EEE projektai

EEE projektai

Projektas LT03-2-SAM-K01-012 „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje”

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kartu su partneriais Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, Palangos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuru ir Skuodo rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą LT03-2-SAM-K01-012 „Įtraukusis sveikatos mokymas sveikatą stiprinančioje aplinkoje“, finansuojamą  Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšomis. 2023-03-01 Projektas baigtas įgyvendinti.

Įgyvendinant projektą, buvo siekiama Klaipėdos apskrities ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose pagerinti sveikatos rizikų prevenciją ir mažinti sveikatos netolygumus.

Projekto lėšomis atnaujinti ir metodinėmis priemonėmis aprūpinti 40 sveikatos kabinetų, penkiolikoje įvykdyti paprastojo remonto darbai (3 Palangoje, 3 Skuodo rajone ir 9 – Klaipėdos rajone.). Bendrai visi partneriai įsigijo apie 2 tūkst. vnt. įvairios reikalingos įrangos ir metodinių priemonių, būtinų prevencinio darbo vykdymui ir tinkamam sveikatos kabinetų aprūpinimui. Iš šių priemonių apie 80 proc. yra psichikos sveikatos stiprinimui ir priklausomybių prevencijai skirtos priemonės. Šis projektas padės užtikrinti vienodą sveikatos stiprinimo ir sveikatos išsaugojimo, prevencinių veiklų prieinamumą savivaldybėse.

Projekto metu Klaipėdos rajone atnaujinti 9 sveikatos priežiūros kabinetai, 22 sveikatos priežiūros kabinetai aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių iš viso įsigyta 665 vnt.,  naujų sveikatos mokymo priemonių pagalba pravesta daugiau nei 50 užsiėmimų, priemones įvertinti  jau spėjo daugiau nei 500 mokinių

Skuodo rajono savivaldybėje atnaujinti 3 sveikatos priežiūros kabinetai, 8  aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių įsigyta 256 vnt.,  naujų sveikatos mokymo priemonių pagalba pravesta daugiau nei 20 užsiėmimų, kurių metu priemones išmėgino daugiau nei 250 vaikų

Palangos miesto savivaldybėje atnaujinti 3 sveikatos priežiūros kabinetai,  7 sveikatos priežiūros kabinetai aprūpinti sveikatos mokymo priemonėmis, kurių iš viso įsigyta 992 vnt,  ugdymo įstaigose panaudojant projekto metu įsigytas metodines priemones pravesta daugiau nei 70 sveikatos mokymo veiklų, kuriose dalyvavo  per 1200 mokinių.

 

 

EEE projektai

Project LT03-2-SAM-K01-012 “Inclusive health education in a health-promoting environment”

The Public Health Bureau of Klaipėda District Municipality together with partners – Klaipėda District Municipal Administration, the Public Health Bureau of Palanga City Municipality and Skuodas District Municipal Administration are implementing the Project LT03-2-SAM-K01-012 “Inclusive health education in a health-promoting environment” funded under the “Health” Programme of the European Economic Area Financial Mechanism. 2023-03-01 project LT03-2-SAM-K01-012 „Inclusive health education in a health-enhancing environment” was completed.

The Project aims to improve the prevention of health risks and reduce health inequalities in pre-primary and school education institutions in Klaipėda County.

With the funds of the project, 40 public health worker’s cabinets were renovated and equipped with methodological tools. Simple repair work was carried out in fifteen (3 in Palanga, 3 in Skuodo district, and 9 in Klaipėda district.). In total, all partners purchased about 2 thousand various necessary equipment and methodological tools which are important for the implementation of preventive work and the proper function of health cabinets. About 80 percent of these purchased tools are for improving mental health and preventing addictions. This project will help to ensure equal availability of health promotion, health preservation and will ensure accesability to preventable measures in the district of Klaipėda.

During the project, 9 healthcare cabinets were fully renovated in the Klaipėda district, 22 healthcare offices were equipped with health promotion and education tools, of which a total of 665 units were purchased. Purchased tools were already used during 50 lectures and more than 500 students were able to experience the benefits of these new health promoting tools.

In the municipality of Skuodas district, 3 health care cabinets were fully renovated and 8 cabinets were equipped with health education tools. To equip these cabinets 256 health promotion gandgets were purchased. More than 20 classes were organized using the new health education tools. During these 20 classes more than 250 children experienced the benfits of these gadgets.

In Palanga city municipality, 3 health care cabinets were fully renovated and 7 health care cabinets were equipped with health education tools, of which a total of 992 units were purchased, and more than 70 health education classes were organised in educational institutions using the methodical tools purchased during the project. These tools were used by over 1200 students.

 

 

Paskelbta: 5 rugsėjo, 2022 | Atnaujinta: 10 gegužės, 2023

Parašykite komentarą