Informacija apie patvirtintą Skuodo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą

Paskelbta 7 lapkričio, 2023 m., skiltyje Pranešimai

Skuodo rajono savivaldybės taryba 2023 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. T9-208 patvirtino Skuodo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planą, kurio tikslas – nustatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimo priemones, kurios užtikrintų aplinkosaugos, techninius-ekonominius ir higienos reikalavimus atitinkančios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pasiūlą visiems savivaldybės teritorijoje esantiems asmenims.

Susipažinti su patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Skuodo rajono savivaldybės administracijos interneto svetainės naujienų skiltyje https://skuodas.lt/aktuali-informacija/atlieku-tvarkymas/. Taip pat su patvirtintu Skuodo rajono savivaldybės atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planu galima susipažinti Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f49e9640749f11eea5a28c81c82193a8.

Sprendimas

Atliekų prevencijos ir tvarkymo planas

Informacija apie patvirtintą planą

SPAV subjektų išvadų ir SPAV ataskaitos įvertinimo pažyma