Informacija apie darbo užmokestį

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Administracinė informacija“ srityje „Darbo užmokestis“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių vienodas (tai yra to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, šių pareigų pavadinimai, darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, skaičius ir šias pareigas einančių darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis. Einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis turi būti paskelbtas per 10 darbo dienų nuo naujo ketvirčio pradžios, o praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis – per 10 darbo dienų nuo kalendorinių metų pabaigos. Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašas.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojų vidutinis mėnesio darbo užmokestis eurais neatskaičius mokesčių.

PareigybėDarbuotojų skaičius2021 metai (€)2022 metai (€)
I ketvirtisII ketvirtisIII ketvirtisIV ketvirtis
Politikai
Meras13 490,133 577,28
Mero pavaduotojas13 026,303 101,62
Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai
Administracijos direktorius12 931,123 011,84
Administracijos direktoriaus pavaduotojas12 611,422 676,99
Karjeros valstybės tarnautojai
Skyriaus vedėjas102 199,482 213,83
Skyriaus vedėjo pavaduotojas91 687,331 804,29
Centralizuotos vidaus audito tarnybos vadovas11 777,191 931,63
Seniūnas91 818,721 987,99
Vyriausiasis specialistas401 440,021 555,33
Vyresnysis specialistas61 362,931 498,71
Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
Vyriausiasis specialistas91 129,261 496,87
Vyresnysis specialistas21 291,761 441,22
Informatikas11 380,601 529,45
Socialinio darbo organizatorius81 277,721 308,63
Raštvedys1856,241 015,41
Archyvaras2908,011 026,27
Ūkvedys81 015,791 150,93
Aplinkos gerinimo specialistas11 090,321 267,00
Specialistas21 099,171 207,27
Kvalifikuotas darbininkas13817,15938,56
Darbininkas12650,75748,35
Katilinės kūrikas (šildymo sezonui)8789,62904,32

Atvira Sodra duomenys

Paskelbta: 4 lapkričio, 2018 | Atnaujinta: 29 balandžio, 2022