Viešieji ir privatūs interesai

Viešieji interesai – visuomenės suinteresuotumas, kad asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, visus sprendimus priimtų nešališkai ir teisingai.

Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo, taip pat asmuo, pretenduojantis į pareigas valstybinėje tarnyboje privalo deklaruoti privačius interesus Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka pateikdamas Privačių interesų deklaraciją.

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažinus, jog pareigūnas pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus dėl privačių interesų deklaracijos pateikimo, tikslinimo ir papildymo, jis vienerius metus nuo pažeidimo paaiškėjimo dienos negali būti skatinamas. Šis apribojimas nėra laikytinas tarnybine nuobauda tiesiogine prasme, todėl dėl jo taikymo nėra sprendžiama kiekvienoje pažeidimo situacijoje individualiai, kaip dėl tarnybinės nuobaudos. Šis apribojimas yra taikomas privalomai visais nustatytų pažeidimų atvejais, pagal Viešųjų ir privačių interesų tarnyboje įstatymą.

Privačių interesų deklaravimo kontrolę vykdo institucijos, kurioje pareigūnas atlieka tarnybą, vadovas arba įgaliotas atstovas, taip pat Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioti asmenys:
Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja Sima Jablonskienė, el. p. [email protected] , tel. (8 440) 45 560.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos pareigybių, kurias einantys asmenis privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Paskelbta: 18 vasario, 2021 | Atnaujinta: 18 vasario, 2021