Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srities „Teisinio reguliavimo stebėsena“ dalyje „Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena“ turi būti skelbiamos teisinio reguliavimo sritys, kurių stebėsena atliekama, teisės aktų, nustatančių teisinį reguliavimą, kurių stebėsena atliekama, pavadinimai (kartu su nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse, arba galiojančias suvestines redakcijas, esančias Teisės aktų registre), atliekamos teisinio reguliavimo stebėsenos terminai, už teisinio reguliavimo stebėseną atsakingų asmenų vardas, pavardė (jeigu teisinio reguliavimo stebėseną atlieka darbo grupė, – šios darbo grupės vadovo vardas, pavardė), jų telefonų numeriai ir elektroninio pašto adresai (šie asmens duomenys skelbiami siekiant įtraukti visuomenę į teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo procesus).

Paskelbta: 10 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 10 rugsėjo, 2019