Skuodo rajono garbės piliečiai

Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo tvarkos aprašas

Kandidatus Skuodo garbės piliečio vardo apdovanojimui gauti galima teikti visus metus

Edvardas Karečka

Edvardas Karečka

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T9-80: Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: suteikti Edvardui Karečkai Skuodo rajono garbės piliečio vardą už žemės ūkio vystymą, užimtumo skatinimą ir darbo vietų kūrimą.

Stanislovas Martinkus

Stanislovas Martinkus

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T9-93: Suteikti Stanislovui Martinkui Skuodo rajono garbės piliečio vardą už labdaros ir mecenavimo tradicijų puoselėjimą, darbo vietų kūrimą, pilietiškumo ugdymą, bendruomeninių iniciatyvų įgyvendinimą.

Liudvikas Dambrauskas

Liudvikas Dambrauskas

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T9-149: Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: suteikti Liudvikui Dambrauskui Skuodo rajono garbės piliečio vardą už vaikų globą, altruistinę ir labdaringą veiklą.

Juozas_Vysniauskas

Juozas Vyšniauskas

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. 123: Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: Suteikti Juozui Vyšniauskui Skuodo rajono garbės piliečio vardą už nuopelnus Skuodo rajonui kultūros ir meno srityse, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio medalį ir diplomą.

Marta_Monkeviciene

Marta Monkevičienė

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 141: ,,Suteikti Martai Monkevičienei Skuodo rajono garbės piliečio vardą už nuopelnus Skuodo rajonui labdaros ir mecenavimo tradicijų kūrimo, pilietiškumo ugdymo, kultūros ir aplinkosaugos srityse, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio medalį ir diplomą.”

Bronius_Grusas

Bronius Grušas

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. 140: ,,Suteikti Broniui Grušui Skuodo rajono garbės piliečio vardą už nuopelnus Skuodo rajonui kultūros ir meno srityse, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio medalį ir diplomą. „

vygaudas_usackas

Vygaudas Ušackas

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. 63:
Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Suteikti kraštiečiui Vygaudui Ušackui Skuodo rajono garbės piliečio vardą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio proga už Skuodo vardo, jo įžymių vietų bei žmonių darbų garsinimą Lietuvoje ir pasaulyje, nuopelnus kultūros ir meno, švietimo, mokslo, sporto, pilietiškumo ugdymo, bendruomenių iniciatyvų įgyvendinimo, labdaros ir mecenavimo tradicijų kūrimo srityse, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio medalį ir diplomą.

antanas_vaicius

Antanas Vaičius

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 1 d. sprendimo Nr.T9-89:
,,Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 34 punktu (Žin., 2000, Nr. 91-2832, 2003, Nr. 17-704), Skuodo rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatais, atsižvelgdama į Skuodo rajono piliečių 2006 m. gegužės 3 d. laišką – kreipimąsi dėl kraštiečio Antano Vaičiaus, gimusio 1926 metais Skuodo rajono, Šačių seniūnijos, Geidučių kaime, Šačių, Mosėdžio mokyklų ir Skuodo gimnazijos auklėtinio, Telšių vyskupijos vyskupo nuo 1982 iki 2001 metų, dabar vyskupo emerito, savo krašto patrioto, ne vieną žmogų paguodusį nelaimėje ir linkėjusį dar didesnės laimės džiaugsme bei įvertinusi jo nuopelnus žmonių dvasiniam tobulėjimui puoselėti, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Suteikti kraštiečiui vyskupui emeritui Antanui Vaičiui Skuodo garbės piliečio vardą.”

Augustas_Pronckus

Augustas Pronckus

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr.T9-75:
„Kraštietis Augustas Pronckus gimė 1922 m. gegužės 22 d. Skuodo rajono Gedrimų kaime. Žinomas chirurgas, habilituotas medicinos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos chirurgų asociacijos prezidentas, suteikė medicininę pagalbą ne vienam Skuodo rajono gyventojui.
Dėl to, vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto 2003 m. gegužės 15 d. rekomendacija, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Suteikti kraštiečiui Augustui Pronckui Skuodo garbės piliečio vardą.“

Jostein_Mykletun

Jostein Mykletun

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr.T9-76:
„Norvegijos Karalystės Lindos komunos piliečiai Jostein Mykletun ir Einar Rydland, vykdydami draugystės ir bendradarbiavimo su Skuodo savivaldybe bendrus žemės ūkio, švietimo – kultūros projektus, teikdami labdarą įvairioms rajono įstaigoms ir organizacijoms, nusipelnė tinkamo dėmesio.
Dėl to, vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto rekomendacija, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Suteikti Norvegijos Karalystės Lindos komunos piliečiams Jostein Mykletun ir Einar Rydland Skuodo garbės piliečių vardus.“

Einar_Rydland

Einar Rydland

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr.T9-76:
„Norvegijos Karalystės Lindos komunos piliečiai Jostein Mykletun ir Einar Rydland, vykdydami draugystės ir bendradarbiavimo su Skuodo savivaldybe bendrus žemės ūkio, švietimo – kultūros projektus, teikdami labdarą įvairioms rajono įstaigoms ir organizacijoms, nusipelnė tinkamo dėmesio.
Dėl to, vadovaudamasi Skuodo rajono savivaldybės tarybos Švietimo ir kultūros komiteto rekomendacija, Skuodo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Suteikti Norvegijos Karalystės Lindos komunos piliečiams Jostein Mykletun ir Einar Rydland Skuodo garbės piliečių vardus.“

