Verslui – galimybė greitai papildyti apyvartines lėšas

Jei jūsų įmonė labai maža, maža ar  vidutinė (MVĮ) ir norite  greitai ir paprastai  papildyti apyvartines lėšas bei išplėsti pardavimus, pasinaudokite nauja finansų inžinerijos priemone „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“.

KAS GALI KREIPTIS?
Visiems ūkio sektoriams priklausančios MVĮ, išskyrus Reglamento Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus atvejus (kaip antai įmones, vykdančias veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, įmones, vykdančias pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą)

KODĖL NAUDINGA?

Verslui palengvinamas prekybinių sandorių finansavimas: sudaromos palankesnės sąlygos plėtoti veiklą ir sureguliuoti pardavimui ir didesnei apyvartai reikiamų apyvartinių lėšų trūkumą

KOKIAIS ATVEJAIS KREIPTIS?

  • Jei trūksta apyvartinių lėšų pardavimams finansuoti
  • Jei trūksta lėšų veiklos plėtrai
  • Jei finansų įstaigos siūlo nepalankias sąlygas dėl esamos paskolos terminų pailginimo, mokėjimų grafiko pakeitimo,  mokėjimų atidėjimų ir pan.

KAIP VEIKIA?

Ši priemonė skirta garantuoti finansų įstaigoms už suteiktus faktoringo limitus. Bus garantuojama iki 80 proc. faktoringo sandorio limito sumos.

KIEK?
Didžiausia vieno faktoringo limito vienai įmonei suma bus ne didesnė nei 1, 875 mln. eurų.  Įmonėms, vykdančioms krovinių vežimo keliais veiklą, ši suma bus ne didesnė kaip  937,5 tūkst. eurų. Šios priemonės portfeliui formuoti numatyta skirti iki 10 mln. Eur į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

TERMINAI
Maksimalus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpis – 12 mėnesių. Pasibaigus faktoringo sandorio finansavimo laikotarpiui, galės bus sudaromas naujas sandoris.

KAS TEIKIA ŠIĄ PRIEMONĘ?

SME Finance ir Faktoro.

 

 

 

Paskelbta: 10 birželio, 2020 | Atnaujinta: 10 birželio, 2020