Teisės aktai

Lietuvos Respublikos konstitucija

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Savivaldybių kontrolierių profesinės etikos kodeksas

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklės

 

 

 

Paskelbta: 10 birželio, 2021 | Atnaujinta: 15 birželio, 2021