Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisija

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės mero
2023 m. liepos 5 d. Nr. M2-123

Komisijos pirmininkė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) Zita Lenkienė.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja – Kretingos moterų informacijos ir mokymo centro direktorė Jurgita Cinskienė.

Komisijos sekretorė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Simona Česnakienė.

Komisijos nario vardas ir pavardė Atstovaujama institucija
Daiva Budrienė Skuodo neįgaliųjų draugija
Snieguolė Bendikienė Kretingos moterų informacijos ir mokymo centras
Zita Deimontienė Skuodo krašto bendruomenė
Tomas Matutis Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Skuodo rajono savivaldybėje
Egidija Martinkutė Lietuvos probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyrius
Renatas Milašius Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūra
Rasa Noreikienė Socialinės paramos skyrius
Audronė Pitrėnienė Skuodo rajono savivaldybė
Rūta Razmienė, jos nesant – Leonora Sadauskienė Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras
Gražina Skarienė Skuodo parapijos „Caritas“
Lina Tiškuvienė, jos nesant – Svajūnas Lukušius Skuodo r. policijos komisariatas

 

Komisija atlieka šias funkcijas:

1. nagrinėja specializuotos kompleksinės pagalbos, socialinių paslaugų ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims teikimo gerinimo savivaldybėje klausimus;

2. prireikus teikia pasiūlymus Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje tarybai dėl nacionalinės apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims teikimo politikos įgyvendinimo tobulinimo;

3. analizuoja, kaip savivaldybėje įgyvendinama apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims politika, įskaitant ANSAAĮ 4 straipsnio 12 dalyje nurodytų savivaldybių vykdomųjų institucijų pareigų įgyvendinimą bei savivaldybės teritorijoje planuojamas ir vykdomas smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims priemones bei strateginius dokumentus, ir kasmet teikia savivaldybės tarybai informaciją apie šių pareigų įgyvendinimą praėjusiais kalendoriniais metais (pvz., naudodamasi kokybės vertinimo standartu);

4. teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms bei specializuotos kompleksinės pagalbos centrams, teikiantiems paslaugas savivaldybės teritorijoje, dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims politikos įgyvendinimo, smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimo ir tyrimų smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims, ir (ar) smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims srityse savivaldybės ir (ar) regiono lygmeniu atlikimo;

5. nagrinėja kitus savivaldybėje aktualius apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje klausimus.

Smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos sudėtis ir veiklos nuostatai

Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių įstaigų ir organizacijų, teikiančių socialines paslaugas smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą patyrusiems asmenims ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims ir organizuojančių smurtinio elgesio keitimo programų (mokymų) įgyvendinimą, sąrašas

Skuodo rajono savivaldybės smurto artimoje aplinkoje prevencijos komisijos veiksmų planas 2024–2025 metams

Paskelbta: 8 rugpjūčio, 2023 | Atnaujinta: 17 birželio, 2024