Socialinės paramos mokiniams teikimas

Socialinė parama skiriama mokiniams, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, ikimokyklinio ugdymo mokyklose ar pas kitą švietimo teikėją (išskyrus laisvąjį mokytoją) (toliau vadinama – mokykla) pagal bendrojo ugdymo programas, įregistruotas Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre (išskyrus suaugusiųjų ugdymo programas), ar priešmokyklinio ugdymo programą.

Socialinė parama neskiriama mokiniams, kurie mokosi ir pagal bendrojo ugdymo, ir pagal profesinio mokymo programas, taip pat mokiniams, kurie yra išlaikomi valstybės arba savivaldybės finansuojamose įstaigose arba kuriems Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka nustatyta vaiko laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų).

 Socialinės paramos mokiniams rūšys:

  • mokinių nemokamas maitinimas ( pietūs, maitinimas mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
  • parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokinių nemokamas maitinimas:

  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (264,00 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (352,00 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
  • Mokiniams, kurių vidutinės pajamos vienam asmeniui mažesnės nei 1,5 VRP dydžio (atskirais atvejais – 2 VRP dydžiai), gali būti skiriamas nemokamas maitinimas vasaros atostogų metu mokyklų organizuojamose  vasaros poilsio stovyklose.

Nepriklausomai nuo gaunamų pajamų:

Visi prieš mokyklinukai ir pirmokai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. turi teisę į nemokamus pietus.

Nemokamas maitinimas neskiriamas mokiniams, jei tėvai yra atleisti nuo mokesčio už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų (nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. – išskyrus atvejį, kai mokinys, kuris mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų).

Savivaldybių administracijos turi teisę nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti skirti išimties atvejais, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (440,00 Eur).

Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 BSI dydžių (110 Eur) suma vienam mokiniui per kalendorinius metus.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą ir paramą mokinio reikmenims įsigyti prašymą–paraišką galima pateikti nuo kalendorinių metų liepos 1 dienos. Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos.

 Daugiau informacijos rasite:

Informuojame, kad Skuodo miesto gyventojai kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Vilniaus g.13-102, Skuodas) , o Skuodo rajono gyventojai – į savo gyvenamosios vietos seniūniją.

Vardas, pavardė Pareigos Kabinetas Telefonas Elektroninis paštas
Vilma Simutienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45579 [email protected]
Indrė Stasiulienė Vyriausioji specialistė 102 (8440) 45580 [email protected]
Laura Laivienė (vaiko auginimo atostogose)

Vilija Žitkuvienė

Vyriausioji specialistė socialinei paramai Aleksandrijos seniūnija (8440) 76394 [email protected]
Sonata Mikuckienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Barstyčių seniūnija (8440) 53409 [email protected]
Danutė Prialgauskienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Ylakių seniūnija (8440) 57131 [email protected]
Alma Grigienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Lenkimų seniūnija (8440) 73575 [email protected]
Rasa Ereminienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Mosėdžio

seniūnija

(8440) 76268 [email protected]
Rima Milinskienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Notėnų seniūnija (8440) 59874 [email protected]
Judita Giedrienė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Skuodo seniūnija (8440) 47483 [email protected]
Liuda Paulauskaitė Vyriausioji specialistė socialinei paramai Šačių seniūnija (8440) 46623 [email protected]

 

Paskelbta: 14 gegužės, 2020 | Atnaujinta: 21 vasario, 2024