Lygių galimybių politika

Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos konstitucija 

Skuodo rajono savivaldybės lygių galimybių lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas (Patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-16 įsakymu Nr. A1-782)

Įstatymai:

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymas

Lietuvos Respublikos lygių galimybių teisenos įstatymas

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymas

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas

Kur ir kaip pranešti apie patirtą diskriminaciją darbe arba darbo pokalbių metu?

Pagrindinės institucijos Lietuvoje, tiriančios diskriminacijos atvejus darbo aplinkoje yra Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, Valstybinė darbo inspekcija ir Valstybinė darbo ginčų komisija.

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai skundą galima atsiųsti elektroniniu paštu, paštu arba užpildyti e-skundo formą.

Valstybinei darbo inspekcijai norėdami pateikti skundą, galima užpildant skundo formą.

Valstybinei darbo ginčų komisijai Lietuvoje veikia lygiateisės 22 darbo ginčų komisijos. Į komisiją kreiptis reikia pagal savo gyvenamąją vietą. Kontaktų sąrašas. Skundo pildymo forma.

Skuodo rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, patyrę diskriminaciją darbe arba darbo pokalbių metu Skuodo rajono savivaldybės administracijoje, turi teisę tiesiogiai kreiptis į Adminitracijos direktorių, apie diskriminaciją pranešti el. paštu [email protected] arba www.skuodas.lt interneto svetainėje veikiančio tiesioginio pokalbio internetu laukelyje (prisijungus darbo valandomis su atsakingu specialistu galite bendrauti tiesiogiai nenurodant savo tapatybės).

Už lygių galimybių klausimus savivaldybėje atsakingas asmuo

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Zita Lenkienė 118 kab.  8 604 74 513 [email protected]

 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos lygių galimybių padėtis

Paskelbta: 4 rugpjūčio, 2023 | Atnaujinta: 14 gruodžio, 2023