Pagrindimai neatlikti pirkimų naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos paslaugomis (CPO)

 • 2022-11-17 Minkštų baldų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-11-15 Skuodo rajono Ylakių k.v. melioracijos projekto Nr.2 1966 m. griovio K-2-1 pk. 0+00÷13+14,  griovio K-2-1-4 pk. 0+00÷1+85, griovio K-2-1-2 pk. 0+00÷4+70, melioracijos projekto Nr.18 1985 m. griovio K-2-1 pk. 7+00÷11+45 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-09-26 Skuodo dvaro sodybos fragmentų Šv. Aleksandro Neviškio cerkvės pastato (u. k. 37498) Gedimino g. 13 Skuodas, tyrimų, tvarkybos darbų (remonto, apsaugos techninių priemonių, įrengimo) projekto parengimas ir projekto sprendinių įgyvenimo priežiūros paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2022-09-21 Skuodo rajono Vižančių k. v. melioracijos projekto Nr. 14 1982 m. sistemos Nr.65, rinktuvo „c“ remonto ir drenažo sistemos Nr.65 naujo rinktuvo c’ įrengimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-09-07 Dirbtinės žolės dangos teniso aikštelei įrengimo prie Skuodo Pranciškaus Žadeikio  gimnazijos Vytauto g. 14, Skuode, darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-08-09 Padangų atliekų surinkimo, išvežimo ir sutvarkymo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2022-09-05 Skuodo rajono Pašilės k.v. melioracijos projekto Nr.14 1995 m. griovio K-5-6 pk. 0+00÷15+81,  griovio K-5-6-3 pk. 0+00÷1+44, Kaukolikų k.v. melioracijos projekto Nr.3 1975 m. griovio L-2 pk. 0+00÷4+25, Aleksandrijos k.v. melioracijos projekto Nr.2 1968 m. griovio G-4-4 pk. 0+00÷6+62 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-08-09 Sporto paskirties pastato – sporto salės, unikalus Nr. 7595-2000-1021, Šaulių g. 7, Skuode kapitalinio remonto projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2022-08-17 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-06-02 Žvyro pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Skuodo rajono savivaldybės Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros (greideriavimo) darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-09-13 „Traktorius“ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-09-09 „Skuodo miesto parko pėsčiųjų takų naujų atkarpų statybos, esamo tako ruožo kapitalinio remonto ir takų elektros apšvietimo tinklų statybos supaprastinto projekto parengimo paslaugos“ paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes projektavimo paslaugų tipinėse CPO sutartyse yra nurodyta, jog perkančioji organizacija įsipareigoja „per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Tiekėjo prašymo gavimo pateikti Tiekėjui visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją“, todėl nėra galimybės numatyti, kad tiekėjas savo sąskaita turės parengti topografinį planą, atlikti geologinius tyrimus, o tokie reikalavimai yra numatyti perkamo objekto techninėje specifikacijoje.
 • 2022-09-02 „Platforma vaikų pasakų kambariui“ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-08-25 „Skuodo seniūnijos Narvydžių k. Paupio gatvės Nr. SK (SB-S-55) naujos statybos darbai“ darbų pirkimas nebus  vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-07-08 Projekto „Šauklių kadagyno poilsiavietės atnaujinimas ir pritaikymas lankymui“ rangos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-07-05 Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-07-05 Knygų lentynų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes baldai perkami pagal parengtą projektą ir nėra tokių baldų siūlomame CPO kataloge, kuriuos yra suprojektavęs baldų projektuotojas.
