Kontrolės ir audito tarnyba: Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas

Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje nėra duomenų apsaugos pareigūno, kadangi įstaigos pagrindinė veikla nėra dideliu mastu sistemingai stebėti asmenis arba dideliu mastu tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis.

Paskelbta: 15 birželio, 2021 | Atnaujinta: 15 birželio, 2021