Informacija daugiabučių namų valdytojams ir gyventojams

Skuodo rajono savivaldybės administracija informuoja, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktu, savivaldybei pavesta vykdyti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių (toliau – valdytojai) veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę.

Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuoja Civilinio kodekso 4.82-4.85 straipsniai. Šio kodekso 4.82 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkams (toliau – savininkai) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Pagal šio straipsnio 3 dalį savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Šio straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui.

Civilinis kodeksas nustato teises ir pareigas savininkams patiems rūpintis savo bendru turtu. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti savininkai gali steigti bendriją arba sudaryti jungtinės veiklos sutartį arba šio kodekso 4.84 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti bendrojo naudojimo objektų administratorių, kurį skiria savivaldybė.

Skuodo miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių ir įgaliotų asmenų sąrašas.

Eil Nr. Adresas Valdytojai Veiklos laikotarpis
1 Algirdo g. 2, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-11-15 – 2022-11-15
2 Algirdo g. 4, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2019-12-20 – 2024-12-20
3 Algirdo g. 6, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-09-11 – 2022-09-11
4 Algirdo g. 8, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-07-27 – 2022-07-27
5 Algirdo g. 9, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-04-19 – 2026-04-19
6 Algirdo g. 11, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-09-11 – 2022-09-11
7 Algirdo g. 17, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-06-30 – 2026-06-30
8 Algirdo g. 19, Skuodas Įgaliotas asmuo Kazimiera Andriuškienė 2020-08-26 –
9 Algirdo g. 21, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-09-20 – 2022-09-20
10 Apuolės g. 2, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-03-03 – 2025-03-03
11 Apuolės g. 4, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-03-03 – 2025-03-03
12 Apuolės g. 6, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-05-14 – 2023-05-13
13 J. Basanavičiaus g. 6, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-08-26 – 2025-08-25
14 J. Basanavičiaus g. 34, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-12-23 – 2026-12-23
15 Birutės g. 10, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-10-16 – 2022-10-16
16 Birutės g. 16, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-10-31 – 2022-10-31
17 Dariaus ir Girėno g. 4, Skuodas Įgaliotas asmuo Diana Donielienė 2017-09-06 –
18 Dariaus ir Girėno g. 31, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2022-01-25 – 2027-01-25
19 Dariaus ir Girėno g. 33, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-09-20 – 2022-09-20
20 Dariaus ir Girėno g. 33A, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-10-16 – 2022-10-16
21 Dariaus ir Girėno g. 35, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-10-16 – 2022-10-16
22 J. Chodkevičiaus g. 13, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-10-30 – 2022-10-30
23 J. Chodkevičiaus g. 15, Skuodas Įgaliotas asmuo Jonas Simutis 2016-10-15 –
24 J. Chodkevičiaus g. 17, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2022-01-18 – 2027-01-18
25 Gedimino g. 3, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-07-02 – 2025-07-02
26 Gedimino g. 5, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-03-02 – 2025-03-02
27 Gedimino g. 7, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-11-03 – 2022-11-03
28 Gedimino g. 9, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-08-24 – 2025-08-24
29 Gedimino g. 10, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-09-20 – 2022-09-20
30 Gedimino g. 11, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-08-24 – 2025-08-24
31 Mosėdžio g. 13, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-10-30 – 2022-10-30
