Naudinga informacija verslininkams

Viskas apie verslo pradžią Leidinys „Aš pradedu verslą“

Informacija apie Skuodo rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančius nenaudojamus statinius

Parama verslui:

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) 

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA)

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 

Valstybės parama įmonėms, savarankiškai dirbantiems asmenims ir darbo paieškai

Kviečiame pasinaudoti konsultacijomis verslui

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudaro sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją. Priemonei įgyvendinti skirta iki 11,58 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų. Pirmajam kvietimui skirta 2 mln. Eur.

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektams, kurie konsultuosis verslo pradžios, finansavimo šaltinių, naujų technologijų diegimo ir kitais verslo organizavimo klausimais, bus kompensuojama dalis šių paslaugų išlaidų. Didžiausia kompensacijos lėšų vienam projekto vykdytojui suma yra 6500 Eur. Kompensacijas 6 mėnesių nepertraukiamu laikotarpiu galės gauti SVV subjektai (pareiškėjai), veikiantys ne ilgiau kaip penkerius metus.

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės „Verslo konsultantas LT“ Nr. 1.

Pareiškėjų veiklos amžius

Iki 1 m.

Nuo 1 iki 3 m.

Nuo 1 iki 5 m.

Kompensacijos dydis

100 proc.

85 proc.

50 proc.

Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis

52,79 Eur/val. be PVM

62,79 Eur/val. be PVM

63,88 Eur/val. su PVM

75,98 Eur/val. su PVM

Konsultacijų temos

verslo planavimas, mokesčiai ir buhalterinė apskaita, parama verslui, verslo finansavimo šaltiniai, produkto, paslaugos tobulinimas, pardavimas, rinkodara, sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, personalo valdymas, darbo teisė ir sauga

įmonės strategija, įmonės veiklos procesų ir veiklos efektyvumas, rinkodara, įmonės įvaizdžio formavimas, įmonės finansų valdymas, pardavimas ir derybos, investicijos ir finansavimo šaltiniai, teisiniai aspektai, projektų valdymas

Verslininkai galės konsultuotis pas bet kurį pasirinktą verslo konsultantą, kuris įtrauktas į Verslo konsultantų tinklą (VKT). Į VKT atrinkta daugiau kaip 450 verslo konsultantų, galinčių teikti aukštos kokybės konsultacijas visoje Lietuvoje.

Paraiškos dėl dalinės kompensacijos už verslo konsultacijas INVEGAI gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Priemonė „Verslo konsultantas“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 3 prioritetą „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ ir prisideda prie Lietuvos verslumo veiksmų 2014–2020 m. plano.

Pastabos:

  • Projekto vykdytojas, vykdantis ūkinę komercinę veiklą pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu (kompensacijos laikotarpiu ir kompensacijos išmokėjimo metu) vykdyti individualią veiklą pagal pažymą arba turėti išduotą galiojantį verslo liudijimą, patvirtinantį ūkinės komercinės veiklos vykdymą.
  • Projekto vykdytojai, privalo informuoti INVEGA apie savo elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų pasikeitimą.

Išsamesnę informaciją ir dokumentus rasite: http://ukmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/es-parama/2014-2020-m/verslo-konsultantas-lt

 

Paskelbta: 21 birželio, 2019 | Atnaujinta: 22 birželio, 2020