Kontrolės ir audito tarnyba: Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programa

Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2020-2022 m. tarpinstitucinis veiklos planas

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 3 dalimi Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje kovos su korupcija programa nėra rengiama.

Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba nerengia teisės aktų projektų, kuriais būtų numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi nurodytomis sritimis, todėl teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo  neatlieka.

Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos pareigybė, į kurią pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 ir 91 straipsnių nuostatomis: Skuodo rajono savivaldybės kontrolierius

Apie korupciją Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje pranešti galite Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai tel. (8 5) 266 3333 arba [email protected]. Taip pat galite kreiptis į Skuodo rajono savivaldybės antikorupcijos komisiją.

Už korupcijos prevenciją Skuodo rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje atsakingas Skuodo rajono savivaldybės kontrolierius.

 

Paskelbta: 2 kovo, 2021 | Atnaujinta: 5 sausio, 2022