Seniūnaičiai

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Seniūnaičio teisės ir pareigos:

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

2019–2023 metų kadencijos seniūnaičiai ir jų kontaktai

Eil. Nr. Seniūnija Seniūnaitija Seniūnaičio vardas, pavardė Telefono Nr. El. paštas
1.
Aleksandrijos seniūnija Aleksandrijos Janina Taujenienė 8 652  80 327 [email protected]
  Apuolės Kazimieras Šnederis 8 638  95 099 [email protected]
  Gėsalų Genovaitė Intienė 8 650  44 908 [email protected]
  Kaukolikų Jadvyga Odinienė 8 622  77 267 [email protected]
  Klauseikių-Truikinų Remigijus Perminas 8 637  59 899 [email protected]
2.
Barstyčių seniūnija Pietryčių Linas Nikartas 8 613  86 495 [email protected]
  Pietvakarių Ženeta Smulkienė 8 627  24 273 [email protected]
  Šiaurinė Živilė Vaškienė 8 695  59 075 [email protected]
3.
Ylakių seniūnija Augzelių Lina Butkuvienė 8 662  57 554 [email protected]
  Ylakių kaimų Genovaitė Žumbienė 8 682  166 98 [email protected]
  Ylakių miestelio Jonas Korsakas 8 698  02 775 [email protected]
  Nausėdų
Liuda Stanevičienė [email protected]
  Pašilės
Juozapas Staškus 8 681  35 176 [email protected]
  Vižančių Genovaitė Jokšienė 8 628  56 678 [email protected]
4.
Lenkimų seniūnija Juodeikių Marytė Einienė 8 662  26 636
  Žemytės Lina Butavičiūtė 8 634  34 495
  Lenkimų Jurgita Raišuotytė 8 626  66 456
  Sriauptų Romualdas Tuma 8 610  20 139
5.
Mosėdžio seniūnija Šauklių Kristina Bružienė 8 670  68 018
  Udralių
Sada Kubilienė 8 618  17 359
  Šatraminių
Danguolė Pauliuvienė 8 618  76 724
  Tėvelių
Giedrė Kairienė 8 604  57 450
  Krakių
Irena Razminienė 8 696  66 423
  Šilalės
Ona Budė 8 614  39 473
  Liepų
Daiva Viščiūnienė 8 648  94 459
  Kęstučio
Algimantas Skara 8 682  98 251
  Muziejaus
Nerijus Daukšas 8 608  99 809
6.
Notėnų seniūnija Notėnų Daiva Šetkienė 8 618  75 351 [email protected]
  Vindeikių Liuda Dvarionienė 8 610  36 720 [email protected]
  Šliktinės
7.
Skuodo seniūnija Mažųjų Rūšupių Rimantas Jablonskis 8 613  92 276 [email protected]
  Didžiųjų Rūšupių Stasė Irena Šmitienė 8 650  84 261 [email protected]
  Daukšių Inga Paulauskienė 8 618  10 279 [email protected]
  Luknių Sonata Narkuvienė 8 623  28 571 [email protected]
  Puodkalių Laima Tiškaitė 8 695  86 814 [email protected]
  Narvydžių Jūrita Januškienė 8 618  36 810 [email protected]
8.
Skuodo miesto seniūnija Šiaurės seniūnaitija Vladas Šimkus 8 686  66 270
  Šiaurės I-oji seniūnaitija Liudas Jonaitis 8 687  29 389 [email protected]
  Pietų seniūnaitija Minutis Buivydas 8 686  36 500 [email protected]
  Pietų I-oji seniūnaitija Nerijus Daukas 8 686 35 914 [email protected]
  Vakarų seniūnaitija Vytautas Pritulskas 8 686  35 914 [email protected]
  Vakarų I-oji seniūnaitija Audronė Anužienė 8 670 64 723 [email protected]
9.
Šačių seniūnija Erslos Dalia Mockuvienė 8 612  07 990 [email protected]
  Rukų Danutė Lekniuvienė 8 686  61 844 [email protected]
  Šačių Vidmantas Sakutis 8 687  18 056 [email protected]
  Vabalių Natalija Štaškuvienė 8 696  05 228 [email protected]

Skuodo rajono gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas

Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

 

 

Paskelbta: 13 sausio, 2021 | Atnaujinta: 14 sausio, 2022