas Budrikis, tel. (8 440) 44 860,  el. p. [email protected]

Paskelbta: 5 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 8 vasario, 2024