Asmenų, siekiančių eiti pareigas tikrinimas

2023 m. sausio 25 d. Nr. A1-56 Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įmonių pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas
Skuodo rajono savivaldybės administracija
1. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
2. Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas
3. Biudžeto valdymo skyriaus vedėjas
4. Biudžeto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
5. Centralizuoto vidaus audito tarnybos vadovas
6. Finansinės apskaitos skyriaus vedėjas
7. Finansinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotojas
8. Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierius
9. Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjas
10. Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo pavaduotojas
11. Socialinės paramos skyriaus vedėjas
12. Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotojas
13. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas
14. Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
15. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjas
16. Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
17. Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas
18. Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
19. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
20. Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo pavaduotojas
21. Žemės ūkio skyriaus vedėjas
22. Aleksandrijos seniūnijos seniūnas
23. Barstyčių seniūnijos seniūnas
24. Ylakių seniūnijos seniūnas
25. Lenkimų seniūnijos seniūnas
26. Mosėdžio seniūnijos seniūnas
27. Notėnų seniūnijos seniūnas
28. Skuodo seniūnijos seniūnas
29. Skuodo miesto seniūnijos seniūnas
30. Šačių seniūnijos seniūnas

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas
Uždarųjų akcinių bendrovių vadovai
1. UAB „Skuodo autobusai“ direktorius
2. UAB „Skuodo šiluma“ direktorius
3. UAB „Skuodo vandenys“ direktorius

 

2022 m. balandžio 1 d. Nr. M2-9 Skuodo rajono savivaldybės mero potvarkis Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos ir savivaldybei pavaldžių įmonių pareigybių, dėl kurių prieš skiriant asmenį privaloma kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį pateikimo, sąrašo patvirtinimo:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas
1. Biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centro direktorius
2. Ylakių gimnazijos direktorius
3. Ylakių vaikų lopšelio-darželio direktorius
4. Kūno kultūros ir sporto centro direktorius
5. Mosėdžio gimnazijos direktorius
6. Mosėdžio vaikų lopšelio-darželio direktorius
7. Skuodo atviro jaunimo centro vadovas
8. Skuodo Bartuvos progimnazijos direktorius
9. Skuodo muziejaus direktorius
10. Skuodo meno mokyklos direktorius
11. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos direktorius
12. Skuodo rajono kultūros centro direktorius
13. Skuodo rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorius
14. Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos direktorius
15. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorius
16. Skuodo vaikų lopšelio-darželio direktorius
17. VšĮ Ylakių globos namų direktorius
18. VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
19. VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokyklos direktorius
20. VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius
21. VšĮ Skuodo informacijos centro direktorius

Paskelbta: 15 vasario, 2022 | Atnaujinta: 31 kovo, 2023