Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai pateiktų prašymų vertinimo komisija

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS

DĖL SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLUMO INICIATYVŲ SKATINIMO PROGRAMAI PATEIKTŲ PRAŠYMŲ VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO 

2023 m. balandžio  d. Nr. A1-
Skuodas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T9-15 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programos verslo įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų išlaidų daliniam kompensavimui skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo 34 punktu:

S u d a r a u Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai pateiktų prašymų vertinimo komisiją šios sudėties:

  • Ona Malūkienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė;
  • Rasa Noreikienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

1.3. Andrius Pėkys – UAB „Gintagnė“ atstovas (asmeniui sutikus);

1.4. Kristina Simaitienė – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Finansinės apskaitos skyriaus vedėja;

1.5. Rasa Valinskienė – MB „Syvas“ direktorė (asmeniui sutikus);

1.6. Vilija Vaškienė – Skuodo vietos veiklos grupės vadovė (asmeniui sutikus);

1.7. Povilas Žvirblis – MB „Tapo statyba“ direktorius (asmeniui sutikus).

  1. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 23 d. įsakymą Nr. A1-48 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės verslumo iniciatyvų skatinimo programai pateiktų prašymų vertinimo komisijos sudarymo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Paskelbta: 3 rugpjūčio, 2023 | Atnaujinta: 4 rugpjūčio, 2023