Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Teisinė informacija“ srityje „Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimas“ skelbiamos nuorodos į TAIS paskelbtus Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gegužės 5 d. nutarimu Nr. 308 „Dėl Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo metodikos ir ataskaitos formos patvirtinimo“, 55 punkte nurodytus dokumentus ir skelbiama kita tame punkte nurodyta informacija apie planuojamus atlikti ar atliekamus galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimus.

Paskelbta: 6 sausio, 2022 | Atnaujinta: 9 gegužės, 2024