 • 2022-06-29 Draugystės kiemelio zonos įrengimo adresu Mokyklos g. 3B, Ylakių mstl. Skuodo r. sav. darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-06-28 Lauko batutų įrengimo Skuodo miesto parke darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-06-08 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-26 Savivaldybės tarybos posėdžių salės elektroninio balsavimo sistemos pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-24 Traktoriaus pirkimas pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Aleksandrijos seniūnijos kelio Nr. AL-52 nuo kelio Klauseikiai–Gėsalai iki kelio Viršilai–Kalnėnai (S. Jonausko gatvės) paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Skuodo seniūnijos Luknių k., Ilgosios gatvės Nr. SKL-17 paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Notėnų seniūnijos Notėnų k. gatvės Parko g.– Notės upė NO-38 paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Notėnų seniūnijos Šliktinės k. Liepų gatvės NO-28 paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Ylakių seniūnijos Ylakių mstl. Kaštonų gatvės skersgatvio Nr. YLY-22 (nuo Jaunimo g. link Kaštonų g. Nr. 17) paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Ylakių seniūnijos Ylakių mstl. Sedos gatvės skersgatvio YLY-23 paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Barstyčių seniūnijos Paparčių kaimo kelio Nr. BA-58 nuo kelio BA-15 pro Paparčių kaštoną iki Varduvos g. Nr. 13 sodybos paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Barstyčių seniūnijos Padegimės k. kelio Nr. BA-15 nuo sodybos Nr. 4 (pro Pročkino kapelius) iki kelio Barstyčiai–Ž. Kalvarija paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-10 Skuodo seniūnijos Kanyzelio k. Pavasario gatvės SK(SB-V-71) paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-05-02 Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacijos–kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-28 Traktoriaus pirkimas pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-27 Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymo sūrymu paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-20 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos stadiono-sporto aikštyno Vytauto g. 14A, Skuode rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-20 Vandens transporto priemonių nuleidimo vietos įrengimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-13 Skuodo vaikų lopšelio-darželio Mokyklos g. 6 pavėsinių stogų keitimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-12 Vaikų žaidimo aikštelės (parke) dangos 270 kv. m. įrengimo ir esamų įrenginių perkėlimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-06 Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-04-05 Traktoriaus pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2022-03-17 Avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-03-03 Skuodo m. Kunigiškių g. Nr. SM-25 kapitalinio remonto, Jono Sudimto g. Nr. SM-19 ir Povilo Plechavičiaus g. Nr. SM-47 naujos statybos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-03-03 Skuodo rajono savivaldybės gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-02-22 Šačių seniūnijos Vabalių kaimo Tvenkinio gatvės Nr. ŠA-40-V kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-02-22 Projekto „Bokšto g., Kalno g., ir Liepų g., kurios sutampa su vietinės reikšmės keliu Nr. MO-35, Krakių k. Mosėdžio sen. Skuodo r. sav., kapitalinis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-02-22 Skuodo miesto Povilo Plechavičiaus gatvės Nr. SM-47 (projekto III-ias etapas) naujos statybos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-02-22 Skuodo miesto Jono Sudimto gatvės Nr. SM-19 (projekto II-as etapas) naujos statybos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-02-22 Skuodo miesto Kunigiškių gatvės Nr. SM-25 (projekto I-as etapas) kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-02-21 Skuodo seniūnijos Puodkalių kaimo Miško gatvės Nr. SKPu-49 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-02-08 Truikinų šaltinio, vad. Šmitos šaltiniu (u. k. 25461), esančio Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav., teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui rangos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-01-18 Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros (greideriavimo) darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2022-01-07 Namų ūkiuose susidariusių asbesto (asbestinio šiferio) atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.

_____________

 • 2021-11-16 „Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbai“ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra
 • 2021-10-14  Lenkimų mokyklos sporto salės šildymui šilumos siurblio oras-oras sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-09-30 Skuodo miesto parko takų remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-09-22 Projekto „Skuodo miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“ – Skuodo miesto Šatrijos, Birutės, P. Cvirkos, Respublikos, Algirdo, Vaižganto, Pergalės, D. Poškos gatvių apšvietimo tinklų kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-09-17 Barstyčių seniūnijos Paparčių kaimo kelio Nr. BA-58 nuo kelio BA-15 pro Paparčių kaštoną iki Varduvos g. Nr. 13 sodybos paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-09-15 Gedrimų kaimo kapinių takų remonto ir tvoros įrengimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-09-09 Kitos paskirties inžinerinių statinių (paplūdimio sutvarkymo) Skuodo mieste Krantinės g. 1 A III etapo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-23 Skuodo kultūros centro kiemo aikštelės Gedimino g. 1 Skuode sutvarkymo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-23 