Stasys_Jonauskas

Stasys Jonauskas

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. 20:
„Vienas iš nedaugelio poetų gyvenančių ir kuriančių Skuode yra Stasys Jonauskas. Poetas išleido septynis poezijos rinkinius, bendradarbiauja su 75 periodiniais leidiniais. Jo poezija versta į ukrainiečių, latvių, prancūzų, vengrų ir daugelį kitų kalbų. Gausi jo žurnalistinė, publicistinė veikla, kurioje neužmirštos kultūros, švietimo, meno, socialinės ir kaimo žmonių aktualios temos. Jo kūryba garsina Skuodo kraštą Lietuvoje ir už jos ribų. Šiemet kovo 28 d. jam sukaks 55 metai. Dėl to ir vadovaudamasis Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos, laikraščio „Mūsų žodis“ redakcijos 2003 m. vasario 5 d. rekomendacija, Skuodo savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Suteikti Skuodo miesto gyventojui Stasiui Jonauskui Skuodo garbės piliečio vardą.“

Christa_Gronau

Christa Gronau

Skuodo rajono tarybos 2000 metų, liepos 5 dienos sprendimu Nr. T-70 Vokietijos Raudonojo Kryžiaus Plochingeno skyriaus vadovei, CHRISTINAI GRONAU suteikiamas Skuodo Garbės piliečio vardas.

Robert_J_Kothe

Robbert J. Kothe

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2000 m. liepos 5 d. sprendimo Nr.70:
„Nuo pirmųjų Nepriklausomybės dienų rajono gyventojai dėkingi taurios širdies žmogui Robbert J.Kothe iš Olandijos. Jo atvežta labdara VĮ Skuodo ligoninė siekia milijonus litų, tačiau žmogiškumas, nuoširdumas ir širdies šiluma – pinigais nevertinamos vertybės ir atsidėkoti tiems žmonėms galime tik parodydami deramą dėmesį ir įamžindami jų vardus Skuodo istorijoje.Dėl to, Skuodo savivaldybės taryba NUSPRENDŽIA:
Suteikti Skuodo rajono garbės piliečio vardą Nyderlandų Karalystės piliečiui R o b e r t J. K o t h e.“

Atle_Kalas

Atle Kalas

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 1999 m. kovo 4 d. sprendimo Nr.22:
„Suteikti Skuodo rajono garbės piliečio vardą Norvegijos Karalystės Lindos komunos merui Atle Kalas už ilgalaikę draugystę ir bendradarbiavimą su Skuodo rajono savivaldybe, už humanitarinę paramą ir pagalbą, steigiant darbo vietas Skuodo rajone.“

Ruth_Hermansson

Ruth Hermansson

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 1998 m. birželio 11 d. sprendimas Nr. 42:
„Už pasiaukojantį darbą renkant ir atvežant humanitarinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybei ir ligoninei suteikti Švedijos Karalystės, Kilio komunos gyventojams Rut Hermansson, Henry Hermansson, Stina Margareta Brunzell ir Kjell Brunzell Skuodo rajono garbės piliečio vardą, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio ženklą, pažymėjimą ir vardinę juostą.“

Henry_Hermansson

Henry Hermansson

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 1998 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 42:
„Už pasiaukojantį darbą renkant ir atvežant humanitarinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybei ir ligoninei suteikti Švedijos Karalystės, Kilio komunos gyventojams Rut Hermansson, Henry Hermansson, Stina Margareta Brunzell ir Kjell Brunzell Skuodo rajono garbės piliečio vardą, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio ženklą, pažymėjimą ir vardinę juostą.“

Stina_Brunzell

Stina Margareta Brunzell

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 1998 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 42:
„Už pasiaukojantį darbą renkant ir atvežant humanitarinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybei ir ligoninei suteikti Švedijos Karalystės, Kilio komunos gyventojams Rut Hermansson, Henry Hermansson, Stina Margareta Brunzell ir Kjell Brunzell Skuodo rajono garbės piliečio vardą, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio ženklą, pažymėjimą ir vardinę juostą.“

Kjell_Brunzell

Kjell Brunzell

Ištrauka iš Skuodo rajono savivaldybės tarybos 1998 m. birželio 11 d. sprendimo Nr. 42:
„Už pasiaukojantį darbą renkant ir atvežant humanitarinę pagalbą Skuodo rajono savivaldybei ir ligoninei suteikti Švedijos Karalystės, Kilio komunos gyventojams Rut Hermansson, Henry Hermansson, Stina Margareta Brunzell ir Kjell Brunzell Skuodo rajono garbės piliečio vardą, įteikiant Skuodo rajono garbės piliečio ženklą, pažymėjimą ir vardinę juostą.“

Vaclovas_Intas

Vaclovas Intas

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 1997 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 86:
„Už ilgametį, vaisingą darbą medicinos srityje, o taip pat garsinant Mosėdį ir Skuodą Lietuvoje bei už jos ribų, saugant ir puoselėjant Lietuvos gamtą, 70 – ųjų gimimo metinių proga suteikti Mosėdžio ambulatorijos gydytojui, Unikalių akmenų muziejaus direktoriui Vaclovui Intui, Skuodo rajono Garbės piliečio vardą, įteikiant Skuodo rajono Garbės piliečio ženklą, pažymėjimą ir vardinę juostą.“

Paskelbta: 3 rugpjūčio, 2020 | Atnaujinta: 12 gruodžio, 2022