Socialinių paslaugų teikimo aktualijos

2022-09-26

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas. Paslaugų gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maisto produktų ir vaistų nupirkimo, pristatymo, maisto gaminimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje, asmens higienos ir priežiūros, lydėjimo į gydymo įstaigas ir kitos paslaugos iki 10 valandų per savaitę.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Integrali pagalba vienam asmeniui teikiama nuo 4,5 valandų iki 7,5 valandų per dieną, iki 5 dienų per savaitę. Socialinės priežiūros (pagalbos į namus), integralios pagalbos paslaugos vykdomos vadovaujantis:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu  Nr. A1-634 patvirtintu „ Asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Skuodo rajono  tvarkos aprašu“. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VI-466  patvirtintu „Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu“. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VI-465 patvirtintu  „Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu“, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-196 patvirtintu „Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.“

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras  .“ Informaciją apie teikiamas paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia: Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, http://www.skuodospsc.lt/ ,telefono Nr. (8 440) 5 1013

Socialinės priežiūros ( pagalbos į namus), integralios pagalbos namuose paslaugoms gauti:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Laukiančiųjų eilėje skaičius
1. Socialinė priežiūra (pagalba į namus) 0
1. Integrali pagalba namuose 0

Informacija atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia suaugusiems asmenims su proto negalia dienos socialinės globos paslaugas. Dienos socialinės globos paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą jos reikalaujantiems proto, psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

Dienos socialinės globos paslaugos vykdomos vadovaujantis:

Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 21 d. įsakymu  Nr.A1-613 patvirtintu  „Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu“. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. VI-468 patvirtintu „Dienos   socialinės globos paslaugų institucijoje  suaugusiems asmenims su negalia paslaugų teikimo tvarkos aprašu“. Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-196 patvirtintu „Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.“ Informaciją apie teikiamas paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia: Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, http://www.skuodospsc.lt/ ,tel. (8 440) 73 578.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje 104 kab.                          tel. (8440) 45 857

Dienos socialinės globos paslaugos (institucijoje)

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Laukiančiųjų eilėje skaičius
1.  Dienos socialinės globos paslaugos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre 0

Transporto paslaugos

Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas:

Transporto organizavimo paslaugų teikimo paskirtis – teikti transporto (taip pat ir specialiojo transporto priemonių) ir palydėjimo paslaugas asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo  ar proto negalią ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų:

-transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;

– planines ambulatorines hemodializės procedūras;

– techninės pagalbos  priemonių pristatymui į namus ar grąžinimui į Centrą;

– socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;

-. iš gydymo įstaigų bet kuriuo paros metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai, nuvežus greitosios medicininės pagalbos transportu, asmenys nėra guldomi į ligoninę.

Transporto paslaugų skyrimą ir teikimą organizuoja Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras vadovaujantis šiais teisės aktais.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T9-45 patvirtintu „Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo paslaugas tvarkos aprašu.“transport

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T9-196 patvirtintu „Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.“

Informaciją apie teikiamas transporto paslaugas teikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras tel. 863068956, (8440) 52 262

 

Paskelbta: 19 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 26 rugsėjo, 2022