Kontrolės ir audito tarnyba: Veiklos sritys

Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė Skuodo rajono savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės valdomose įmonėse. Įstaiga prižiūri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Skuodo rajono savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Skuodo rajono savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti ištekliai.

Profesinės etikos kodeksas

Auditoriaus atsakomybė

 

Paskelbta: 12 birželio, 2019 | Atnaujinta: 15 birželio, 2021