Asociacijoms aktualūs teisės aktai, dokumentai ir kita informacija

Skuodo rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų komunalinių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas 1 priedas lėšų poreikis 2 priedas prašymas skirti lėšas

Savanoriška veikla

Metodinės rekomendacijos NVO: Kaip organizuoti savanorišką veiklą ekstremaliosios situacijos metu

Nevyriausybinės organizacijos kviečiamos įregistruoti NVO statusą

Nevyriausybinės organizacijos gali kreiptis į COVID-19 fondą

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijos nevyriausybinėms organizacijoms  karantino laikotarpiu

Galimybė nevyriausybinėms organizacijoms nemokamai naudotis „Google“ įrankių rinkiniu „G Suite“, skirtu bendradarbiavimui bei produktyvumo skatinimui

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas

Lietuvos Respublikos viešojo pirkimo įstatymas

Dokumentų rengimo taisyklės

Kaip pateikti finansines ataskaitas Registrų centrui?

Aktuali informacija toms NVO, kurios vis dar yra perkančiosios organizacijos

Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimas Nr. T9-19 „Dėl asociacijų projektų bendrojo finansavimo“

 

 

Paskelbta: 17 rugsėjo, 2019 | Atnaujinta: 22 gruodžio, 2021