Seniūnaičiai

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Seniūnaičio teisės ir pareigos:

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

 •  turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;
 • dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;
 • dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;
 • dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;
 • dalyvauja seniūnaičių sueigoje;
 • kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

 • prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;
 • rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, asmenims su negalia ir kitais);
 • organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;
 • organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;
 • puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

 

Skuodo rajono gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas

Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

 

2023–2027 metų kadencijos seniūnaičiai ir jų kontaktai

Eil. Nr. Seniūnija Seniūnaitija Seniūnaičio vardas, pavardė
1.
Aleksandrijos Aleksandrijos Janina Taujenienė
  Apuolės Kazimieras Šnederis
  Gėsalų Danutė Čičirkienė
  Kaukolikų Jadvyga Odinienė
  Klauseikių-Truikinų Remigijus Perminas
2.
Barstyčių Pietryčių Linas Nikartas
  Pietvakarių Ženeta Smulkienė
  Šiaurinė Vilma Ribakovienė
3.
Ylakių Augzelių Lina Butkuvienė
  Ylakių kaimų Vaida Mockienė
  Ylakių miestelio Nėrijus Limontas
  Nausėdų
Renata Stripinienė
  Pašilės
Tomas Kleinauskas
  Vižančių Rasa Gikarienė
4.
Lenkimų Juodeikių Marytė Einienė
  Žemytės Audrius Katinas
  Lenkimų Jurgita Raišuotytė
  Sriauptų Rasa Skurdauskienė
5.
Mosėdžio Šauklių Lina Stonkuvienė
  Udralių
Valdas Rubežius
  Šatraminių
Danguolė Pauliuvienė
  Tėvelių
Jolanta Laureckienė
  Krakių
Irena Razminienė
  Šilalės
Dovilė Lukienė
  Liepų
Silvija Pervova
  Kęstučio
Gintautas Kniukšta
  Muziejaus
Nerijus Daukšas
6.
Notėnų Notėnų Indrė Šeinė
  Vindeikių Giedrė Būtienė
  Šliktinės Šarūnas Butkus
7.
Skuodo Mažųjų Rūšupių Rimantas Jablonskis
  Didžiųjų Rūšupių Alma Sparnauskienė
  Daukšių Inga Paulauskienė
  Luknių Kristina Stonkienė
  Puodkalių Renata Benetienė
  Narvydžių Adelė Šlepavičienė
8.
Skuodo miesto Šiaurės seniūnaitija Inga Daukintienė
  Šiaurės I seniūnaitija Mindaugas Varneckis
  Pietų seniūnaitija Darius Pajauskas
  Pietų I seniūnaitija Nerijus Daukas
  Vakarų seniūnaitija Kristina Bertienė
  Vakarų I seniūnaitija Diana Prialgauskienė
9.
Šačių Erslos Dalia Mockuvienė
  Rukų Egida Skurdauskienė
  Šačių Odeta Kadišienė
  Vabalių Natalija Štaškuvienė

 

Paskelbta: 13 sausio, 2021 | Atnaujinta: 26 vasario, 2024