Administracinės paslaugos

Eil.

Nr.

Paslaugos pavadinimas Atsakingas administracijos padalinys Paslaugos vadovas Paslaugos

teikėjas

1. Aplinkos kokybės gerinimas ir apsauga

1.1. Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo, pašalinimo ar kitokio pašalinimo darbams išdavimas Žemės ūkio skyrius Rita Kaupienė

2. Architektūra

2.1. Specialiųjų projektavimo sąlygų išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.2. Specialiųjų architektūros reikalavimų išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.3. Prisijungimo prie susisiekimo komunikacijų sąlygų išdavimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.4. Konsultacijos specialiųjų architektūros reikalavimų ir projektavimo klausimais

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

2.5. Vasaros lauko kavinių ir laikinų statinių lauko prekybos vietų įrengimo projektų derinimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

 

2.6. Atminimo informaciniu lentų įamžinimo ženklu įrengimo projektu derinimas

Prašymo forma

Kultūros ir turizmo skyrius Gintas Andriekus Inga Jablonskė
2.7. Pritarimas mažosios architektūros ir miesto puošybos objektų įrengimo projektams Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė
2.8. Miesto kraštovaizdžio tvarkymo pasiūlymų vertinimas, rengimas, konsultavimas kraštovaizdžio klausimais Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

 

2.9. Detaliųjų planų koregavimo techninio projekto rengimo metu darbo organizavimas ir svarstymas Teritorijų planavimo komisijoje

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė
2.10. Detaliojo plano koregavimo techninio projekto rengimo metu teikimas tvirtinti Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

3. Archyvinių dokumentų tvarkymas ir dokumentų valdymas

3.1. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų teikimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sigita Kairienė

Adelė Kevlevičienė

3.2. Pažymos apie darbo stažą ir (arba) pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sigita Kairienė

 

3.3. Pažymos dėl likviduojamo / bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimo ar neturėjimo, ką perduoti tolesniam saugojimui, išdavimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Adelė Kevlevičienė

 

3.4. Savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklos dokumentų (savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų ir kt.) kopijų ir išrašų teikimas. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sigita Kairienė

 

3.5. Asmens skundo ar netipinio prašymo priėmimas bei nagrinėjimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Evelina Simaitytė

4. Civilinė metrikacija

4.1. Civilinės būklės akto įrašo, liudijančio išrašą, kopiją, nuorašą, išdavimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.2. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas

Prašymų formos:

Atkurti civilinės būklės akto įrašą

Anuliuoti civilinės būklės akto įrašą

Pakeisti, ištaisyti ar papildyti civilinės būklės akto įrašą

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.3. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.4. Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.5. Užsienio valstybėje įregistruotos  santuokos įtraukimas į apskaitą

Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Prašymų formos:

Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą santuoką

Įtraukti į apskaitą užsienio valstybėje nutrauktą santuoką

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.6. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.7. Santuokos nutraukimo registravimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.8. Naujagimio gimimo registravimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.9. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.10. Tėvystės pripažinimo registravimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.11. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.12. Įvaikinimo registravimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.13. Mirties registravimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.14. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė
4.15. Vardo, pavardės keitimo registravimas

Prašymų formos:

Pakeisti vardą ir (ar) pavardę (iki 16 metų)

Pakeisti vardą ir (ar) pavardę 

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Narutė Gutautienė

5. Gatvių pavadinimų ir adresų suteikimas

5.1. Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė
5.2. Gatvių pavadinimų suteikimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė

6. Gyvenamosios vietos deklaravimas

6.1. Asmenų konsultavimas gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
6.2. Gyvenamosios vietos deklaravimas, duomenų tikslinimas, keitimas ar naikinimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
6.3.

 

Pažymos, patvirtinančios deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
6.4. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
6.5. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
6.6. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
6.7. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
6.8. Prašymų dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priėmimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai

7. Kapinių priežiūra

7.1. Leidimo laidoti išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
7.2. Leidimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
7.3. Kapavietės (kapo) identifikavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
7.4. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
7.5. Leidimo įrengti, pertvarkyti, remontuoti kapavietę išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
7.6. Leidimo įrengti atminimo lentą išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai

8. Licencijos ir leidimai

8.1. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė
8.2. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.3. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.4. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba         alkoholiniais gėrimais išdavimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.5. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.6. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.7. Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.8. Licencijos kopijos transporto priemonei, naudojamai keleiviams vežti vietinio susisiekimo maršrutais, išdavimas, dublikato išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.9. Leidimų vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas, atnaujinimas, pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.10. Leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas, patikslinto leidimo vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi išdavimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.11. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu savivaldybės keliais išdavimas ar leidimo nurodytos transporto priemonės keitimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.12. Leidimo kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato ar galiojimo panaikinimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Raimondas Budrikis
8.13. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Raimondas Budrikis
8.14. Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Raimondas Budrikis
8.15. Leidimo pastatyti ar pašalinti eismo reguliavimo priemones išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Raimondas Budrikis
8.16. Leidimo įrengti ar praplėsti automobilių stovėjimo aikšteles išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Raimondas Budrikis

Elena Čiunkienė

8.17. Leidimo įrengti ar paplatinti įvažiavimo kelią išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Raimondas Budrikis

Elena Čiunkienė

8.18. Leidimo gręžinio projektui rengti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė
8.19. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti ar parduoti pavojingus šunis išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
8.20. Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas Kultūros ir turizmo skyrius Gintas Andriekus Laura Popovienė
8.21. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
8.22. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
8.23. Leidimo medienos sandėliavimui ir išvežimui prie vietinės reikšmės kelių išdavimas Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
8.24. Licencijos organizuoti mažąsias loterijas išdavimas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė
8.25. Šilumos tiekimo licencija Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

9. Mobilizacija

9.1. Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais Administracija Žydrūnas Ramanavičius Vygintas Liaučys

10. Paveldosauga

10.1. Asmenu-konsultavimas-informacijos-ir-duomenu-teikimas-pasirengimo-mobilizacijai-mobilizacijos-demobilizacijos-eigos-ir-priimanciosios-salies-paramos-teikimo-savivaldybes-teritorijoje-klausimais Kultūros ir turizmo skyrius Gintas Andriekus Inga Jablonskė

11. Sanitarija ir higiena

11.1. Informacijos ir konsultacijų teikimas visuomenės sveikatos kontrolės, sanitarijos ir higienos taisyklių reikalavimų klausimais Administracija Žydrūnas Ramanavičius Paulius Poškys
11.2. Informacijos apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse registravimas ir skelbimas Savivaldybės interneto svetainėje Administracija Žydrūnas Ramanavičius Paulius Poškys
11.3. Pažymos, patvirtinančios apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
11.4. Pažymos, patvirtinančios apie atsiskaitymą už vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, išdavimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyrius Kristina Simaitienė

 

Kristina Bertulienė
11.5. Prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyrius

 

Kristina Simaitienė

 

Kristina Bertulienė
11.6. Duomenų apie asbesto turinčių gaminių kiekį teikimas Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai

12. Socialinis būstas

12.1. Įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Ramutė Perminienė
12.2. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas, teikimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Ramutė Perminienė

13. Socialinės išmokos, pašalpos, kompensacijos

13.1. Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens  išlaidų, karšto vandens išlaidų ir kito kuro kompensacijų skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Audronė Pargaliauskienė

13.2. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą išdavimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Ramunė Dargienė
13.3. Socialinės pašalpos skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Audronė Pargaliauskienė

13.4. Vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės pašalpos ir vienkartinės materialinės paramos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Audronė Pargaliauskienė

Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

13.5. Pagalbos pinigų skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė
13.6. Išmokos už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems vaikus, skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

13.7. Išmokos vaikui skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.8. Vienkartinės išmokos gimus vaikui skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

13.9. Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.10. Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai  skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.11. Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui  skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.12. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.13. Globos (rūpybos) išmokos, globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė
13.14. Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Ramunė Dargienė
13.15. Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.16. Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė
13.17. Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Prašymų formos

Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma

Prašymo-paraiškos gauti mokinių nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11 (A) forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

13.18. Laidojimo pašalpos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilija Jonkuvienė
13.19. Paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Audronė Pargaliauskienė
13.20. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilija Jonkuvienė
13.21. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilija Jonkuvienė
13.22. Dokumentų dėl LR antrojo laipsnio valstybinės pensijos daugiavaikei motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems penkis ir daugiau vaikų, teikimas Audronė Pargaliauskienė
13.23. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines išmokas,  išdavimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

Marytė Stoncelienė

Viljja Jonkuvienė

Audronė Pargaliauskienė

13.24. Elektroninių formų dėl išmokų vaikams skyrimo siuntimas į Europos Sąjungos ir Ekonominės Europos bendrijos šalis Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Marytė Stoncelienė
13.25. Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams ir jiems laidoti skiriamų laidojimo lėšų  išmokėjimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Audronė Pargaliauskienė
13.26. Žuvusių pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms valstybės paramos skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Audronė Pargaliauskienė

