Skuodo rajono nevyriausybinės organizacijos

Skuodo rajone veikia 3 nevyriausybinės organizacijos, kurios atstovauja neįgaliųjų interesus ir vykdo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus, teikia pavėžėjimo paslaugas

Skuodo rajono neįgaliųjų draugija paslaugas teikia asmenims su fizine negalia. Teikiamos dienos užimtumo, rankdarbių darymo, meninių bei kultūrinių užsiėmimų, individualios pagalbos neįgaliajam, pavėžėjimo paslaugos. Neįgalieji su savo darbeliais dalyvauja parodose, mugėse. Su parengta menine programa dalyvauja rajono bendruomenėse, susitinka su kitų rajonų neįgaliųjų draugijomis.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Skuodo Viltis“ teikia dienos užimtumo, rankdarbių darymo, mokymo sveikai gyventi, individualios pagalbos neįgaliajam sprendžiant buityje kylančias problemas, palydint ir pavėžėjant į reikalingas įstaigas.

Viešosios įstaigos LASS šiaurės rytų centro Skuodo rajono filialas paslaugas teikia regėjimo neįgaliesiems. Teikiant individualios pagalbos neįgaliajam paslaugas padedama gauti informaciją jiems prieinama forma: paskaitant, pristatant įgarsintą literatūrą, parašytą Brailio raštu. Neįgalieji lankomi namuose, teikiama pagalba mokant orientuotis aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pavėžėjant ir palydint į gydymo ir kitas reikalingas įstaigas.

 

Dėl pagalbos ir informacijos kreiptis:

Skuodo rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Raminta Zabitienė, tel. 8 440 51952;

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Skuodo Viltis“ pirmininkė Jadzė Donėlienė, tel. 8 620 40603;

Viešosios įstaigos LASS šiaurės rytų centro direktorius Aloyzas Vilimas, tel. 8 45 433 292;

LASS Skuodo rajono filialo pirmininkė Romualda Milienė, tel. 8 440 51649.

 

Paskelbta: 26 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 26 gegužės, 2020