Seniūnaičiai

Seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinktas atstovas. Seniūnaitis dirba visuomeniniais pagrindais.

Seniūnaičio teisės ir pareigos:

1. Seniūnaitis, atstovaudamas seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose:

1) turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais;

2) dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

3) dalyvauja pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijoje;

4) dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, seniūnu, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais;

5) dalyvauja seniūnaičių sueigoje;

6) kalendoriniams metams pasibaigus per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikia praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

2. Seniūnaitis skatina gyventojus:

1) prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga;

2) rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais ir kt.);

3) organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti;

4) organizuoti bendruomenės saugumo užtikrinimo priemones ir jose dalyvauti;

5) puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą.

2019–2023 metų kadencijos seniūnaičiai ir jų kontaktai

Eil. Nr.SeniūnijaSeniūnaitijaSeniūnaičio vardas, pavardėTelefono Nr.El. paštas
1.
Aleksandrijos seniūnijaAleksandrijosJanina Taujenienė8 652  80 327adomastau@hotmail.com
 ApuolėsKazimieras Šnederis8 638  95 099snederisk@gmail.com
 GėsalųGenovaitė Intienė8 650  44 908genovaite.intiene@gmail.com
 KaukolikųJadvyga Odinienė8 622  77 267ojadvyga@gmail.com
 Klauseikių-TruikinųRemigijus Perminas8 637  59 899remigijus.perminas@gmail.com
2.
Barstyčių seniūnijaPietryčiųLinas Nikartas8 613  86 495lionia123@gmail.com
 PietvakariųŽeneta Smulkienė8 627  24 273zeneta12@gmail.com
 ŠiaurinėŽivilė Vaškienė8 695  59 075zmergyte@yahoo.com
3.
Ylakių seniūnijaAugzeliųLina Butkuvienė8 662  57 554linabutkuviene45@gmail.com
 Ylakių kaimųGenovaitė Žumbienė8 682  166 98genovaitezumbiene@gmail.com
 Ylakių miestelioJonas Korsakas8 698  02 775tabokine@gmail.com
 Nausėdų
Liuda Stanevičienėstaliuda@gmail.com
 Pašilės
Juozapas Staškus8 681  35 176stmaryte@gmail.com
 VižančiųGenovaitė Jokšienė8 628  56 678gjoksiene1@gmail.com
4.
Lenkimų seniūnijaJuodeikiųMarytė Einienė8 662  26 636
 ŽemytėsLina Butavičiūtė8 634  34 495
 LenkimųJurgita Raišuotytė8 626  66 456
 SriauptųRomualdas Tuma8 610  20 139
5.
Mosėdžio seniūnijaŠaukliųKristina Bružienė8 670  68 018
 Udralių
Sada Kubilienė8 618  17 359
 Šatraminių
Danguolė Pauliuvienė8 618  76 724
 Tėvelių
Giedrė Kairienė8 604  57 450
 Krakių
Irena Razminienė8 696  66 423
 Šilalės
Ona Budė8 614  39 473
 Liepų
Daiva Viščiūnienė8 648  94 459
 Kęstučio
Algimantas Skara8 682  98 251
 Muziejaus
Nerijus Daukšas8 608  99 809
6.
Notėnų seniūnijaNotėnųDaiva Šetkienė8 618  75 351daivasetkien@gmail.com
 VindeikiųLiuda Dvarionienė8 610  36 720liudajonas@gmail.com
 Šliktinės
7.
Skuodo seniūnijaMažųjų RūšupiųRimantas Jablonskis8 613  92 276rimantasjablonskis@gmail.com
 Didžiųjų RūšupiųStasė Irena Šmitienė8 650  84 261irenasmitiene514@gmail.com
 DaukšiųInga Paulauskienė8 618  10 279ipaulauskiene.7@gmail.com
 LukniųSonata Narkuvienė8 623  28 571sn19701212@gmail.com
 PuodkaliųLaima Tiškaitė8 695  86 814laimatiskaite@gmail.com
 NarvydžiųJūrita Januškienė8 618  36 810jurita.januskiene@gmail.com
8.
Skuodo miesto seniūnijaŠiaurės seniūnaitijaVladas Šimkus8 686  66 270
 Šiaurės I-oji seniūnaitijaLiudas Jonaitis8 687  29 389jonaitis.liudas@gmail.com
 Pietų seniūnaitijaMinutis Buivydas8 686  36 500minutis@inbox.lt
 Pietų I-oji seniūnaitijaNerijus Daukas8 686 35 914daukasn@gmail.com
 Vakarų seniūnaitijaVytautas Pritulskas8 686  35 914pritulskas@gmail.com
 Vakarų I-oji seniūnaitijaAudronė Anužienė8 670 64 723audrone.meskauskiene@gmail.com
9.
Šačių seniūnijaErslosDalia Mockuvienė8 612  07 990dalia.mockuvien@gmail.com
 RukųDanutė Lekniuvienė8 686  61 844ledanut@gmail.com
 ŠačiųVidmantas Sakutis8 687  18 056vidmantassakutis1@gmail.com
 VabaliųNatalija Štaškuvienė8 696  05 228natalijastaskuviene@gmail.com

Skuodo rajono gyvenamųjų vietovių suskirstymas į seniūnaitijas

Skuodo rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašas

 

 

Paskelbta: 13 sausio, 2021 | Atnaujinta: 14 sausio, 2022