Klaipėdos regiono tikslinių teritorijų vystymo programa

Klaipėdos regiono integruotoje teritorijų vystymo programoje pateikiama Klaipėdos regiono ITV programos įgyvendinimo teritorijos situacijos analizė, vystymo tikslai, uždaviniai ir priemonės, programos veiksmų planas.

KLAIPĖDOS REGIONO PROGRAMA 2018-10-18

Paskelbta: April 23, 2020 | Atnaujinta: April 27, 2020