Administracija (kontaktinė informacija)

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga registruota Juridinių asmenų registre.

Vilniaus g. 13, LT-98112 Skuodas
[email protected]
+370 440 73932

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188751834

Asmenų prašymai ir skundai nagrinėjami ir asmenys Administracijoje aptarnaujami vadovaujantis Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“.

 Asmenys aptarnaujami Administracijos patalpose:

 bendrojo pobūdžio klausimais – vieno langelio principu Gyventojų priėmimo 206 kabinete, tel. 8 440 73 932 , el. paštas [email protected];

 iš anksto (žodžiu ar raštu: tel. (8 440) 73 932, el. p. [email protected] ) užsiregistravę asmenys aptarnaujami, jų prašymai ar skundai priimami pirmadieniais nuo 17 val. iki 18 val.

Gyventojų priėmimo kabineto darbo laikas: pirmadieniais 8–18 val., antradieniais 8–17 val., trečiadieniais 8–17 val., ketvirtadieniais 8–17 val., penktadieniais 8–15.45 val.

Švenčių dienų išvakarėse prašymų priėmimo laikas sutrumpinamas  viena valanda.

Asmenys prašymus, skundus Administracijai gali pateikti: paštu, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu. Elektroninių ryšių priemonėmis: elektroniniu paštu adresu [email protected], per E. pristatymo sistemą https://epristatymas.lt /, per interneto svetainę www.skuodas.lt.

Asmenys prašymus ar skundus gali pateikti ir gali būti aptarnaujami kita, ne valstybine, kalba – anglų kalba.

 

Skyrių nuostatai

Darbuotojo el. pašto adresas sudarytas iš vardo ir pavardės kombinacijos lotyniškomis raidėmis. Pvz.: vardenis.pavardenis@skuodas.lt

