Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas Privačių interesų deklaraciją (PINREG)

Privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo institucijos, kurioje pareigūnas atlieka tarnybą, vadovas arba įgaliotas atstovas, taip pat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Skuodo rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje įgaliotas atstovas vyriausioji patarėja Sima Jablonskienė, el. p. sima.jablonskiene@skuodas.lt , tel. (8 440) 45 574.

Skuodo rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnybos pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Paskelbta: June 14, 2021 | Atnaujinta: October 25, 2021