Automobilių stovėjimo aikštelės Algirdo g. 8 Skuode praplėtimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-23 Pėsčiųjų ir dviračių tako Skuodo miesto parke įrengimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-18 Skuodo rajono Aleksandrijos  seniūnijos Kaukolikų  kaimo  Vingio gatvės  Nr. AL-55 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-18 Skuodo rajono Ylakių sen. Pašilės kaimo Vakarų gatvės Nr. YLP-2 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-18 Skuodo rajono Skuodo seniūnijos Narvydžų kaimo Rūtų gatvės Nr. SK(SB-D-64), esančios sodininkų bendrijos „Skuodo dobilas“ teritorijoje kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-17 Skuodo r. Aleksandrijos seniūnijos kelio Nr. AL-25 „Nuo kelio Skuodas–Mažeikiai iki Šmitos šaltinio“ paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-06 Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-08-04 Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės įrangos ir įrengimo ant pastato stogo Vilniaus g. 13, Skuode, darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-07-27 Bartuvos upės atkarpos tvarkymo (vandenyje augančios vandens augalijos pjovimo (šienavimo)) darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-07-09 „Paparčių kalno, vad. Auškalniu pritaikymas lankymui“ rangos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-07-07 Šilalės kaimo geologinio – archeologinio komplekso ir Šauklių kadagyno poilsiavietės pritaikymo lankymui rangos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-07-07  Truikinų šaltinio, vad. Šmitos šaltiniu (u.k. 25461), esančio Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav., teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui rangos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-06-11 „Žvyro pirkimas Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės žvyrkeliams taisyti„ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2021-05-28 Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų  pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2021-05-20 Skuodo rajono Mosėdžio mstl. Liepų g. Nr. MO-60, Mosėdžio seniūnijos kelių Nr. MO-10 ir MO-11 ruožų kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-04-27 Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymo sūrymu paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2021-04-20 „Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbai“ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-04-16 Programinės įrangos EKO.ATRIS ir EKO.MOKĖTOJAS priežiūros, konsultavimo, talpinimo ir plėtros paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2021-04-08 Skuodo miesto gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-04-07 Truikinų šaltinio, vad. Šmitos šaltiniu (u. k. 25461), esančio Truikinų k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav., teritorijos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui rangos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-04-07 Puokės (Barstyčių) akmens – gamtos paminklo ir jo aplinkos sutvarkymo ir pritaikymo lankymui rangos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-04-06 Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Mosėdžio seniūnijos Mosėdžio miestelio Rožių gatvės Nr. MO-70 paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Notėnų seniūnijos Notėnų kaimo Klevų gatvės atšakos Nr. NO-9 paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Skuodo miesto Dionyzo Poškos gatvės Nr. SM-9 paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Skuodo seniūnijos Didžiųjų Rūšupių kaimo Jaunimo gatvės Nr. SKDR-2 paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Lenkimų seniūnijos kelio Lenkimai–Kalviai (nuo Lenkimų gamybinio centro iki kelio Sriauptai–Večiai) (Vėjų g.) paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Ylakių seniūnijos Ylakių miestelio Žvaigždžių gatvės Nr. YLY-20 paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Skuodo miesto Tulpių gatvės Nr. SM-42 paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-31 „Šačių seniūnijos Žebrokų k. privažiuojamojo kelio Nr. ŠA-48R prie sodybos Paupio g. Nr. 2 paprastasis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-29 Lenkimų seniūnijos kelio Nr. LE-25 Lenkimai–Medininkai (nuo kelio Kretinga–Skuodas iki geležinkelio pervažos) kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-29 Barstyčių seniūnijos Barstyčių miestelio Alyvų gatvės Nr. BA-61 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-26 Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacijos-kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-24 Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-16 Kitos paskirties inžinerinių statinių (paplūdimio sutvarkymo) Skuodo mieste Krantinės g. 1A statybos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-03-05 „Skuodo rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo paslaugos“ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2021-02-26 „Skuodo rajono Pašilės k. v. melioracijos projekto Nr. 2 1970 m. griovio GR-2 pk. 14+79÷23+24, griovio GR-1 pk. 0+00÷23+90 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbai“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-02-15 Skuodo rajono savivaldybės administracijos, seniūnijų bei kitų savivaldybės biudžetinių įstaigų elektros ūkio techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2021-02-09  „Viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Dariaus ir Girėno g. 25 B, Skuode, papildomi darbai“ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes pirkimas bus vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtinto Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 21.2.10 punktu.
