Administracinės paslaugos

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimasAtsakingas administracijos padalinysPaslaugos vadovasPaslaugos

teikėjas

1. Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga

1.1.Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, pašalinimo ar kitokio pašalinimo darbams išdavimasŽemės ūkio skyriusRita Kaupienė

2. Architektūra

2.1.Specialiųjų projektavimo sąlygų išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.2.Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.3.Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.4.Konsultacijos specialiųjų architektūros reikalavimų ir projektavimo klausimais

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.5.Vasaros lauko kavinių ir laikinų statinių lauko prekybos vietų įrengimo projektų derinimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

 

2.6.Atminimo informaciniu lentų įamžinimo ženklu įrengimo projektu derinimas

Prašymo forma

Kultūros ir turizmo skyriusGintas AndriekusInga Jablonskė
2.7.Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektamsVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė
2.8.Miesto kraštovaizdžio tvarkymo pasiūlymų vertinimas, rengimas, konsultavimas kraštovaizdžio klausimaisVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

 

2.9.Detaliųjų planų koregavimo techninio projekto rengimo metu darbo organizavimas ir svarstymas Teritorijų planavimo komisijoje

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė
2.10.Detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu teikimas tvirtintiVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

3. Archyvinių dokumentų tvarkymas ir dokumentų valdymas

3.1.Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSigita Kairienė

Adelė Kevlevičienė

3.2.Pažymos apie darbo stažą ir (arba) pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSigita Kairienė

 

3.3.Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo, ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėAdelė Kevlevičienė

 

3.4.Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas.Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSigita Kairienė

 

3.5.Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėEvelina Simaitytė

4. Civilinė metrikacija

4.1.Civilinės būklės akto įrašo, liudijančio išrašą, kopiją, nuorašą, išdavimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.2.Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Prašymų formos:

Atkurti civilinės būklės akto įrašą

Anuliuoti civilinės būklės akto įrašą

Pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.3.Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitąTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.4.Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.5.Užsienio valstybėje įregistruotos  santuokos įtraukimas į apskaitą

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Prašymų formos:

Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.6.Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.7.Santuokos nutraukimo registravimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.8.Naujagimio gimimo registravimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.9.Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.10.Tėvystės pripažinimo registravimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.11.Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.12.Įvaikinimo registravimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.13.Mirties registravimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.14.Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė
4.15.Vardo, pavardės keitimo registravimas

Prašymų formos:

Pakeisti vardą ir (ar) pavardę (iki 16 metų)

Pakeisti vardą ir (ar) pavardę 

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėNarutė Gutautienė

5. Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas

5.1.Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė
5.2.Gatvių pavadinimų suteikimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė

6. Gyvenamosios vietos deklaravimas

6.1.Asmenų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimaisSeniūnijosseniūnaivyr. specialistai
6.2.Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
6.3.

 

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
6.4.Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
6.5.Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
6.6.Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
6.7.Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
6.8.Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai

7. Kapinių priežiūra

7.1.Leidimo laidoti išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
7.2.Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
7.3.Kapavietės (kapo) identifikavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
7.4.Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
7.5.Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
7.6.Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai

8. Licencijos ir leidimai

8.1.Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė
8.2.Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.3.Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.4.Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba         alkoholiniais gėrimais išdavimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.5.Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.6.Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.7.Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.8.Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais, išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.9.Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.10.Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.11.Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidimo nurodytos transporto priemonės keitimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.12.Leidimo kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato ar galiojimo panaikinimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRaimondas Budrikis
8.13.Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRaimondas Budrikis
8.14.Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRaimondas Budrikis
8.15.Leidimo pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRaimondas Budrikis
8.16.Leidimo įrengti ar praplėsti automobilių stovėjimo aikšteles išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRaimondas Budrikis

Elena Čiunkienė

8.17.Leidimo įrengti ar paplatinti įvažiavimo kelią išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRaimondas Budrikis

Elena Čiunkienė

8.18.Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė
8.19.Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasSeniūnijosseniūnaivyr. specialistai
8.20.Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimasKultūros ir turizmo skyriusGintas AndriekusLaura Popovienė
8.21.Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimasSeniūnijosseniūnaivyr. specialistai
8.22.Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasSeniūnijosseniūnaivyr. specialistai
8.23.Leidimo medienos sandėliavimui ir išvežimui prie vietinės reikšmės kelių išdavimasSeniūnijosseniūnaivyr. specialistai
8.24.Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas.Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė
8.25.Šilumos tiekimo licencijaVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

9. Mobilizacija

9.1.Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimaisAdministracijaŽydrūnas RamanavičiusVygintas Liaučys

10. Paveldosauga

10.1.Asmenu-konsultavimas-informacijos-ir-duomenu-teikimas-pasirengimo-mobilizacijai-mobilizacijos-demobilizacijos-eigos-ir-priimanciosios-salies-paramos-teikimo-savivaldybes-teritorijoje-klausimaisKultūros ir turizmo skyriusGintas AndriekusInga Jablonskė