14. Socialinės paslaugos

14.1. Būsto pritaikymas neįgaliesiems Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė
14.2. Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.3. Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.4. Pagalbos į namus paslaugų skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.5. Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.6. Asmeninio asistento paslaugų skyrimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Julijana Škimelienė
14.7. Laikino atokvėpio paslaugos skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Jadvyga Kažienė

Julijana Škimelienė

14.8. Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Julijana Škimelienė
14.9. Vaiko laikinosios priežiūros vaiko tėvų ar kitų jo atstovų pagal įstatymą prašymu nustatymas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Julijana Škimelienė
14.10. Prašymų dėl socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis nagrinėjimas

Prašymo forma

Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Julijana Škimelienė
14.11. Labiausiai skurstantiems asmenims  pagalbos  iš Europos socialinio fondo teikimas ir skyrimas Socialinės paramos skyrius Rasa Noreikienė Vilma Simutienė

Ramunė Dargienė

15. Statybos leidimai ir teritorijų planavimas

15.1. Leidimo statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

15.2. Leidimo kasinėti ir aptverti išdavimas, galiojimo pratęsimas, išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimas apie baigtus vykdyti ar avarinius kasinėjimo darbus

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
15.3. Leidimo aptverti (be leidimo kasinėti) išdavimas, galiojimo pratęsimas, išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
15.4. Teritorijų planavimo sąlygų išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

15.5. Teritorijų planavimo proceso inicijavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė

Raimondas Budrikis

15.6. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių statybą ir pradedamus rengti, rengiamus ir parengtus planavimo dokumentus Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė
15.7. Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių statybą ir pradedamus rengti, rengiamus ir parengtus planavimo dokumentus

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė
15.8. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė
15.9. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimas, viešinimas, derinimas, tikrinimas ir tvirtinimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė
15.10. Planavimo dokumentų teikimas tvirtinti

Planavimo dokumentų teikimas tvirtinti

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Elena Čiunkienė
15.11. Žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo (-ų) keitimas

Prašymo forma

Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė
15.12. Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė

Raimondas Budrikis

15.13. Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė

Raimondas Budrikis

16. Teisinė pagalba

16.1. Pirminės teisinės pagalbos teikimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė

17. Valstybės teikiama parama būstui įsigyti

17.1. Finansinės paskatos jaunoms šeimoms įsigyjančioms pirmąjį būstą prašymų priėmimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Ramutė Perminienė
17.2. Pažymų, patvirtinančių teisę į paramą būstui įsigyti, išdavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Ramutė Perminienė

18.  Valstybinės kalbos vartojimas

18.1. Asmenų konsultavimas valstybinės kalbos vartojimo klausimais

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Reda Lenkytė-Maniukė
18.2. Asmenų skundų dėl valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo nagrinėjimas

Prašymo forma

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Reda Lenkytė-Maniukė

19. Viešoji tvarka

19.1. Skundų, prašymų, kreipimųsi dėl viešosios tvarkos pažeidimų nagrinėjimas Administracija Žydrūnas Ramanavičius Vygintas Liaučys
19.2. IV klasės pirotechnikos priemonių naudojimo vietų derinimas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius Lijana Beinoraitė Sima Jablonskienė

20. Valstybinės žemės nuoma  ir kito turto administravimas

20.1. Prašymų dėl žemės, valstybinės žemės nuomos lengvatų priėmimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyrius Kristina Simaitienė
20.2. Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyrius Kristina Simaitienė Asta Pakulytė
20.3. Pažymos apie nuomojamą (naudojamą) valstybinę žemę išdavimas

Prašymo forma

Buhalterinės apskaitos skyrius Kristina Simaitienė Asta Pakulytė
20.4. Deklaracijų apie valstybinės žemės mokesčio sumokėjimą iš Juridinių asmenų priėmimas ir tvirtinimas

Deklaracijos forma

Buhalterinės apskaitos skyrius Kristina Simaitienė Asta Pakulytė
20.5. Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir (ar) užskaitymo priėmimas

Prašymų formos:

