Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimais ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais patvirtintų taisyklių, už kurių pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė, vykdymo kontrolės komisija

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2023 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. A1-171

Komisijos sudėtis: 

Komisijos pirmininkas – Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas Vygintas Liaučys.

Komisijos sekretorius – Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Perminas.

Nariai:

 • Alina Anužienė – Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėja;
 • Eugenijus Galdikas – Savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Kristina Bertulienė – Savivaldybės administracijos Finansinės apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Mindaugas Perminas – Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjo pavaduotojas;
 • Ramutė Perminienė – Savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė;
 • Vygintas Pitrėnas – Savivaldybės administracijos Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vedėjas;
 • Savivaldybės administracijos seniūnijos, kurios teritorijoje vyksta patikrinimas, seniūnas.

 

Komisija kontroliuoja, kaip Skuodo mieste ir rajone laikomasi Skuodo rajono savivaldybės institucijų priimtų teisės aktų:

 1. Triukšmo prevencijos Skuodo rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklės;
 2. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatai;
 3. Skuodo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės;
 4. Skuodo rajono daugiabučių namų gyvenamųjų ir bendrojo naudojimo patalpų bei inžinerinių įrengimų naudojimo taisyklės;
 5. Skuodo rajono atliekų tvarkymo taisyklės;
 6. Skuodo rajono savivaldybės želdinių apsaugos taisyklės;
 7. Skuodo rajono kapinių lankymo, laidojimo, leidimų laidoti išdavimo bei laidojimo neprižiūrimose kapavietėse tvarkos aprašas;
 8. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo bei registravimo tvarkos aprašas;
 9. Žmonių gyvybės apsaugos Skuodo rajono vandens telkiniuose taisyklės;
 10. Gyvūnų laikymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklės;
 11. Kitos Skuodo rajono savivaldybės tarybos patvirtintos taisyklės, kurių priežiūra pagal kompetenciją priklauso Savivaldybės administracijai.

Paskelbta: 27 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 8 rugpjūčio, 2023