Asmenų, siekiančių eiti pareigas tikrinimas

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-56 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įmonių pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo“: Įsakymas

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas
1. Skuodo rajono savivaldybės administracija
1.1. Direktorius
1.2. Direktoriaus pavaduotojas
1.3. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
1.4. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.5. Biudžeto valdymo skyriaus vedėjas
1.6. Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.7. Centralizuoto vidaus audito tarnybos vadovas
1.8. Finansinės apskaitos skyriaus vedėjas
1.9. Finansinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.10. Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius
1.11. Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas
1.12. Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.13. Socialinės paramos skyriaus vedėjas
1.14. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.15. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
1.16. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.17. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas
1.18. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.19. Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas
1.20. Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.21. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
1.22. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.23. Žemės ūkio skyriaus vedėjas
1.24. Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas
1.25. Aleksandrijos seniūnijos seniūnas
1.26. Barstyčių seniūnijos seniūnas
1.27. Ylakių seniūnijos seniūnas
1.28. Lenkimų seniūnijos seniūnas
1.29. Mosėdžio seniūnijos seniūnas
1.30. Notėnų seniūnijos seniūnas
1.31. Skuodo seniūnijos seniūnas
1.32. Skuodo miesto seniūnijos seniūnas
1.33. Šačių seniūnijos seniūnas

 

Skuodo rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 17 d. potvarkis Nr. M2-19 „Dėl Skuodo rajono savivaldybei pavaldžių uždarųjų akcinių bendrovių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo”: Potvarkis

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas
Uždarųjų akcinių bendrovių vadovai
1. UAB „Skuodo autobusai“ direktorius
2. UAB „Skuodo šiluma“ direktorius
3. UAB „Skuodo vandenys“ direktorius

 

Skuodo rajono savivaldybės mero 2023 m. balandžio 5 d. potvarkis Nr. M2-12 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės mero 2022 m. kovo 31 d. potvarkio Nr. M2-9 „Dėl Skuodo rajono savivaldybei pavaldžių įstaigų pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo” pakeitimo: Potvarkis

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas
1. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro direktorius
2. Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktorius
3. Skuodo rajono Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorius
4. Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktorius
5. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktorius
6. Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorius
7. Skuodo atviro jaunimo centro direktorius
8. Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius
9. Skuodo muziejaus direktorius
10. Skuodo meno mokyklos direktorius
11. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktorius
12. Skuodo rajono kultūros centro direktorius
13. Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius
14. Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius
15. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius
16. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorius
17. Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorius
18. VšĮ Ylakių globos namų direktorius
19. VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
20. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
21. VšĮ Skuodo informacijos centro direktorius

Paskelbta: 15 vasario, 2022 | Atnaujinta: 27 vasario, 2024