11. Sanitarija ir higiena

11.1.Informacijos ir konsultacijų teikimas visuomenės sveikatos kontrolės, sanitarijos ir higienos taisyklių reikalavimų klausimaisAdministracijaŽydrūnas RamanavičiusPaulius Poškys
11.2.Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse registravimas ir skelbimas Savivaldybės interneto svetainėjeAdministracijaŽydrūnas RamanavičiusPaulius Poškys
11.3.Pažymos, patvirtinančios apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
11.4.Pažymos, patvirtinančios apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, išdavimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyriusKristina Simaitienė

 

Kristina Bertulienė
11.5.Prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyrius

 

Kristina Simaitienė

 

Kristina Bertulienė
11.6.Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimasSeniūnijosseniūnaivyr. specialistai

12. Socialinis būstas

12.1.Įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašusVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRamutė Perminienė
12.2.Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas, teikimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRamutė Perminienė

13. Socialinės išmokos, pašalpos, kompensacijos

13.1.Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens  išlaidų, karšto vandens išlaidų ir kito kuro kompensacijų skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Audronė Pargaliauskienė

13.2.Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėRamunė Dargienė
13.3.Socialinės pašalpos skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Audronė Pargaliauskienė

13.4.Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos ir vienkartinės materialinės paramos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėAudronė Pargaliauskienė

Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

13.5.Pagalbos pinigų skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJadvyga Kažienė
13.6.Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

13.7.Išmokos vaikui skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.8.Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

13.9.Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.10.Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai  skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.11.Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui  skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.12.Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.13.Globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė
13.14.Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėRamunė Dargienė
13.15.Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.16.Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė
13.17.Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Prašymų formos

Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.18.Laidojimo pašalpos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilija Jonkuvienė
13.19.Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėAudronė Pargaliauskienė
13.20.Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilija Jonkuvienė
13.21.Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilija Jonkuvienė
13.22.Dokumentų dėl LR antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikei motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, teikimasAudronė Pargaliauskienė
13.23.Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines išmokas,  išdavimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

Viljja Jonkuvienė

Audronė Pargaliauskienė

13.24.Elektroninių formų dėl išmokų vaikams skyrimo siuntimas į Europos Sąjungos ir Ekonominės Europos bendrijos šalisSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėMarytė Stoncelienė
13.25.Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų  išmokėjimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėAudronė Pargaliauskienė
13.26.Žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms valstybės paramos skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėAudronė Pargaliauskienė

14. Socialinės paslaugos

14.1.Būsto pritaikymas neįgaliesiemsSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJadvyga Kažienė
14.2.Dienos socialinės globos paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.3.Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.4.Pagalbos į namus paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.5.Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.6.Asmeninio asistento paslaugų skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJulijana Škimelienė
14.7.Laikino atokvėpio paslaugos skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.8.Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJulijana Škimelienė
14.9.Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJulijana Škimelienė
14.10.Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis nagrinėjimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyriusRasa NoreikienėJulijana Škimelienė
14.11.Labiausiai skurstantiems asmenims  pagalbos  iš Europos socialinio fondo teikimas ir skyrimasSocialinės paramos skyriusRasa NoreikienėVilma Simutienė

Ramunė Dargienė

15. Statybos leidimai ir teritorijų planavimas

15.1.Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

15.2.Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
15.3.Leidimo aptverti (be leidimo kasinėti) išdavimas, galiojimo pratęsimas, išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
15.4.Teritorijų planavimo sąlygų išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

15.5.Teritorijų planavimo proceso inicijavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

15.6.Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių statybą ir pradedamus rengti, rengiamus ir parengtus planavimo dokumentusVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė
15.7.Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių statybą ir pradedamus rengti, rengiamus ir parengtus planavimo dokumentus

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė
15.8.Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registreVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė
15.9.Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė
15.10.Planavimo dokumentų teikimas tvirtinti

Planavimo dokumentų teikimas tvirtinti

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasElena Čiunkienė
15.11.Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) keitimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė
15.12.Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė

Raimondas Budrikis

15.13.Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė

Raimondas Budrikis

16. Teisinė pagalba

16.1.Pirminės teisinės pagalbos teikimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė

17. Valstybės teikiama parama būstui įsigyti

17.1.Finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjančioms pirmąjį būstą prašymų priėmimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRamutė Perminienė
17.2.Pažymų, patvirtinančių teisę į paramą būstui įsigyti, išdavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRamutė Perminienė

18.  Valstybinės kalbos vartojimas

18.1.Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėReda Lenkytė-Maniukė
18.2.Asmenų skundų dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo nagrinėjimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėReda Lenkytė-Maniukė

19. Viešoji tvarka

19.1.Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimasAdministracijaŽydrūnas RamanavičiusVygintas Liaučys
19.2.IV klasės pirotechnikos priemonių naudojimo vietų derinimasTeisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriusLijana BeinoraitėSima Jablonskienė