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 14 liepos, 2023

Darbuotojų paieška:
Administracija
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Staniuvienė Levutė Administracijos direktorė 213 +370 440 45 550
2. Jautakienė Edita Patarėja, atliekanti savivaldybės parengties pareigūno funkcijas, laikinai pavaduojanti savivaldybės gydytoją 111 +370 440 73 938
3. Česnakienė Simona Vyriausioji specialistė 110 +370 672 12 820
4. Laivienė Edita Jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė) 117 +370 672 12 636
5. Lenkienė Zita Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė) 118 +370 604 74 513
6. Malūkienė Ona Vyriausioji specialistė 206 +370 440 73 197
7. Sadauskienė Dalia Tarybos posėdžių sekretorė 211 +370 601 12 428
Bendrųjų reikalų skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Liaučys Vygintas Skyriaus vedėjas 217 +370 600 21 025
2. Perminas Mindaugas Vedėjo pavaduotojas 109 +370 440 45 562
3. Baltušis Arūnas Informatikas 212 +370 440 73 972
4. Ubartas Tomas Vyriausiasis specialistas 212 +370 681 13 835
5. Laukineitis Stasys Specialistas Vaižganto g. 7 +370 698 34 337
6. Tautkus Aleksas Specialistas Vaižganto g. 7 +370 687 33470
Biudžeto valdymo skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Mackevičienė Nijolė Skyriaus vedėja 406 +370 440 45 554
2. Gedrimienė Birutė Vedėjo pavaduotoja 404 +370 440 45 575
3. Budrikienė Dalia Vyriausioji specialistė 405 +370 440 45 573
4. Gadeikienė Edita Vyriausioji specialistė 405 +370 440 44 866
Centralizuoto vidaus audito tarnyba
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Šoblinskienė Zita Vadovė 217 +370 440 45 552
Finansinės apskaitos skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Simaitienė Kristina Skyriaus vedėja 407 +370 440 73 902
2. Pakulytė Asta Vedėjos pavaduotoja 403 +370 440 73 945
3. Lotužienė Elena Vyriausioji specialistė 401 +370 440 45 568
4. Petrauskienė Dovilė Vyriausioji specialistė 402 +370 440 45 567
5. Rimkienė Audronė Vyriausioji specialistė 402 +370 440 45 567
6. Koviazinienė Reda Vyriausioji specialistė 403 +370 440 45 569
7. Kubilienė Birutė Vyriausioji specialistė 408 +370 440 73 960
8. Bertulienė Kristina Vyriausioji specialistė 409 +370 672 45 660
9. Žibutienė Loreta Vyriausioji specialistė 409 +370 670 40 831
10. Steponavičienė Vida Vyriausioji specialistė 410 +370 440 45 589
11. Macevičienė Laimutė Vyresnioji specialistė 401 +370 440 45 568
12. Šilgalienė Sonata Vyresnioji specialistė 408 +370 440 73 960
Kultūros ir turizmo skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Andriekus Gintas Skyriaus vedėjas 114 +370 686 58 675
2. Grigaitienė Sandra Vyriausioji specialistė 112 +370 601 69 223
3. Mickuvienė Indrė Vyriausioji specialistė 113 +370 440 45 551
4. Popovienė Laura Vyriausioji specialistė 116 +370 604 74 675
Socialinės paramos skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Noreikienė Rasa Skyriaus vedėja 106 +370 440 73 985
2. Pargaliauskienė Audronė Vedėjos pavaduotoja 105 +370 440 44 421
3. Simutienė Vilma Vyriausioji specialistė 102 +370 440 45 579
4. Stasiulienė Indrė Vyriausioji specialistė 102 +370 440 45 580
5. Dargienė Ramunė Vyriausioji specialistė 103 +370 440 45 578
6. Stoncelienė Marytė Vyriausioji specialistė 103 +370 440 45 839
7. Kažienė Jadvyga Vyriausioji specialistė socialinei paramai 104 +370 440 45 875
8. Škimelienė Julijana Vyriausioji specialistė socialinei paramai 104 +370 440 45 581
9. Bendikienė Raivara Vyriausioji specialistė 107 +370 647 37026
Statybos, investicijų ir turto valdymo skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Pitrėnas Vygintas Skyriaus vedėjas 204 +370 440 45 557
2. Andriekienė Rasa Vedėjo pavaduotoja 315 +370 440 45 559
3. Kaupienė Rita Vyriausioji specialistė 202 +370 440 45 563
4. Budrikis Raimondas Savivaldybės vyriausiasis inžinierius (vyriausiasis specialistas) 214 +370 440 44 860
5. Juškienė Jolanta Vyriausioji specialistė 214 +370 440 44 868
6. Čiunkienė Elena Vyresnioji specialistė 202 +370 440 45 563
7. Rancas Romualdas Vyresnysis specialistas 203 +370 440 73 992
8. Vaserytė Živilė Vyresnioji specialistė 315 +370 440 45 570
Švietimo ir sporto skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Jonušienė Daiva Skyriaus vedėja 417 +370 601 12 418
2. Vasiliauskienė Loreta Vedėjo pavaduotoja 419 +370 440 45 583
3. Budrikienė Aušra Vyriausioji specialistė 418 +370 440 73 917
4. Jasienė Aldona Vyriausioji specialistė 418 +370 604 74 376
Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Beinoraitė Lijana Skyriaus vedėja 210 +370 440 45 555
2. Galdikas Eugenijus Vedėjo pavaduotojas 222 +370 440 45 560
3. Gutautienė Narutė Vyriausioji specialistė 100 +370 440 45 553
4. Lenkytė-Maniukė Reda Vyriausioji specialistė 101 +370 440 52 732
5. Štombergienė Vilija Vyriausioji specialistė 206 +370 440 73 932
6. Beniušienė Alina Vyriausioji specialistė 211 +370 440 73 984
7. Sendrauskienė Živilė Vyriausioji specialistė 211 +370 440 45 866
8. Girdenė Renata Vyriausioji specialistė 221 +370 672 12 827
9. Šeputienė Regina Vyresnioji specialistė 211 +370 647 37 022
10. Kairienė Sigita Archyvarė Vytauto g. 10 +370 682 12 834
11. Kevlevičienė Adelė Archyvarė Vytauto g. 10 +370 440 45 571
Viešųjų pirkimų skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Bertašienė Eglė Skyriaus vedėja 201 +370 440 44 425
2. Rancienė Sigutė Vedėjo pavaduotoja 205 +370 440 44 432
3. Jurevičiūtė Loreta Vyriausioji specialistė 119 +370 671 06 433
4. Tautkienė Vida Vyresnioji specialistė 205 +370 440 44 428
Žemės ūkio skyrius
Vardas, pavardė Pareigos, veiklos užduotys Kabinetas Telefono nr.
1. Anužienė Alina Skyriaus vedėja 313 +370 440 70 152
2. Simaitis Vaidas Vedėjo pavaduotojas 318 +370 440 73 989
3. Taujenis Rolandas Vyriausiasis specialistas 312 +370 675 98 737
4. Timbaras Gintaras Vyriausiasis specialistas 312 +370 602 94 228
5. Galdikas Stasys Vyriausiasis specialistas 316 +370 440 45 587
6. Petrauskienė Daiva Vyresnioji specialistė 314 +370 602 94 232
Viso darbuotojų šiuose skyriuose: 76