 • 2021-02-05 Skuodo r. Notėnų sen. kelio Nr. NO-32 „Prialgavos k. Bartuvos g.–Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos g.“ kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2021-01-14 Skuodo miesto Kunigiškių kvartalo gatvių statybos techninio darbo projekto parengimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tiekėjas, dalyvaudamas pirkime per CPO  įsivertina tik projektavimo paslaugas, o už geologinių tyrinėjimų ir topografinių planų sudarymo paslaugas reikalaujama papildomų mokėjimų, kurie nėra įtraukti į sutarčių kainą, taip pat labai ilgai užtrunka CPO pirkimo procedūros: auditavimas 8 d. d. bei pasiūlymų pateikimo terminas 8 d. d.
 • 2021-01-14 Kitos paskirties inžinerinių statinių (paplūdimio sutvarkymo) Skuodo mieste Krantinės g. 1A statybos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.

____________

 • 2020-12-21 Skuodo r. Notėnų sen. kelio Nr. NO-32 „Prialgavos k. Bartuvos g.–Derkinčių k. Ežero g.–Šliktinės k. Mokyklos g.“ kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-11-11 Ylakių gimnazijos, Ylakių mstl. Mokyklos g. 5, sporto salės paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-11-11 Projekto „Gatvių apšvietimo įrengimas Skuodo rajono kaimuose“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-10-15 Skuodo rajono Barstyčių k.v. melioracijos projekto Nr.10 1976 m. griovio Š-1 pk. 1+00÷36+30 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-10-08 Skuodo miesto Kęstučio Nr. SM-21 ir Mindaugo Nr. SM-35 gatvių kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-09-09 Ylakių seniūnijos pastato, Sedos g. 3, Ylakių mstl., patalpų remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-09-04 „Skuodo rajono Mosėdžio mstl. Liepų gatvės Nr. MO-60, Mosėdžio seniūnijos kelių Nr. MO-10 ir Nr. MO-11 ruožų kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas“ paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-09-02 „Skuodo rajono Mosėdžio miestelio Kęstučio g. Nr. MO-59 kapitalinis remontas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-08-21 Skuodo rajono Ylakių seniūnijos Vižančių k. Sodų g. Nr. YLV-3 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-08-10 Skuodo rajono Aleksandrijos k.v. melioracijos projekto Nr.R2,4,5 1987 m. griovio G-2 pk. 0+00÷17+45, Gėsalų k.v. melioracijos projekto Nr.R2 1986 m. griovio A-4 pk. 0+00÷10+71 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-08-10 Skuodo rajono Rukų k.v. melioracijos projekto Nr.5 1976 m. griovio Pamakupys pralaidos pk. 9+44 remontas, Luknių k.v. melioracijos projekto Nr.15 1982 m. griovio L-9-1 pk. 0+00÷6+30, melioracijos projekto Nr.7 1968 m. griovio L-9 pk.0+00÷2+15, Užluobės k.v. melioracijos projekto Nr.2 1967 m. griovio U-2 pk. 0+00÷8+00 ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-15 „Teritorijos prie Skuodo kultūros centro sutvarkymo Skuodo mieste, Gedimino g. 1, II etapo darbų pirkimas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-14 „Automobilių stovėjimo aikštelės paprastasis remontas Skuodo miesto Šatrijos g. 3 sklype“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-03 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Mosėdžio k. v. tilto per Bartuvą) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-01 Šačių seniūnijos Žebrokų kaimo vietinės reikšmės kelio Nr. ŠA-09 „Žebrokai–Kulaliai (iki Vindeikių ribos) (Paupio g.)” kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-01 Skuodo seniūnijos Mažųjų Rūšupių kaimo Jaunimo gatvės Nr. SKMR-6 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-07-01 Ylakių seniūnijos, Ylakių miestelio Artojų gatvės (Nr. YLY-1) kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-25 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-25 Objekto „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25b“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-17 Lenkimų seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. LE-15 Juodeikiai–Margininkai ruožo nuo kelio Kretinga–Skuodas iki kelio Kretinga–Skuodas paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-17 Skuodo miesto Krantinės ir Statybininkų gatvių su asfaltbetonio danga priežiūros darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-16 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Lenkimų k. v.) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-11 Tikslinių kompensacijų, išmokų vaikams ir kitos piniginės socialinės paramos pristatymo į namus ir išmokėjimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-11 Skuodo miesto Mosėdžio gatvės Nr. SM-38 paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-08 Skuodo miesto Svarainių gatvės Nr. SMK-8, esančios sodininkų bendrijos „Skuodo pavasaris“ teritorijoje, kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-08 Skuodo seniūnijos Mažųjų Rūšupių kaimo Jaunimo gatvės Nr. SKMR-6 kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-03  Mosėdžio miestelio Ežero gatvės Nr. MO-73  rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-02 Skuodo miesto Šatrijos gatvės Nr. SM-59 rekonstravimo darbai. Skuodo miesto Šatrijos gatvės Nr. SM-59 rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-06-02 Aleksandrijos seniūnijos Aleksandrijos gyvenvietės Bijūnų Nr. AL-54 gatvės kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-29  Skuodo seniūnijos vietinės reikšmės kelio Nr. SK-62 „Pasienio kelias pro buvusią muitinę iki Narvydžių gyvenvietės (Pievų g.)