Šeimos komisija

PATVIRTINTA
Skuodo rajono savivaldybės tarybos
2023 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T9-125

Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisija

Komisijos pirmininkas – Tomas Matutis, Savivaldybės tarybos narys.

Komisijos sekretorė – Zita Lenkienė, Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė (vyriausioji specialistė).

Komisijos nariai:

1. Jolanta Ažondenienė – Savivaldybės tarybos narė;

2. Zita Deimontienė – Skuodo krašto bendruomenės socialinė darbuotoja;

3. Edita Jautakienė – Savivaldybės administracijos gydytoja;

4. Loreta Vasiliauskienė – Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja;

5. Linas Mitkus – Savivaldybės tarybos narys;

6. Rasa Noreikienė – Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

7. Rūta Razmienė – Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktorė;

8. Kristina Žygienė – Veiklių mamų klubo narė.

Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisijos veiklos nuostatai

Skuodo rajono savivaldybės šeimos komisija organizuoja Metų šeimos ir Metų globėjo (rūpintojo) šeimos atranką.

 

Paskelbta: 15 spalio, 2021 | Atnaujinta: 1 vasario, 2024