Administracijos Darbo taryba

Darbo tarybos rinkimai įvyko susirinkus gyvai realiuoju laiku 9.00–15.00 val. Vilniaus g. 13, Skuodas.

Darbo tarybos rinkimų komisijos sudėtis:

Komisijos pirmininkė – Indrė Stasiulienė, Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Komisijos sekretorė – Simona Bušmaitė, administracijos vyriausioji specialistė.

Komisijos stebėtoja – Akvilė Stonkuvienė, kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.

Kandidatų į Darbo tarybos narius sąrašas:

Eil. Nr. Vardas pavardė Pareigos
1. Eglė Bertašienė Viešųjų pirkimų skyriaus vedėja
2. Eugenijus Galdikas Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vedėjo pavaduotojas
3. Ieva Gembutienė Skuodo miesto seniūnijos seniūnė
4. Inga Jablonskė Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjo pavaduotoja
5. Edita Jautakienė Savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė
6. Vygintas Liaučys Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjas
7. Audronė Pargaliauskienė Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja
8. Dalia Sadauskienė Statybos, investicijų ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė

Kandidatų į Darbo tarybos narius sąrašą sudaro 8 pretendentai. Renkamos Darbo tarybos narių skaičius – 5 pretendentai.

Darbuotojų, turinčių teisę dalyvauti Darbo tarybos rinkimuose, skaičius – 129.

Darbo tarybos rinkimuose dalyvavusių darbuotojų skaičius – 100. Išduotų balsavimo biuletenių skaičius – 100. Nepanaudotų balsavimo biuletenių skaičius 29.

Galiojančių balsavimo biuletenių skaičius – 97. Negaliojančių balsavimo biuletenių skaičius – 3.

Kandidatų surinktų balsų skaičius:

1. Audronė Pargaliauskienė – 75;

2. Eugenijus Galdikas – 69;

3. Eglė Bertašienė – 68;

4. Ieva Gembutienė – 68;

5. Dalia Sadauskienė – 63;

6. Inga Jablonskė – 62;

7. Vygintas Liaučys – 44;

8. Edita Jautakienė – 34.

Kandidatų, išrinktų į Darbo tarybą, sąrašas:

1. Audronė Pargaliauskienė – 75;

2. Eugenijus Galdikas – 69;

3. Ieva Gembutienė – 68;

4. Eglė Bertašienė – 68;

5. Dalia Sadauskienė – 63.

Kandidatų, rinkimuose gavusių bent vieną balsą, bet neišrinktų į Darbo tarybą sąrašas:

1. Inga Jablonskė – 62;

2. Vygintas Liaučys – 44;

3. Edita Jautakienė – 34.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų komisijos posėdžio protokolas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DARBO TARYBA

2022 m. gegužės 20 d. įvyks pirmieji Darbo tarybos rinkimai, kuri rūpinsis įstaigos darbuotojams aktualiais sprendimais. Tai penkių žmonių komanda, kurią visuotiniu slaptu balsavimu išrinks Savivaldybės administracijos darbuotojai. Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (toliau – LR DK) nustato darbdaviams pareigą – steigti darbo tarybas. Darbo taryba darbdavio iniciatyva privalo būti sudaryta, kai vidutinis darbdavio darbuotojų skaičius (žr. LR DK 169 straipsnį) yra dvidešimt ir daugiau darbuotojų. Ji sudaroma trejų metų kadencijai.

Tarybos nariais gali būti renkami visi darbuotojai, sulaukę aštuoniolikos metų ir kurių darbo santykiai su darbdaviu trunka ilgiau kaip šešis mėnesius. Darbuotojai, išdirbę trumpiau negu šešis mėnesius, darbo tarybos nariais gali būti renkami tik tuo atveju, kai visi darbuotojai dirba trumpiau negu šešis mėnesius. Darbdavys ir pagal įstatymus, įgaliojimus ar steigimo dokumentus jam atstovaujantys asmenys negali būti darbo tarybos nariais.

Darbo taryba renkama remiantis visuotine ir lygia rinkimų teise, slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose. Darbo tarybos rinkimus vykdo rinkimų komisija, sudaryta Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A1-329 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“. 2022 m. balandžio 12 d. įvyko pirmasis darbo tarybos rinkimų komisijos posėdis. Posėdžio metu buvo nutarta patvirtinti:

Darbo tarybos rinkimų pirmininkė – Indrė Stasiulienė, Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

Darbo tarybos rinkimų sekretorė – Simona Bušmaitė, administracijos vyriausioji specialistė.

Darbo tarybos rinkimų narė – Akvilė Stonkuvienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė.

Įsakymas dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybos rinkimų tvarkos aprašas

Sutikimas būti renkamam į Skuodo rajono savivaldybės administracijos Darbo tarybą

Prašymas dėl kandidato į Darbo tarybos narius registravimas

Kandidatų į Darbo Tarybos narių sąrašas

_____________________

Nuorodos į aktualius įstatymus:

LR DARBO KODEKSAS

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10c6bfd07bd511e6a0f68fd135e6f40c/asr

Darbo tarybos rinkimų komisija sudaryta Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. A1-329 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Indrė Stasiulienė, Teisės, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė. Simona Bušmaitė, administracijos vyriausioji specialistė. Akvilė Stonkuvienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė)

 

Paskelbta: 22 balandžio, 2022 | Atnaujinta: 24 gegužės, 2022