Administracinės naštos mažinimas

Administracinė našta – laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos, kurias patiria ar gali patirti asmenys vykdydami teisės aktuose nustatytus ar teisės aktų projektuose siūlomus nustatyti informacinius įpareigojimus. Administracinė našta valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose nustatoma ir vertinama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas metodikas.

Administracinės naštos mažinimo ataskaitos

Administracinės naštos mažinimo priemonės ir jų taikymas

Pagal Lietuvos Respublikos administracinės naštos mažinimo įstatymą turi būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės:

1) esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas;
2) proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus informacinius įpareigojimus;
3) institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija;
4) informacinių technologijų ir elektroninių paslaugų plėtojimas;
5) išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų informaciniams įpareigojimams įvykdyti pateikimas;
6) teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
7) teisės aktų projektų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas;
8) Europos Sąjungos teisės aktų, perkeliamų į nacionalinę teisę, administracinės naštos įvertinimas;
9) tikslinių grupių apklausų organizavimas siekiant nustatyti labiausiai abejotinus informacinius įpareigojimus, kurių uždedama administracinė našta nėra didelė, tačiau jų vykdymas sudaro nepagrįstų nepatogumų.

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 16 gegužės, 2024