Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Bendrovės pavadinimas Įstatinio kapitalo dalis, priklausanti Skuodo rajono savivaldybei, proc. Bendrovės vadovas, kontaktai, adresas Veiklos rezultatų ir finansinės ataskaitos
Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“ 100 www.uabskuodosiluma.lt
Šatrijos g. 27, Skuodas
2016 m. veiklos ataskaita2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

Informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus 2019-2020 m.

Informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus 2020-2021m.

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo vandenys“ 100 Virgilijus Radvilas
Direktorius
tel. 8 601 31 211 el.p.
[email protected]
www.skuodovandenys.lt
Vaižganto g. 27, Skuodas
2016 m. veiklos ataskaita2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

Informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus 2019-2020 m.

Informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus 2020-2021 m.

Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo autobusai“ 100 Rimantas Pabrėža
Direktorius
tel. 8 440 73 623
[email protected]
www.skuodoautobusai.lt
Vilniaus g. 34, Skuodas
2016 m. veiklos ataskaita2017 m. pirmojo pusmečio finansinė ataskaita

Informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus 2019-2020 m.

Informacija apie įmonės veiklą ir rezultatus 2020-2021 m.

Biudžetinės ir viešosios įstaigos

Skuodo vaikų lopšelis-darželis www.skuododarzelis.lt
Ylakių vaikų lopšelis-darželis www.ylakiudarzelis.lt
Mosėdžio vaikų lopšelis-darželis www.mosedziukai.lt
Aleksandrijos pagrindinė mokykla www.aleksandrija.skuodas.lm.lt
Skuodo rajono savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba www.skuodoppt.lt
Skuodo Bartuvos progimnazija www.bartuva.lt
Barstyčių pagrindinė mokykla www.barstyciumokykla.lt
Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija www.zadeikis.lt
Ylakių gimnazija www.ylakiai.ku.lt
Mosėdžio gimnazija www.mosedis.lt
Skuodo meno mokykla www.skuodomenomokykla.lt
Barstyčių vaikų globos namai www.barstyciai.lt
Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras www.skuodospsc.lt
Kūno kultūros ir sporto centras www.skksc.lt
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka www.svb.lt
Skuodo muziejus www.skuodomuziejus.lt
Skuodo rajono kultūros centras www.skuodokc.lt/lt/
VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras www.skuodopspc.lt
VšĮ Mosėdžio pirminės sveikatos priežiūros centras www.pspc.eu
VšĮ Ylakių globos namai www.ylakiuglobosnamai.us.lt
VšĮ Skuodo informacijos centras www.infoskuodas.lt
VšĮ Skuodo amatų ir paslaugų mokykla www.profesinis.lt
Skuodo atviras jaunimo centras www.sajc.lt

Skuodo biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos centras
Vilniaus g. 13, Skuodo m.

Vardas, pavardė Pareigos Kabineto nr. Telefonas, el. paštas
RASUTĖ KNIUIPIENĖ Direktorė 412 +370 610 63404 [email protected]
RIMANTA JONUŠIENĖ Vyresnioji specialistė 413 +370 612 35967 [email protected]
VAIVA KNIUIPIENĖ Vyresnioji specialistė 413 +370 612 64904 [email protected]
NIJOLĖ NAVICKIENĖ Vyresnioji specialistė 414 +370 612 84588 [email protected]
MARGARITA RAZGIENĖ Vyresnioji specialistė 414 +370 613 77076 [email protected]
IRENA DIRKSTIENĖ Vyresnioji specialistė 411 +370 698 73316 [email protected]
EDITA KNIEŽIENĖ Vyresnioji specialistė 411 +370 698 28723 [email protected]
NIJOLĖ KALENDRIENĖ Vyresnioji specialistė 415 +370 618 42077 [email protected]
DAIVA JACKIENĖ Vyriausioji specialistė 415 +370 618 14424 [email protected]
VIRGINIJA LANKUTIENĖ Vyriausioji specialistė 416 +370 621 81015 [email protected]
VIDA LAZDAUSKIENĖ Vyresnioji specialistė 416 +370 679 72591 [email protected]

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 22 rugpjūčio, 2023