Seniūnijos

Seniūnijų nuostatai

ALEKSANDRIJOS SENIŪNIJA
Liepų g. 1

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VIOLETA NIKARTIENĖ Seniūnė (8 440) 43 615
[email protected]
RASA BARTASEVIČIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 43 764
[email protected]
LAURA LAIVIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 76 394
[email protected]
BRONIUS JONAITIS Ūkvedys
JONAS DAPŠAUSKAS Kvalifikuotas darbininkas
EDITA VALUŽIENĖ Darbininkė

BARSTYČIŲ SENIŪNIJA
Skuodo g. 2
[email protected]

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
GINTAUTAS ČIČIRKA Seniūnas (8 440) 53 313
[email protected]
GIEDRĖ BENIUŠIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 53 321
[email protected]
SONATA MIKUCKIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 53 409
ANTANAS PLAIPA Ūkvedys
DONATAS VIRKETIS Kvalifikuotas darbininkas
FERDINANDAS AUGUSTAUSKAS Kvalifikuotas darbininkas
GINA GURAUSKIENĖ Darbininkė

YLAKIŲ SENIŪNIJA
Sedos g. 3

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VYTAUTAS GUDAUSKAS Seniūnas (8 440) 57 177
[email protected]
JANINA SIMONAVIČIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 57 221
[email protected]
JANINA JASMONTIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 57 131
HENRIKAS NAVICKAS Ūkvedys
DONATAS MARTINKUS Kvalifikuotas darbininkas
SAULIUS STASIULIS Kvalifikuotas darbininkas
PREKSEDA SKAIVYDIENĖ Darbininkė
MARYTĖ STAŠKUVIENĖ Darbininkė

LENKIMŲ SENIŪNIJA
Daukanto g. 59
[email protected]

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
RIMANTAS MIKŠTA Seniūnas (8 440) 73 761
[email protected]
[email protected]
SIGUTĖ PETRAUSKIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 56 615
[email protected]
ALMA GRIGIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 73 575
[email protected]
JUSTINAS REPŠAS Ūkvedys
PRANAS LITVINAS Kvalifikuotas darbininkas
VILIUTA JAZBUTIENĖ Darbininkė
GIEDRIUS JODEIKIS Darbininkas

MOSĖDŽIO SENIŪNIJA
Kęstučio g. 4
[email protected]

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
REGINA RAMANAUSKIENĖ Seniūnė 8 686 038 08
[email protected]
[email protected]
RITA ARTIOMENKOVIENĖ Vyriausioji specialistė 8 686 448 91
[email protected]
RASA EREMINIENĖ Socialinio darbo organizatorė 8 604 75125
[email protected]
VILIUS ŠAKINIS Aplinkos gerinimo specialistas
STASYS ŠOPAGA Kvalifikuotas darbininkas
TOMAS ŠAKALYS Kvalifikuotas darbininkas

NOTĖNŲ SENIŪNIJA
Notės g. 30
[email protected]

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
ARVYDAS MAČIUKAS Seniūnas (8 440) 59 002
[email protected]
DAIVA KONTENIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 59 882
[email protected]
RIMA MILINSKIENĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 59 874
[email protected]
ADOMAS VESELIS Ūkvedys
Kvalifikuotas darbininkas
SKAIDRĖ RIMEIKIENĖ Darbininkė

SKUODO SENIŪNIJA
Birutės g. 8

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
VILIUTĖ JAUTAKIENĖ Seniūnė 8 687 811 84
[email protected]
ASTA BAGOČIENĖ Vyriausioji specialistė 8 614 226 13
[email protected]
JUDITA GIEDRIENĖ Socialinio darbo organizatorė 8 671 07 355
[email protected]
POVILAS RUTĖ Ūkvedys
GINTAUTAS BRUŽAS Kvalifikuotas darbininkas
VIDMANTAS ZABITIS Kvalifikuotas darbininkas
VIGANTAS MACEVIČIUS Darbininkas

SKUODO MIESTO SENIŪNIJA
Birutės g. 8

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
IEVA GEMBUTIENĖ Seniūnė 8 601 58 614
[email protected]
DANUTĖ VALANČIAUSKIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 44 939
[email protected]
ANTANAS VENSKUS Ūkvedys
GINA POŠKIENĖ Raštvedė [email protected]
SAULIUS JOKUBAUSKAS Kvalifikuotas darbininkas
ROBERTAS KIDYKAS Kvalifikuotas darbininkas
VACLOVAS ŽUMBYS Kvalifikuotas darbininkas
ROMUALDAS JUCYS Darbininkas
Darbininkas
ROMALDAS SKIRMANTAS Darbininkas

ŠAČIŲ SENIŪNIJA
Beržo g. 1

Vardas, pavardė Pareigos Telefonas, el. paštas
ANTANAS RAUDONIS Seniūnas (8 440) 45 385
[email protected]
LINA BUMBULIENĖ Vyriausioji specialistė (8 440) 46 615
[email protected]
LIUDA PAULAUSKAITĖ Socialinio darbo organizatorė (8 440) 46623
[email protected]
PETRAS TAURAGYS Ūkvedys
RIMVIDAS ŠULCAS Kvalifikuotas darbininkas
ARŪNAS JONUŠAS Darbininkas

Paskelbta: 4 gruodžio, 2018 | Atnaujinta: 24 gegužės, 2023