32 Mosėdžio g. 13A, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-09-20 – 2022-09-20
33 Mosėdžio g. 42, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-04-03 – 2023-04-03
34 Mosėdžio g. 44, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-03-29 – 2023-03-29
35 Mokyklos g. 2, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-11-30 – 2022-11-30
36 Mokyklos g. 3A, Ylakiai, Skuodo r. Įgaliotas asmuo Lidija Gedminienė 2020-09-30 –
37 Mokyklos g. 4, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-10-30 – 2022-10-30
38 Mokyklos g. 8, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-09-25 – 2025-09-25
39 P. Cvirkos g. 1, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-09-20 – 2022-09-20
40 P. Cvirkos g. 3, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-10-27 – 2022-10-27
41 P. Cvirkos g. 5, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2018-03-14 – 2023-03-14
42 P. Cvirkos g. 7, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-11-03 – 2025-11-03
43 P. Cvirkos g. 11, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-06-27 – 2023-06-27
44 P. Cvirkos g. 13, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-09-20 – 2022-09-20
45 P. Cvirkos g. 15, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-10-16 – 2022-10-16
46 P. Cvirkos g. 19, Skuodas Įgaliotas asmuo Raimondas Budrikis 2019-10-10 –
47 Sodų g. 3, Skuodas Administratorė Aldona Kažienė 2018-03-26 – 2023-03-26
48 Šatrijos g. 6, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-12-07 – 2026-12-07
49 Šatrijos g. 8, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-04-01 – 2023-03-31
50 Šatrijos g. 14, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2017-11-14 – 2022-11-14
51 Šatrijos g. 29, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2017-05-17 – 2022-05-17
52 Šatrijos g. 31, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-07-02 – 2025-07-02
53 Šatrijos g. 33, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2019-09-01 – 2024-08-31
54 Šatrijos g. 34, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-01-31 – 2023-01-31
55 Šatrijos g. 36, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2019-02-15 – 2024-02-14
56 Šaulių g. 1, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-07-26 – 2026-07-26
57 Šaulių g. 9, Skuodas Įgaliotas asmuo Gediminas Piekus 2021-07-11 –
58 Šaulių g. 11, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-05-14 – 2023-05-13
59 Šaulių g. 19, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-08-19 – 2026-08-19
60 Vaižganto g. 8, Skuodas Administratorė Aldona Kažienė 2018-03-28 – 2023-03-28
61 Vilniaus g. 1, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-05-14 – 2023-05-13
62 Vilniaus g. 2, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2018-05-14 – 2023-05-13
63 Vilniaus g. 11, Skuodas Įgaliotas asmuo Liuda Gėrikienė 2014-09-16 –
64 Vilniaus g. 15, Skuodas Įgaliotas asmuo Aurelija Petrauskiene 2016-11-28 –
65 Vilniaus g. 24, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-05-14 – 2023-05-13
66 Vilniaus g. 38, Skuodas Įgaliotas asmuo Janina Ramanauskienė 2016-11-24 –
67 Vilniaus g. 40, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-09-25 – 2025-09-24
68 Vilniaus g. 42, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-04-15 – 2023-04-14
69 Vilniaus g. 44, Skuodas Administratorė Aurelija Petrauskiene 2018-04-10 – 2023-04-09
70 Vytauto g. 3, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2018-05-14 – 2023-05-13
71 Vytauto g. 5, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-04-01 – 2026-04-01
72 Vytauto g. 8, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2021-11-12 – 2026-11-11
73 Vytauto g. 13, Skuodas Administratorė Aldona Kažienė 2018-05-10 – 2023-05-10
74 Vytauto g. 61, Skuodas UAB Skuodo šiluma, tel. 8 440 73 380, el. p. [email protected] 2020-08-04 – 2025-08-04

 

Bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, savivaldybės paskirtas administratorius) administruoja bendrojo naudojimo objektus, vykdo su bendrąja nuosavybe susijusius savininkų priimtus sprendimus, atstovaudamas savininkų interesus.

