Nemokama teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas. Ši teisinė pagalba taip pat apima patarimus dėl ginčo išsprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo bei taikos sutarties parengimą.

Skuodo rajono savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia:

Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus

vedėjos pavaduotojas Eugenijus Galdikas,

Vilniaus g. 13-221 kab. (II aukštas), Skuodas

Tel. (8 440)  45 560, el. p. [email protected]

Pirminė teisinė pagalba teikiama iš karto. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminės teisinės pagalbos, paskiriamas kitas priėmimo laikas, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

Svarbu:

 • Pirminės teisinės konsultacijos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas.
 • Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.
 • Pirminė teisinė konsultacija yra nemokama.
 • Pirminė teisinė pagalba teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje arba faktiškai joje gyvenantiems.

Pirminę teisinę pagalbą turite teisę gauti, jeigu:

 • esate Lietuvos Respublikos pilietis;
 • esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;
 • teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje;
 • turite teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jeigu:

 • Jūsų reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;
 • tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;
 • akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;
 • kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Interesų konfliktas

Jeigu pareiškėjas kreipiasi dėl Skuodo rajono savivaldybės veiksmų ar neveikimo, tai valstybės  tarnautojas, kuris teikia pirminę teisinę pagalbą, informuoja apie galimą interesų konfliktą. Pareiškėjui sutikus pirminė teisinė pagalba teikiama. Priešingu atveju, jam pasiūloma kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kuri organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą.

Antrinė teisinė pagalba – tai valstybės garantuojama advokato pagalba teisminiame procese: dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, taip pat atstovavimas Jūsų interesams sprendžiant ginčą ne teisme.

Svarbu:

 • Prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti galite pateikti asmeniškai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriui (Vilties g. 10, Klaipėda. Tel. 8 700 00 191) arba kreiptis į pirminę teisinę pagalbą teikiantį valstybės tarnautoją Skuodo rajono savivaldybėje, kuris Jums padės užpildyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Daugiau informacijos apie prašymų pateikimą rasite čia:

http://www.teisinepagalba.lt/lt/antrine/tm/antrinkokiusdokumen/

 • Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai – pirmasis ir antrasis turto ir pajamų lygiai. Jeigu Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

Daugiau informacijos apie turto ir pajamų lygių nustatymą rasite čia:

http://www.teisinepagalba.lt/lt/antrine/tm/skaiciuokle/

 • Antrinę teisinę pagalbą teikia advokatai, įrašyti į antrinę teisinę pagalbą teikiančių advokatų sąrašus. Jeigu pareiškėjas pageidauja, kad antrinę teisinę pagalbą teiktų advokatas, kuris nėra įtrauktas į advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą, sąrašus, jis kartu su prašymu dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo turi pateikti ir rašytinį pasirinkto advokato sutikimą dėl atstovavimo konkrečioje byloje.

Daugiau informacijos rasite čia:

http://vilnius.teisinepagalba.lt/lt/lt/tm/advokatu-sarashai/

Paskelbta: 1 sausio, 2019 | Atnaujinta: 30 rugsėjo, 2021