Informacija apie darbo užmokestį

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbo apmokėjimo sistemos nustatymo aprašas

Skuodo rajono savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašas

Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

Pareigybė Darbuotojų skaičius 2023 metai (€) 2024 metai (€)
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Politikai
Meras 1 4 456,59 5 356,20 5 356,20
Vicemeras 2 3 535,07 4 043,99 4 274,25
Mero patarėjas 1 2 148,30 2 174,32
Tarybos posėdžių sekretorius 1 1 987,97 2 079,75 2 199,97
Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkai, opozicijos lyderis 11 918,11 1 285,49 1 285,49
Tarybos komitetų ir komisijų pirmininkų pavaduotojai 4 844,13 1 178,36 1 178,36
Tarybos nariai 6 766,39 1 071,24 1 071,24
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius 1 3 723,26 4 284,96 4 284,96
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas 9 2 825,07 2 940,49 3 033,38
Skyriaus vedėjo pavaduotojas 9 2 170,71 2 239,75 2 333,86
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas 1 2 313,34 2 338,51 2 338,51
Patarėjas, atliekantis savivaldybės parengties pareigūno funkcijas 1 2 250,60 3 186,94 3 423,86
Seniūnas 9 2 424,61 2 540,50 2 641,08
Vyriausiasis specialistas 41 1 883,51 1 982,24 2 043,43
Vyresnysis specialistas 4 1 757,31 1 732,85 1 772,55
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas 10 1 763,47 1 784,22 1 855,67
Vyresnysis specialistas 5 1 674,00 1 669,50 1 703,35
Specialistas 2 1 429,76 1 425,64 1 425,64
Informatikas 1 1 861,86 2 072,84 2 024,64
Vyriausiasis specialistas socialinei paramai 8 1 558,36 1 621,59 1 730,50
Raštvedys 1 1 207,14 1 217,65 1 492,59
Archyvaras 2 1 210,86 1 257,22 1 334,59
Ūkvedys 8 1 355,67 1 382,61 1 415,93
Aplinkos gerinimo specialistas 1 1 510,32 1 524,73 1 524,73
Kvalifikuotas darbininkas 27 1 103,04 1 127,57 1 143,71
Darbininkas 7 840,00 924,00 924,00
Katilinės kūrikas (šildymo sezonui) 2 1 105,74 1 149,80 1 149,80

2024-07-15 d. duomenys.

Atvira Sodra duomenys

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 23 liepos, 2024