Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas bus teikiamas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms, kurių metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. eurų arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. eurų, ir verslininkams, kurių veikla karantino laikotarpiu buvo  (yra) uždrausta.

Kompensavimo apmokėjimą inicijuoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Priemonę įgyvendins UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Daliniam nuomos mokesčio kompensavimui yra skirta iki 100 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Kokios įmonės gali pasinaudoti šia kompensacija?

  • Lietuvoje veikiančios įmonės, kurių metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 mln. eurų arba turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 mln. eurų, ir verslininkai.
  • Įmonės pagrindinė veikla atitinka veiklas, kurios karantino laikotarpiu buvo ar yra uždraustos.
  • Įmonė 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė.
  • Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre arba verslininkas pradėjęs vykdyti veiklą ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 d.
  • Įmonė (išskyrus, kai pareiškėjas yra verslininkas) paraiškos pateikimo metu turi būti pateikusi 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį valstybės įmonei Registrų centrui.

Kokios yra dalinės nuomos mokesčio kompensavimo sąlygos?

  • Įmonė su nuomotoju turi būti sudarę patalpų nuomos sutartį, kuri turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d., paraiškos pateikimo metu turi būti galiojanti ir įregistruota VĮ Registrų centre.
  • Kompensacija bus skiriama, jei nekilnojamo turto valdytojas po karantino paskelbimo datos bus sumažinęs nuomos mokestį įmonei ne mažiau kaip 30 proc. (lyginant nuomos mokestį su vasario mėn. mokesčiu).
  • Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. kovo mėn., kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su 2020 m. kovo mėn. pareiškėjui taikytu nuomos mokesčiu.
  • Jeigu pareiškėjas nuo savo veiklos pradžios pirmąjį nuomos mokestį sumokėjo už 2020 m. balandžio mėn. ar vėlesnius mėnesius, kompensavimo laikotarpio nuomos mokestis lyginamas su nuomos sutartyje numatytu mėnesio nuomos mokesčiu.

Koks maksimalus kompensacijos dydis?

Didžiausias galimas dalinio nuomos mokesčio kompensavimo dydis per mėnesį – 50 proc.

Už kokį laikotarpį galima gauti nuomos mokesčio kompensaciją?

Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas teikiamas už kompensavimo laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16 d. iki ne trumpiau kaip 60 kalendorinių dienų po karantino laikotarpio pabaigos) pareiškėjo patirtas nuomos arba nuomos paslaugų išlaidas. Likusią dalį padengia pati įmonė.

Koks kompensacijos gavimo procesas?

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas INVEGOS interneto svetainėje www.invega.lt turi užpildyti paraišką, kurioje pateiktus nuomos duomenis patvirtina nuomotojas. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti duomenis apie sąskaitas faktūras už 2020 m. vasario mėn. suteiktas nuomos paslaugas ir mėnesius, kuriais jam buvo suteikta nuolaida iki paraiškos pateikimo dienos.

Pareiškėjas, iš INVEGA gavęs dalinio nuomos mokesčio kompensaciją, turi sumokėti nuomotojui nuomos mokestį ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

Paskelbta: 10 birželio, 2020 | Atnaujinta: 10 birželio, 2020