Valdytojas atsakingas už:

dokumentacijos, susijusios su namo bendrosiomis reikmėmis, rengimą, pildymą ir saugojimą;

namo bendrojo naudojimo objektų aprašo rengimą ir derinimą su savininkais (turi būti parengtas per 2 mėnesius nuo sprendimo dėl administratoriaus skyrimo įsigaliojimo dienos);

bendrojo naudojimo objektų apraše nurodytų namo bendrųjų konstrukcijų, bendrosios inžinerinės įrangos (šildymo ir karšto vandens sistemų, liftų ir pan.), bendrojo naudojimo patalpų techninės priežiūros, namui teisės aktų nustatyta tvarka priskirto žemės sklypo priežiūros organizavimą, sudarydamas metinius ir ilgalaikius darbų planus, juos išsamiai derindamas su savininkais, pateikiant jiems svarstyti preliminarią darbų sąmatą, kainą, kaupimo įmokos tarifą;

savininkų susirinkime ar balsuojant raštu patvirtintų darbų planų įgyvendinimą, tam organizuojant lėšų kaupimą, paslaugų ir atnaujinimo (remonto) darbų pirkimą, atsako už sudarytų sutarčių vykdymo kontrolę;

mėnesinių mokėjimų tinkamą apskaičiavimą, aiškiai nurodant mokėjimo paskirtį ir tarifą;

savininkų sprendimų priėmimo susirinkime ar balsuojant raštu organizavimą;

informacijos interneto svetainėje (jei valdytojas ją turi) ir namo skelbimų lentose skelbimą, nurodant namo priežiūros paslaugų atsakingų darbuotojų kontaktinius telefonus, priežiūros paslaugų tarifus;

privalomų dokumentų (bendrojo naudojimo objektų aprašas, darbų planai, savininkų sprendimai, valdytojo veiklos ataskaita ir pan.) skelbimą ir/ar teikimą savininkams.

Valdytojas privalo:

imtis priemonių, kad būtų išvengta žalos ir pašalinta grėsmė, jei ją kelia netinkama namo bendrojo naudojimo objektų būklė;

teikti savininkams išsamius paaiškinimus visais bendrojo naudojimo objektų valdymo ir priežiūros klausimais,

leisti susipažinti su savininkų naudai sudarytomis  namo priežiūros ar remonto darbų pirkimo sutartimis, darbų priėmimo aktais,

išaiškinti mėnesinių mokėjimų apskaičiavimo principus ir pan.;

ne mažiau ¼ savininkų rašytiniu prašymu organizuoti savininkų susirinkimą pagal jų siūlomą darbotvarkę.

Valdytojų priežiūra ir kontrolė

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas priežiūros ir kontrolės vykdytojas organizuoja ir vykdo valdytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę, kurios turinį sudaro:

  1. kompleksinis planinis valdytojų veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą (pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus nustatytus tikrinamų valdytojų sąrašo sudarymo kriterijus, patikrinimų tvarką ir trukmę);
  2. neplanuotas valdytojų veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Vykdant kompleksinį patikrinimą, tikrinama:

valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams – tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);

patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas – ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;

namo bendrojo naudojimo objektų aprašo sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams – ar aprašas sudarytas, ar jo forma, turinys atitinka teisės aktų reikalavimus;

namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo, pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas – ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;

namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas – ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;

informacijos patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus – ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos pateikimo patalpų savininkams;

metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams – ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;

patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas – ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais patalpų savininkų susirinkimai, ar organizuojamas balsavimas raštu, ar susirinkimai šaukiami tam tinkamose patalpose, ar yra skundų dėl patalpų savininkų sprendimų priėmimo organizavimo;

dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui – ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai, pateikiami kiti nustatyti duomenys apie valdytoją.

Atlikus patikrinimą surašomas valdytojo veiklos patikrinimo aktas, kuriame nurodomi reikalavimai ir terminas, ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų, pašalinti trūkumus.

Siekdami racionalaus ir glaudaus bendradarbiavimo vykdant priežiūros ir kontrolės funkcijas, raginame daugiabučių namų valdytojus dar kartą peržiūrėti kiekvieno daugiabučio namo dokumentaciją, užtikrinti tinkamą dokumentų pildymą bei užtikrinti privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

Paskelbta: 17 sausio, 2020 | Atnaujinta: 9 rugpjūčio, 2022