20. Valstybinės žemės nuoma  ir kito turto administravimas

20.1.Prašymų dėl žemės, valstybinės žemės nuomos lengvatų priėmimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyriusKristina Simaitienė
20.2.Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyriusKristina SimaitienėAsta Pakulytė
20.3.Pažymos apie nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę išdavimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyriusKristina SimaitienėAsta Pakulytė
20.4.Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Deklaracijos forma

Buhalterinės apskaitos skyriusKristina SimaitienėAsta Pakulytė
20.5.Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas

Prašymų formos:

Dėl permokos grąžinimo

Dėl permokos užskaitymo 

Buhalterinės apskaitos skyriusKristina SimaitienėAsta Pakulytė
20.6.Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų priėmimasFinansų skyriusNijolė MackevičienėNijolė Mackevičienė
20.7.Valstybinės žemės sklypų, perduotų patikėjimo teise savivaldybėms, nuoma ne aukciono būdu ir perdavimas neatlygintinai naudotisVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRita Kaupienė
20.8.Gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimasVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRamutė Perminienė
20.9.Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenųVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRamutė Perminienė
20.10.Savivaldybės turto perdavimas pagal patikėjimo, panaudos, ar nuomos sutartįVietinio, ūkio ir investicijų skyriusVygintas PitrėnasRamutė Perminienė

21. Švietimas, kultūra ir sportas

21.1.21.1.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Prašymų formos:

Tėvų

Įstaigos 

AdministracijaŽydrūnas RamanavičiusVita Kovienė
21.2.Kordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Prašymo forma

AdministracijaŽydrūnas RamanavičiusVita Kovienė
21.3.Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, sporto (neformaliojo vaikų švietimo) projektams priėmimasŠvietimo, kultūros ir sporto skyriusRenata KilijonienėLoreta Vasiliauskienė
21.4.Paraiškų dėl NVŠ programų (finansuojamų ES lėšomis) atitikties reikalavimams, lėšų skyrimo ir įgyvendinimo priėmimas

Paraiškos forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyriusRenata KilijonienėLoreta Vasiliauskienė
21.5.Kultūros plėtros ir bendruomenių rėmimo projektinių paraiškų priėmimas

Paraiškos forma

Kultūros ir sporto skyriusGintas AndriekusGintas Andriekus
21.6.Ataskaitų iš vykdančių švietimo, sporto (neformaliojo vaikų švietimo) projektus priėmimas

Ataskaitos forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyriusRenata KilijonienėLoreta Vasiliauskienė
21.7.Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimaisKultūros ir turizmo skyriusGintas AndriekusLaura Popovienė
21.8.Informacijos teikimas apie švietimo būklę rajono savivaldybėjeŠvietimo, kultūros ir sporto skyriusRenata KilijonienėRenata Kilijonienė
21.9.Pažymų, patvirtinančių, kad vaikai nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų rajone, išdavimas

Prašymo forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyriusRenata KilijonienėLoreta Vasiliauskienė

22. Žemės ūkis

22.1.Bičių laikytojų paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėDaiva Petrauskienė
22.2.Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojamsŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėRolandas Taujenis

Gintaras Timbaras

22.3.Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėGintaras Timbaras

Rolandas Taujenis

22.4.Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėAlina Anužienė

Vaidas Simaitis

22.5.Paraiškų tiesioginėms išmokoms  už deklaruotus žemės ūkio naudmenis ir pasėlių plotus priėmimas  ir informacijos šiais klausimais teikimasŽemės ūkio skyrius

Seniūnijos

Alina Anužienė

Seniūnai

Seniūnijų vyr. specialistai

Vaidas Simaitis

22.6.Pieno gamintojų paraiškų ir metinių deklaracijų priėmimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėDaiva Petrauskienė
22.7.Paraiškų dėl dalinio draudimo įmokų kompensavimo priėmimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėVaidas Simaitis

Daiva Petrauskienė

22.8.Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas / išregistravimas / duomenų atnaujinimas / keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėStasys Galdikas
22.9.Pažymos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę būklę išdavimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėStasys Galdikas
22.10.Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėStasys Galdikas
22.11.Deklaracijos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėStasys Galdikas
22.12.Ūkininko ūkio įregistravimas / išregistravimas / perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimasŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėDaiva Petrauskienė
22.13.Žemės ūkio valdų įregistravimas / išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas / keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdosŽemės ūkio skyriusAlina AnužienėDaiva Petrauskienė

23. Kitos paslaugos

23.1.Gyventojų charakteristikos išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
23.2.Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
23.3.Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai
23.4.Notarinių veiksmų atlikimasSeniūnijosseniūnaivyr. specialistai
23.5.Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijosseniūnaivyr. specialistai

Paskelbta: 27 rugpjūčio, 2019 | Atnaujinta: 27 liepos, 2022