Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba

NVO tarybos nuostatų pakeitimas

Vadovaujantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T9-49 „Dėl pavedimo Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai ir Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų 8 ir 9 punktų pakeitimo”, Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybai pavestos atlikti Skuodo rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos funkcijas.

2020 m. NVO ataskaita

2021 m. NVO ataskaita

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. 1

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. 2

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolas Nr. 3

Paskelbta: 29 kovo, 2021 | Atnaujinta: 18 liepos, 2022