Teisės aktų projektų archyvas

Pateikta nuoroda į TAIS esantį teisės aktų projektų archyvą, kuriame skelbiami visi įstaigos ir jai pavaldžių bei jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengti ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimti, atmesti ar kitaip teisės akto projekto statusą praradę teisės aktų projektai kartu su jų lydimaisiais dokumentais, jeigu jų yra.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActProjectSearch/lt

Teisės aktų projektai senojoje svetainėje skelbiami Teisinė informacijaTeisės aktų projektai

Paskelbta: 10 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 10 rugsėjo, 2019