Dėl permokos grąžinimo

Dėl permokos užskaitymo 

Buhalterinės apskaitos skyrius Kristina Simaitienė Asta Pakulytė
20.6. Fizinių ir juridinių asmenų prašymų dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų priėmimas Finansų skyrius Nijolė Mackevičienė Nijolė Mackevičienė
20.7. Valstybinės žemės sklypų, perduotų patikėjimo teise savivaldybėms, nuoma ne aukciono būdu ir perdavimas neatlygintinai naudotis Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Rita Kaupienė
20.8. Gyvenamųjų patalpų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų pardavimas Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Ramutė Perminienė
20.9. Turto perėmimas savivaldybės nuosavybėn iš juridinių ir fizinių asmenų Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Ramutė Perminienė
20.10. Savivaldybės turto perdavimas pagal patikėjimo, panaudos, ar nuomos sutartį Vietinio, ūkio ir investicijų skyrius Vygintas Pitrėnas Ramutė Perminienė

21. Švietimas, kultūra ir sportas

21.1. 21.1.Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Prašymų formos:

Tėvų

Įstaigos 

Administracija Žydrūnas Ramanavičius Vita Kovienė
21.2. Kordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ir panaikinimas

Prašymo forma

Administracija Žydrūnas Ramanavičius Vita Kovienė
21.3. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, sporto (neformaliojo vaikų švietimo) projektams priėmimas Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Renata Kilijonienė Loreta Vasiliauskienė
21.4. Paraiškų dėl NVŠ programų (finansuojamų ES lėšomis) atitikties reikalavimams, lėšų skyrimo ir įgyvendinimo priėmimas

Paraiškos forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Renata Kilijonienė Loreta Vasiliauskienė
21.5. Kultūros plėtros ir bendruomenių rėmimo projektinių paraiškų priėmimas

Paraiškos forma

Kultūros ir sporto skyrius Gintas Andriekus Gintas Andriekus
21.6. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, sporto (neformaliojo vaikų švietimo) projektus priėmimas

Ataskaitos forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Renata Kilijonienė Loreta Vasiliauskienė
21.7. Asmenų konsultavimas, informacijos ir duomenų teikimas pasirengimo mobilizacijai, mobilizacijos, demobilizacijos eigos ir priimančiosios šalies paramos teikimo savivaldybės teritorijoje klausimais Kultūros ir turizmo skyrius Gintas Andriekus Laura Popovienė
21.8. Informacijos teikimas apie švietimo būklę rajono savivaldybėje Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Renata Kilijonienė Renata Kilijonienė
21.9. Pažymų, patvirtinančių, kad vaikai nelanko ikimokyklinio ugdymo įstaigų rajone, išdavimas

Prašymo forma

Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Renata Kilijonienė Loreta Vasiliauskienė

22. Žemės ūkis

22.1. Bičių laikytojų paraiškų paramai už papildomą bičių maitinimą priėmimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Daiva Petrauskienė
22.2. Melioracijos statinių techninių dokumentų teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Rolandas Taujenis

Gintaras Timbaras

22.3. Kartografinės medžiagos melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams teikimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Gintaras Timbaras

Rolandas Taujenis

22.4. Dokumentų, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Alina Anužienė

Vaidas Simaitis

22.5. Paraiškų tiesioginėms išmokoms  už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus priėmimas  ir informacijos šiais klausimais teikimas Žemės ūkio skyrius

Seniūnijos

Alina Anužienė

Seniūnai

Seniūnijų vyr. specialistai

Vaidas Simaitis

22.6. Pieno gamintojų paraiškų ir metinių deklaracijų priėmimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Daiva Petrauskienė
22.7. Draudimo įmokų dalinio kompensavimo dokumentų priėmimas ir įvertinimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Vaidas Simaitis

Daiva Petrauskienė

22.8. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ar jų priekabų įregistravimas išregistravimas, duomenų atnaujinimas keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Stasys Galdikas
22.9. Pažymos apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninę būklę išdavimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Stasys Galdikas
22.10. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Stasys Galdikas
22.11. Deklaracijų apie traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų pardavimą priėmimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Stasys Galdikas
22.12. Ūkininko ūkio įregistravimas išregistravimas perkėlimas į kitą savivaldybę, duomenų atnaujinimas keitimas, partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio, ūkininko pažymėjimo dublikato išdavimas Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Daiva Petrauskienė
22.13. Žemės ūkio valdų įregistravimas išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas keitimas, partnerio išregistravimas iš žemės ūkio valdos Žemės ūkio skyrius Alina Anužienė Daiva Petrauskienė

23. Kitos paslaugos

23.1. Gyventojų charakteristikos išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
23.2. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
23.3. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
23.4. Notarinių veiksmų atlikimas Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai
23.5. Pažymų dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas

Prašymo forma

Seniūnijos seniūnai vyr. specialistai

Paskelbta: 27 rugpjūčio, 2019 | Atnaujinta: 28 gruodžio, 2022