“ remonto pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-27 Šačių seniūnijos kelio Šatės – Rumšaičiai Nr. ŠA-02/ŠA-23 rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-26 Ylakių gimnazijos stadiono mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r., rekonstravimo II-ojo etapo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-21 Odontologo darbo vietos įrangos pirkimas Barstyčių ambulatorijai nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-21 Odontologo darbo vietos įrangos pirkimas Ylakių ambulatorijai nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-13 Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g. 11, Skuode, remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-05-06 Skuodo rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių su žvyro danga laistymo sūrymu paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-30 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Lenkimų k. v., Notėnų k. v. ir Aleksandrijos k. v.) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-29 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto darbų (Skuodo r. Užluobės k. v. ir Mosėdžio k. v.) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-24 Barstyčių seniūnijos administracinio pastato Skuodo g. 2, Barstyčiai, patalpų remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-24 Skuodo r. Aleksandrijos sen., kelio Nr. AL-36-2 „Nuo kelio Skuodas – Mažeikiai į Knežę (Jedžiotų gatvė)“ kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-22 Teritorijos prie Skuodo kultūros centro pastato (Skuodo mieste, Gedimino g. 1) sutvarkymo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-04-08 Medicininės įrangos ir priemonių pirkimas Mosėdžio PSPC nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-27 Rentgeno prietaisų pirkimas Skuodo PSPC nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-27 Skuodo rajono vietinės reikšmės  kelių ir gatvių inventorizacijos-kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-19 Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Sodų gatvės Nr. SKN-35 paprastasis remontas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-12 Skuodo miesto Dariaus ir Girėno gatvės Nr. SM-8 paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų rekonstravimo rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-06 Valstybinės reikšmės rajoninių kelių ruožų Skuodo rajono Mosėdžio miestelyje rekonstravimo darbai vykdomi pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos įgaliojimus nebus perkami naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-05 Skuodo rajono avarinių melioracijos statinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-04 „Medicininės įrangos ir priemonių pirkimas Skuodo PSPC“ pirkimo 2 dalies kraujo analizatoriai nebus perkami naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-03 Ylakių gimnazijos stadiono Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., Skuodo r., rekonstravimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-03-03 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo nuo Šatrijos gatvės iki sodų bendrijos „Statybininkas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-02-12 Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių stiklo pakuočių atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-02-12 Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių (išskyrus stiklą) bei popieriaus atliekų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-24 Skuodo rajono savivaldybės Vietinės reikšmės kelių ir gatvių priežiūros (greideriavimo) darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-22 Valstybinės reikšmės kelių sankryžų (įvažiavimo / išvažiavimo)  paprastojo remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-16 Pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimo nuo Šatrijos gatvės iki sodų bendrijos „Statybininkas“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2020-01-09 Degalų (benzino A-95 ir dyzelinio kuro) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-12-12 Skuodo rajono Nausėdų k. v. Ylakių sen., griovio up. Gaivenis melioracijos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-22 Skuodo rajono Šačių k. v. griovio Nr. 1 remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-18 Mažos vertės skelbiamas Audito paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-15 Valstybinės reikšmės kelių paprastojo remonto, įrengiant nuovažas, darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-11-11 Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto ir drenažo rekonstrukcijos darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-10-21 