Apie savivaldybę

Skuodo rajono savivaldybės herbas
Skuodo rajono savivaldybės herbas

Skuodo rajono savivaldybė (toliau – savivaldybė) išsidėsčiusi Lietuvos šiaurės vakaruose ir ribojasi su Mažeikių, Kretingos, Plungės rajonais, Latvijos Respublika. Skuodo rajono savivaldybės bendras plotas – 911 km2. Rajonas užima 1,4 proc. Lietuvos ir 17,5 proc. Klaipėdos apskrities teritorijos. Didžioji Skuodo rajono dalis yra Vakarų Kuršo aukštumoje, pietryčiai siekia Rytų Žemaičių plynaukštę ir vidurio Žemaičių aukštumą, rytuose – Pajūrio žemumą. Aukščiausia rajono vieta (171 m) yra aukštumoje tarp Kruopių ir Gudalių.

Skuodo kraštas garsėja riedulių gausa (Barstyčių akmuo, Kulalių riedulynas ir kt.). Savivaldybėje yra Žemaitijos nacionalinio parko dalis, Salantų regioninio parko dalis, 9 draustiniai. Per Skuodo rajoną teka Bartuva su intakais Luoba ir Apše, Šventoji, pietinį pakraštį siekia Minijos baseinas (Notė); telkšo 3 ežerai, 15 tvenkinių. Yra Bartuvos ichtiologinis draustinis, Žemaičių botaninis parkas. Rajono miškingumas – 16,7 proc. Didžiausi miškai – Margininkų, Večių, Laumių, Barstyčių. Būdingi eglynai, pušynai.

Pagal administracinį teritorinį suskirstymą Skuodo rajono savivaldybė priklauso Klaipėdos apskričiai. Savivaldybės centras – Skuodo miestas. Miestas minimas nuo 1253 m., kai Livonijos ordino magistras ir Kuršo vyskupas dalijosi čionykštes žemes. 1572 m. J. Chodkevičius, stengdamasis išnaudoti miestelio geografinę padėtį ir paskatinti miestelio augimą, išrūpino Skuodui Magdeburgo teises. 1918–1940 m. Skuodas buvo valsčiaus centras, o nuo 1950 m. tapo rajono centru.

Skuodo rajone yra 1 miestas – Skuodas, 4 miesteliai – Barstyčiai, Ylakiai, Lenkimai ir Mosėdis, 171 kaimas. Rajone yra 9 seniūnijos: Aleksandrijos, Barstyčių, Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Notėnų, Skuodo, Skuodo miesto ir Šačių seniūnija. Skuodo rajone palankios geografinės sąlygos, geras kelių tinklas gabenti žemės ūkio produkciją į Klaipėda, Palangą ir kitus miestus, taip pat į Latviją ir kitas užsienio valstybes. Netoliese yra įsikūręs Palangos oro uostas (už 50 km), taip pat Kauno ar Rygos oro uostai (250 km), jūrų uostas (70 km), Klaipėdos LEZ (80 km). Savivaldybėje nėra išplėtota geležinkelių infrastruktūra.

Savivaldybės administracija

 • 10 padalinių ir 9 seniūnijos;
 • Etatų skaičius iš viso su seniūnijomis 147,25:
 • Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 67,25;
 • Valstybės tarnautojų 80;
 • Laisvų etatų 4.
 • Administracijoje yra 79 etatai:
  • 62 valstybės tarnautojai;
  • 17 pagal darbo sutartį.
  • Seniūnijose yra 68,25 etato,
  • 18 valstybės tarnautojų;
  • 50,25 pagal darbo sutartį.

Skuodo rajono ugdymo įstaigos 2019-2020  m. m.

 • 3 ikimokyklinio ugdymo mokyklos;
 • 6 bendrojo ugdymo mokyklos;
 • 2 neformaliojo vaikų švietimo mokyklos;
 • Rajono mokyklose mokosi  2129 mokiniai;
 • Mokyklose dirba 339 pedagogai.

Skuodo rajono savivaldybės kontroliuojamos įstaigos

 • Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo šiluma“;
 • Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo vandenys“;
 • Uždaroji akcinė bendrovė „Skuodo autobusų stotis“.

Kitos biudžetinės ir viešosios įstaigos

 • Barstyčių vaikų globos namai,
 • Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras,
 • Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka,
 • Skuodo muziejus,
 • Skuodo rajono kultūros centras,
 • VšĮ Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centras,
 • Skuodo atviras jaunimo centras.

Paskelbta: 19 lapkričio, 2019 | Atnaujinta: 27 gegužės, 2021