Prastovas paskelbusiems darbdaviams: ką daryti norint gauti subsidiją

Karantino ir ekstremalios padėties dėl koronaviruso metu darbdaviui paskelbus prastovą, jis turi galimybę gauti subsidiją. Subsidija skiriama kompensuoti dalį darbo užmokesčio, kuris buvo sumokėtas per prastovą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dalinasi tvarka, ką reikia daryti darbdaviams, kurie nori gauti šias subsidijas.

KAM SUBSIDIJA SKIRIAMA. Subsidija skiriama, jeigu darbdavys paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino metu darbuotojams paskelbė prastovą ir taip išlaiko jiems darbo vietas bei atitinka šias sąlygas:

  • nėra biudžetinė įstaiga;
  • nebankrutuoja ir nėra likviduojamas;
  • vadovas ar kitas atsakingas asmuo  per paskutinius metus neturėjo nuobaudos dėl nelegalaus ar nedeklaruoto darbo, užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimų, dėl darbo įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų pažeidimų ir pan.

KAIP PASIRUOŠTI. Darbdaviai, siekiantys gauti subsidiją, nuo balandžio 5 dienos gali kreiptis į Užimtumo tarnybą. Subsidija bus skaičiuojama nuo  darbuotojui priskaičiuoto darbo užmokesčio prastovos metu.

Jeigu prastova trunka mėnesį ir su darbuotoju sulygta visa darbo laiko norma, darbdavys darbuotojui turi mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą (607 eurai bruto). Jeigu prastova trunka mažiau – proporcingai pagal jos laiką.

KUR IR KAIP KREIPTIS. Dėl subsidijos skyrimo nuo balandžio 5 dienos reikia kreiptis į Užimtumo tarnybos Klientų aptarnavimo departamentą, kurio veiklos teritorijoje registruota darbdavio buveinė. Tai daryti reikėtų nuotoliniu būdu – el. paštu, pasirašius elektroniniu parašu, arba paštu siunčiant į artimiausią Klientų aptarnavimo skyrių, kurio teritorijoje įmonė yra registruota.

KOKIUS DOKUMENTUS PATEIKTI. Kreipiantis dėl subsidijos skyrimo pirmą kartą, teikiami šie dokumentai:

1) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos pasiūlymas (nuoroda nepalaikoma „Internet Explorer“ naršyklės) dėl subsidijos darbo užmokesčiui prastovų laikotarpiu gavimo;

2) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos prašymas (nuoroda nepalaikoma „Internet Explorer“ naršyklės) išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova;

3) dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos.

Kreipiantis dėl subsidijos vėlesniais mėnesiais:

1) užpildytas ir pasirašytas nustatytos formos prašymas (nuoroda nepalaikoma „Internet Explorer“ naršyklės) išmokėti subsidiją darbo užmokesčiui už darbuotojus, kuriems paskelbta prastova;

2) dokumentų, patvirtinančių, kad buvo paskelbta prastova, kopijos;

3) dokumentai, pagrindžiantys, kad darbuotojams darbo užmokestis, kuriam skirta subsidija, buvo išmokėtas.

Dokumentai teikiami kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos. Pirmą kartą kreipiantis dėl subsidijos pasiūlymas su prašymu gali būti teikiami iki mėnesio pabaigos.

SVARBU. Užimtumo tarnyba turi įsitikinti, kad subsidijos buvo panaudotos darbuotojų atlyginimams, todėl darbdavys kas mėnesį turės pateikti dokumentus, kurie patvirtintų atlyginimo išmokėjimą už praėjusį mėnesį.

KADA SUBSIDIJA BUS IŠMOKĖTA. Užimtumo tarnyba per 5 darbo dienų įvertina, ar pasiūlymą pateikęs darbdavys atitinka visas sąlygas ir priima sprendimą skirti arba neskirti subsidiją darbo užmokesčiui per prastovą. Prastovos subsidija išmokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio pabaigos.

KADA SUBSIDIJOS MOKĖJIMAS NUTRAUKIAMAS. Subsidijos mokėjimas nutraukiamas, kai Vyriausybė atšaukia ekstremaliąją situaciją ar karantiną arba sueina bent vieno iš jų paskelbimo terminas.

Taip pat ji gali būti nutraukiama, kai darbdavys nebeatitinka kriterijų, keliamų subsidijos gavėjams, pavyzdžiui, kai jis bankrutuoja ar yra likviduojamas arba tuo atveju, jeigu Valstybinė darbo inspekcija nustato, kad prastovos metu buvo dirbama. Pastaruoju atveju darbdavys turėtų per 2 mėnesius grąžinti jam išmokėtas subsidijas.

KOKIO DYDŽIO BUS SUBSIDIJOS. Subsidijos dydis, remiantis Užimtumo įstatymo pataisomis, kurios Seime planuojamos priimti balandžio 7 dieną, darbdavio pasirinkimu galės siekti 90 arba 70 procentų nuo darbo užmokesčio.

Jeigu darbdavys pats prisidės 10 procentų ir rinksis 90 procentų dydžio subsidiją, valstybė galės prisidėti ne daugiau nei 1 minimalios mėnesinės algos (MMA) dydžiu (607 eurai bruto), o jeigu pasirinks 70 procentų subsidiją, valstybė galės prisidėti daugiau – 1,5 MMA dydžiu arba 910,5 euro bruto. Per prastovą priskaičiuotas darbo užmokestis negali būti didesnis nei buvo nustatytas darbo sutartyje iki jos.

Su Užimtumo įstatymo projektu galima susipažinti čia: https://bit.ly/3aE3ZLM.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

—————————————————————

Skuodo rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Ona Malūkienė teikia informaciją ir konsultacijas Skuodo rajono verslininkams ir rajono gyventojams verslo kūrimo, vystymo ir kt. klausimais.

Konsultacijos teikiamos šiais kontaktais:
tel. +370 682 98 213 arba (8 440) 73 197
el. paštu [email protected].

 

Paskelbta: 10 birželio, 2020 | Atnaujinta: 10 birželio, 2020