Socialinių paslaugų teikimo aktualijos

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugas. Paslaugų gavėjams teikiamos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, bendravimo, maisto produktų ir vaistų nupirkimo, pristatymo, maisto gaminimo, pagalbos buityje ir namų ruošoje, asmens higienos ir priežiūros, lydėjimo į gydymo įstaigas ir kitos paslaugos iki 10 valandų per savaitę.

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugos

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Integrali pagalba vienam asmeniui teikiama nuo 25 valandų per savaitę iki 40 valandų per  savaitę. Išimtinais atvejais gali būti teikiama 70 valandų per savaitę.

Socialinės priežiūros (pagalbos į namus), integralios pagalbos paslaugos vykdomos ir Ilgalaikės/ trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos vadovaujantis:

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo”.

Skuodo rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 18 d. potvarkiu Nr. M2-22 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo skyrimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2024 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. VI-145  patvirtintu „Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro Socialinės priežiūros (pagalbos į namus) paslaugų teikimo ir  organizavimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“. Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. VI-129 patvirtintu  „Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos)  asmens namuose paslaugų teikimo ir organizavimo tvarkos patvirtinimo“.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras  .“ Informaciją apie teikiamas paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia: Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, http://www.skuodospsc.lt/ ,telefono Nr. (8 440) 5 1013

Socialinės priežiūros ( pagalbos į namus), integralios pagalbos namuose paslaugoms gauti:

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Laukiančiųjų eilėje skaičius
1. Socialinė priežiūra (pagalba į namus) 10
1. Integrali pagalba namuose 0

Informacija atnaujinama kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras teikia suaugusiems asmenims su proto negalia dienos socialinės globos paslaugas. Dienos socialinės globos paslaugų teikimo tikslas – užtikrinti efektyvią ir kvalifikuotą socialinę globą jos reikalaujantiems proto, psichinę ir fizinę negalią turintiems asmenims ir siekti didesnio savarankiškumo visose jų gyvenimo srityse integruojant juos į visuomeninį gyvenimą.

Dienos socialinės globos paslaugos ir Ilgalaikės/ trumpalaikės socialinės globos paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos vadovaujantis:

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 25 d. sprendimu Nr.T9-2 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo” (Mokejimo tvarka).

Skuodo rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 18 d. potvarkiu Nr. M2-22 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo skyrimo Skuodo rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Tvarkos aprašas) .

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2024 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VI-137 patvirtintu „ Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro Dienos   socialinės globos institucijoje  asmenims su negalia paslaugų teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Informaciją apie teikiamas paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia: Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, http://www.skuodospsc.lt/ ,tel. (8 440) 73 578.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2024 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. VI-1150  patvirtintu „ Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro laikino atokvėpio paslaugų vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims asmens namuose teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Informaciją apie teikiamas paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia: Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, http://www.skuodospsc.lt/ ,tel. (8 440) 73 578.

Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro direktoriaus 2024 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. VI-142  patvirtintu „ Dėl Skuodo socialinių paslaugų šeimai centro laikino atokvėpio paslaugų asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims įstaigoje teikimo ir organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  Informaciją apie teikiamas paslaugas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims teikia: Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras, http://www.skuodospsc.lt/ ,tel. (8 440) 73 578.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje 104 kab.                          tel. (8440) 45 857, tel. (8440) 45581

Dienos socialinės globos paslaugos (institucijoje)

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Laukiančiųjų eilėje skaičius
1.  Dienos socialinės globos paslaugos Skuodo socialinių paslaugų šeimai centre 0

Transporto paslaugos

Transporto paslaugų organizavimas ir teikimas:

Transporto organizavimo paslaugų teikimo paskirtis – teikti transporto (taip pat ir specialiojo transporto priemonių) ir palydėjimo paslaugas asmenims, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo  ar proto negalią ir dėl to, ar dėl nepakankamų pajamų, negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu, ir kurių šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugų:

-transporto paslaugos gali būti teikiamos vykstant į (iš):

gydymo ir reabilitacijos įstaigas, į Gydytojų konsultacinę komisiją ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą;

– planines ambulatorines hemodializės procedūras;

– techninės pagalbos  priemonių pristatymui į namus ar grąžinimui į Centrą;

– socialines ir kitas paslaugas teikiančias įstaigas;

-. iš gydymo įstaigų bet kuriuo paros metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis, kai, nuvežus greitosios medicininės pagalbos transportu, asmenys nėra guldomi į ligoninę.

Transporto paslaugų skyrimą ir teikimą organizuoja Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras vadovaujantis šiais teisės aktais.

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. T9-45 patvirtintu „Transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo paslaugas tvarkos aprašu.“transport

Pavėžėjimo paslaugas į gydymo ir kitas įstaigas darbo dienomis taip pat teikia Skuodo rajono asmenų su negalia draugija.

Vieno kilometro kaina 0,20 Eur.

Dėl pavėžėjimo paslaugos kreiptis telefonu +370 646 57 600.

 

Informaciją apie teikiamas transporto paslaugas teikia Skuodo socialinių paslaugų šeimai centras tel. 863068956, (8440) 52 262

 

Paskelbta: 19 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 23 vasario, 2024