Atliekų tvarkymas, surinkimo grafikai

Pranešimai:

Vietinė rinkliava:

Vietinės rinkliavos lengvatos:

Skuodo rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas:

Skuodo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planas

Atliekų tvarkymo taisyklės

Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 2013 metų ataskaita

Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 2014 metų ataskaita (iki 2014-07-16)

Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 2014 metų ataskaita

Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 2015 metų ataskaita (iki 2015-07-16)

Sąvartyne pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio vertinimo 2015 metų ataskaita

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamų arba į MBA, MA įrenginius priimamų mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo ataskaita

Skuodo rajono didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės darbo laikas ir atliekų priėmimo tvarka

Paskelbta: 21 birželio, 2019 | Atnaujinta: 2 sausio, 2024

Parašykite komentarą