Jaunimui

Skuodo rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė – Edita Laivienė
Adresas: Vilniaus g. 13, Skuodas, LT-98112
Kabinetas 117 kab.
Telefonas 8 672 12 636
El. paštas [email protected]
Facebook paskyra  www.facebook.com/SkuodoJRK/

Jaunimo politika nacionaliniu lygmeniu

Jaunimo politikos struktūrų veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymas (toliau – Įstatymas). Jame įtvirtintos pagrindinės jaunimo politikos sąvokos, nustatomi šios politikos įgyvendinimo principai, apibrėžiamos jaunimo politikos sritys, nustatomas jaunimo politikos įgyvendinimo organizavimas ir valdymas.

Įstatyme išskirtos šios jaunimo politikai svarbios sąvokos:

 • Jaunimo politika – kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
 • Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.
 • Jaunimo neformalusis ugdymas – veikla, kuria plėtojamos jauno žmogaus asmeninės, socialinės ir edukacinės kompetencijos ir kuri yra vykdoma nesivadovaujant formaliojo švietimo programomis.
 • Atvirasis darbas su jaunimu – darbo su jaunimu forma, paremta darbo su jaunimu principais ir vykdoma atviruosiuose jaunimo centruose ir (ar) erdvėse.
 • Mobilus darbas su jaunimu – darbo su jaunimu forma, paremta vykdomų veiklų lankstumu ir mobilumu, kai nuvykstama į gyvenamąją teritoriją, kurioje nėra darbo su jaunimu infrastruktūros, o veiklos vykdomos atsižvelgiant į šioje teritorijoje gyvenančių jaunų žmonių individualius poreikius.
 • Jaunimo iniciatyva – jaunimo veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti.
 • Jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota asociacija.
 • Mažiau galimybių turintys jauni žmonės – jaunimas, neturintis vienodų sąlygų, lyginant su savo bendraamžiais, savo kompetencijoms ir veikloms plėtoti, nes gyvena nepalankiomis sąlygomis ar patiria tam tikrus sunkumus, tokius kaip socialiniai, ekonominiai, išsilavinimo, kultūriniai, geografiniai sunkumai, negalia, sveikatos problemos.

Jaunimo politika, pagal Įstatymą, įgyvendinama šiose srityse:

 • Pilietiškumo ugdymo ir karo prievolės atlikimo
 • Švietimo, mokymo, mokslo, studijų ir ugdymo
 • Neformalaus ugdymo
 • Darbo ir užimtumo
 • Apsirūpinimo būstu
 • Laisvalaikio, poilsio, kūrybos ir kultūros
 • Socialinės ir sveikatos apsaugos
 • Sveikatingumo, kūno kultūros ir sporto
 • Narkomanijos ir kitų priklausomybės formų prevencijos
 • Nusikalstamumo prevencijos
 • Kitose  įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytose srityse.

NAUJIENOS / PRANEŠIMAI

Padėkokite Skuodo rajono jaunuoliams ir organizacijoms už aktyvią, rajoną garsinančią veiklą: siūlykite nominantus

Skuodo rajono jaunimas kviečiamas dalyvauti nuotolinėje stovykloje „Jaučiuosi SAVAS“

NAUJIENOS

JAUNIMO REIKALŲ TARYBA

JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATAI

NAUDINGOS NUORODOS

Paskelbta: 27 lapkričio, 2019 | Atnaujinta: 13 liepos, 2022