Verslumo iniciatyvų skatinimo programos 2020 metų ataskaita

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 2020 metų biudžete verslumo iniciatyvų skatinimo programai buvo skirta 59 000 Eur, iš jų 30 581 Eur teko verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui.

Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų dalinam kompensavimui ir verslo projektų bendrajam finansavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos apraše (toliau – tvarkos apraše), patvirtintame Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus balandžio 15 d. įsakymu Nr. A1-286, buvo numatytos 8 priemonės, pagal kurias galėjo būti iš dalies kompensuojamos patirtos išlaidos.

Prašymus buvo galima teikti iki 2020 m. lapkričio 15 d.

Dažniausiai buvo kreipiamasi dėl 10.2 ir 10.5 priemonių. Pagal 10.2 priemonę. „Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas“ paskirstyta 50 proc. visų programos lėšų. Pagal 10.5 priemonę  „Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas“ paskirstyta 32 proc. programos lėšų. Išsami informacija pateikiama 1 ir 2 lentelėse.

1 lentelė. Informacija apie lėšų paskirstymą tarp atskirų programos priemonių ir paramos gavėjus

                                          Priemonės Skirta lėšų Paramos gavėjai
Eur %
10.2 priemonė. Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas 15 037 50 S. Macevičius, A. Žeimys, R. Girdžiūnas, V. Tamošauskienė, J. Petreikienė, R. Bružas, V. Mickus, J. Laureckienė, MB „Šeimos odontologija“, MB „Mindaugo skulptūros“
10.4 priemonė. Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų dalinis kompensavimas 435 1 M. Sparnauskaitė
10.5. Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas 9 752 32 S. Macevičius, R. Girdžiūnas, A. Žeimys. L. Jankauskas, R. Bružas, V. Mickus, J. Laureckienė, UAB „Sketera“,
10.6. Rinkodaros priemonių diegimo išlaidų dalinis kompensavimas 712 2 V. Tamošauskienė, UAB „Finarma“, UAB „Tomtrak“, J. Laureckienė, J. Pereikienė
10.9. Verslo projektų, įgyvendinamų iš ES  ar kitų fondų lėšų,  dalinis finansavimas 4 645 15 Asociacija „Tapalis“, Šauklių kaimo bendruomenė
Iš viso 30 518 100

2 lentelė. Informacija apie veiklos sritis, kurioms skirtos programos lėšos

Paramos gavėjas Trumpas veiklos aprašymas
Bružas Ramūnas Poilsio ir sporto reikmenų nuoma ir išperkamoji nuoma
Girdžiūnas Remgijus Baldų gamyba
Jankauskas Linas Specializuota statybos veikla; Statinių nugriovimas ir statybvietės paruošimas
Laureckienė Jolanta Duonos gamyba; Šviežių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba
Macevičius Simonas Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas
Mickus Valentas Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba; Baldų gamyba
Petreikienė Jovita Džiūvėsių ir sausainių gamyba, ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba
Sparnauskaitė Monika Kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla
Tamošauskienė Vaida Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų veikla, soliariumų veikla
Žeimys Algimantas Pastatų remontas, rekonstravimas; Pastatų statyba
Asociacija „Tapalis“ Projekto „Atgal į gamtą“ įgyvendinimas. Pagrindinės projekto veiklos: rąstinės pirties statyba ir įrengimas, pirties nuoma.
„Finarma“, UAB Apskaitos paslaugos
„Mindaugo skulptūros“ Akmens apdirbimas, originalios skulptūros
„Sketera“, UAB Pastatų statyba ir remontas
„Šeimos odontologija“, MB Odontologijos paslaugos
Šauklių kaimo bendruomenė Projekto „Maisto paslaugų teikimas Šauklių kaimo bendruomenėje“ bendrasis finansavimas
„Tomtrak“, UAB Miško ir sodo technikos ir įrankių nuoma

Priemonės, pagal kurias nebuvo gauta prašymų:

10.1 priemonė „Gamybinių pastatų ir statinių projektavimo ir techninės dokumentacijos rengimo išlaidų dalinis kompensavimas“;

10.3 priemonė „Verslo planų (banko paskolai gauti, finansinei paramai verslo pradžiai ar plėtrai), investicinių projektų, projektų paraiškų rengimo išlaidų  dalinis kompensavimas“;

10.7 priemonė „Dalyvavimo verslo parodose, mugėse išlaidų (dalyvių mokesčio, stendų nuomos ir pan.) kompensavimas“;

10.8 priemonė „Dalyvavimo verslo konferencijose, seminaruose išlaidų dalinis kompensavimas“.

Tikėtina, kad 10.7 ir 10.8 priemonės nebuvo paklausios dėl karantino metu riboto renginių skaičius.

Paramos gavėjai, gavę paramą pagal 10.2 priemonę „Naujų darbo vietų sukūrimo išlaidų dalinis kompensavimas“ įsipareigoja išlaikyti sukurtą darbo vietą ne trumpiau kaip du metus nuo paramos gavimo dienos. Gavusieji paramą pagal 10.5 priemonę „Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis kompensavimas“ įsipareigoja užtikrinti veiklos tęstinumą ne trumpiau kaip 2 metus.

Atsižvelgiant į COVID-19 ligos pandemiją ir jos sukeltas pasekmes, metų eigoje tvarkos aprašas buvo koreguotas: sumažintas privalomas veiklos pagal verslo liudijimą laikas per metus, minimalus metinis pajamų dydis, dirbant pagal Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą, negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų kompensacija galėjo naudotis ne tik jauno verslo atstovai, bet ir tie, kurie dėl pandemijos negalėjo vykdyti veiklos.

Siekiant, kad Programos lėšomis pasinaudotų kuo daugiau Skuodo gyventojų ir pradedančių veiklą verslų, numatoma atnaujinti Tvarkos aprašą. Laukiame visų skuodiškių konstruktyvių pasiūlymų, ką ir kaip reikėtų keisti. Savo pasiūlymus galite pateikti prisijungę prie šiuo metu vykdomos apklausos: https://forms.gle/jVeBBzzkUA43tmfX8

Paskelbta: 26 lapkričio, 2020 | Atnaujinta: 26 lapkričio, 2020