Projekto „Privačių namų prijungimas prie geriamojo vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausančios nuotekų surinkimo infrastruktūros Skuodo mieste“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-10-16 Mažos vertės skelbiamas „Vaikų sveikatingumo stovyklos organizavimo paslaugos įsigijimas, projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0004„ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-10-10 Mažos vertės skelbiamas Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje susikaupusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimo apvažiavimo būdu, transportavimo ir saugaus šalinimo (perdavimo galutiniam atliekų tvarkytojui, įregistruotam Atliekų tvarkytojų valstybės registre) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-09-17 Mažos vertės skelbiamas Psichologinio konsultavimo ir švietimo paslaugų Skuodo rajono savivaldybės švietimo įstaigose pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-09-09 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-09-06 Skuodo pirminės sveikatos priežiūros centro pastato (un. Nr. 7597-4003-5016) Šatrijos g. 5, Skuode, kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes šių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-19 Skuodo rajono Ylakių seniūnijos kelio Nr. YL-40 „Bažnyčios kelias nuo kelio YL-28 Vaičaičiai–Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakiai–Seda“ kapitalinio remonto darbų  pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-14 Skuodo rajono Aleksandrijos seniūnijos kelio Nr. AL–47 „Nuo kelio Skuodas–Barstyčiai į Apuolės piliakalnį“  kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-14 Projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas Kęstučio, Akmenų ir Salantų gatvėse Mosėdžio miestelyje, Skuodo rajone“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-08 Projekto „Viešosios erdvės sutvarkymas prie tvenkinio Ežero gatvėje Mosėdžio miestelyje, Skuodo rajone“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-07 Objekto „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato statybos Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-02 Skuodo r. Aleksandrijos sen, kelio Nr. AL–47 „Nuo kelio Skuodas–Barstyčiai į Apuolės piliakalnį“ kapitalinio remonto  darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-02 Skuodo r. Ylakių sen. kelio Nr. YL-09 „Girdenių kelias nuo kelio Nr. 3705 „Ylakiai–Vižančiai–Dilbikiai iki kelio Nr. YL-45“ kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-02 Skuodo r. Ylakių sen., kelio Nr. YL-40 „Bažnyčios kelias nuo kelio YL-28 Vaičaičiai–Luoba iki kelio Nr. 2701 Ylakiai–Seda kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-08-01 Skuodo r. Skuodo seniūnijos Narvydžių kaimo Ilgosios gatvės Nr. SK (SB-S-51) kapitalinio remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-07-22 VRF oro kondicionavimo sistemos įsigijimo ir sumontavimo darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-07-12 Objekto „Skuodo rajono savivaldybės viešosios bibliotekos naujo pastato Skuode, Dariaus ir Girėno g. 25B“ darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-07-10 Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos sporto salės  Vytauto g. 14, Skuode remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • 2019-06-14 Skuodo rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizacijos–kadastrinių matavimų paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių paslaugų CPO kataloge nėra.
 • Vaikų sveikatingumo stovyklos organizavimo paslaugos įsigijimo (projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-630-31-0004) pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • Gatvių priežiūros ir valymo automobilio, kurio sąšlavų bunkerio talpa ne mažesnė nei 1.7 m³ pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių prekių CPO kataloge nėra.
 • Skuodo rajono hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Skuodo vaikų lopšelio-darželio 2 laiptinių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Melioracijos griovių ir juose esančių melioracijos įrenginių remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Skuodo rajono Rukų k.v.  griovio B-6 (up. Pamakupys) remonto darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių bei popieriaus atliekų rūšiuojamojo surinkimo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes tokių darbų CPO kataloge nėra.
 • Techninio projekto „Skuodo rajono savivaldybės sporto komplekso Vytauto g. 14 a, Skuodo mieste (prie Pranciškaus Žadeikio gimnazijos) koregavimo paslaugų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes vykdomas neskelbiamas pirkimas, kai sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).
 • Projekto „Infrastruktūros plėtra Šačių kaime“ papildomų darbų pirkimas nebus vykdomas naudojantis centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) paslaugomis, nes vykdomas neskelbiamas pirkimas, kai sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Eur (be PVM).

Paskelbta: 5 liepos, 2019 | Atnaujinta: 14 gruodžio, 2022